Szkoła Doktorska - ISD ATH


AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI


STUDIUJ
W GÓRACH
!


Akademia Techniczno-Humanistyczna

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
tel. +48 33 8279349 lub 350
Regon: 072728961
NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /ATH_Bielsko_Biala/SkrytkaESP

Dział Nauki i Współpracy Zewnętrznej

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
budynek L, pokój 310, 311
tel. +48 33 8279330, 445, 318
nauka@ath.bielsko.pl
konto bieżące:

Bank Polska Kasa Opieki S.A.
(skrót handlowy
Bank Pekao S.A.)
02 1240 4142 11110000 48278261

Inne konta:
Konkursy NCN 74 1240 4142 1111 0010 7367 3762
Granty 21 1240 4142 1111 0000 4825 5318
Konferencje 73 1240 4142 1111 0010 5457 2831

 
 
 
 

DZIAŁ NAUKI I WSPÓŁPRACY ZEWNĘTRZNEJ

Informacje dotyczące przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się COVID-19 wśród społeczności ATH
Aktualnie ogłoszone konkursy NCN!

NPRH: Fundamenty - nabór 2018

Do 30 kwietnia 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki moduł Fundamenty. Finansowanie projektu w ramach modułu Fundamenty może być przyznane na okres do 5 lat, przy czym minimalna wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 500 tys. zł a maksymalna – 1,8 mln zł. Wysokość środków planowanych na konkurs wynosi 15 milionów zł. 

Czytaj więcej...

NCN: Ruszył nabór wniosków w ramach konkursów Opus 15 i Preludium 15

Od 15 marca 2018 r. do 15 czerwca 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursów Opus 15 i Preludium 15, których organizatorem jest Narodowe Centrum Nauki. Finansowanie mogą uzyskać projekty, które obejmują badania podstawowe. Wnioski należy składać w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu http://www.osf.opi.org.pl. Poniżej zamieszczamy krótki opis każdego z konkursów. Łączny budżet konkursów wynosi 330 mln zł.

Czytaj więcej...

MNiSW: Projekt na wsparcie Uniwersytetu Trzeciego Wieku dla ATH

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozstrzygnęło konkurs na wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Projekt "SUPERSENIOR w Uniwersytetach Trzeciego Wieku" Akademii Techniczno-Humanistycznej znalazł się wśród 20 najlepszych wniosków rekomendowanych do finansowania. W ramach drugiej edycji programu do MNiSW trafiło 49 wniosków, spośród których wybrano 20 najlepszych, na łączną kwotę dofinansowania blisko 6 mln zł. 

Czytaj więcej...

NCBiR: Regionalne agendy naukowo-badawcze

Od 15 marca 2018 r. do 15 maja 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach Działania 4.1 "Badania naukowe i prace rozwojowe" Poddziałanie 4.1.2 "Regionalne agendy naukowo-badawcze". Budżet konkursu wynosi 200 mln zł. Konkurs dotyczy tylko regionów słabiej rozwiniętych (cała Polska oprócz województwa mazowieckiego).

Czytaj więcej...

Akademia Przyszłości - nowy projekt POWER

Z radością informujemy, iż projekt „Akademia Przyszłości – Kompleksowy Program Rozwoju Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej” został zakwalifikowany do dofinansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
Realizacja projektu złożonego w konkursie nr POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ1/17 na Zintegrowane Programy Uczelni w ramach Ścieżki I, Działanie 3.5 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 rozpocznie się już w kwietniu 2018 r.

Czytaj więcej...

Konkurs na najlepszą pracę magisterską obronioną w 2017 r.

Politechnika Śląska ogłosiła konkurs na najlepszą pracę magisterską obronioną w 2017r. „The Best PROGRES 3 Master Thesis Award 2017” dla uczelni stowarzyszonych w Konsorcjum Progres3 (w tym ATH). Szczegóły konkursu.
Do konkursu mogą zostać zgłoszone prace magisterskie obronione w Akademii Techniczno-Humanistycznej w terminie 1.01.2017-31.12.2017 r. w dziedzinach:

Czytaj więcej...

Fulbright Senior Award 2019-20 dla pracowników naukowych oraz naukowo-dydaktycznych

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta @FulbrightPolska zaprasza pracowników naukowych zainteresowanych wyjazdem badawczym do USA do aplikowania o stypendium Fulbright Senior Award 2019-20. Nabór wniosków trwa do 30 maja.
Więcej informacji: https://goo.gl/XGQva4 

Czytaj więcej...

NCN: grant Miniatura dla ATH po raz szósty!

Wniosek grantowy dra inż. Krzysztofa Augustynka z Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki pn. Rozwój modeli luzów i tarcia w połączeniach przestrzennych mechanizmów dźwigniowych z podatnymi członami do celów analizy dynamiki i sterowania otrzymał finansowanie Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu "Minitaura 1" w wysokości 9 245 PLN.

Czytaj więcej...

NCN: Miniatura 2 - pierwsze szczegóły naboru wniosków

Narodowe Centrum Nauki podało pierwsze szczegóły planowanego naboru w ramach konkursu Miniatura 2. Jak zostało ustalone podczas styczniowego posiedzenia Rady Narodowego Centrum Nauki nabór wniosków ruszy w kwietniu 2018 r. i będzie prowadzony w trybie ciągłym. Budżet konkursu wyniesie 20 mln zł.

Czytaj więcej...
10 marzec 2021
Wniosek o przyznanie dodatku za publikacje wysoko punktowane

     

Do wniosku o przyznanie dodatku za publikacje wysoko punktowane należy bezwzględnie dołączyć Oświadczenie nr 3 upoważniające ATH do wykazania osiągnięć naukowych lub artystycznych pracownika z publikacją, której dotyczy wniosek. 

 
Czytaj dalej >
06 luty 2021
30 listopad 2020
Obowiązek składania oświadczeń

Zarządzenie Nr 1473/2020/2021 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie obowiązku składania oświadczeń:

Czytaj dalej >
12 sierpień 2020
NCN: Dane do wniosku
 
Dane do wniosku:
►Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /ATH_Bielsko_Biala/SkrytkaESP
►Numer rachunku bankowego NCN:
74 1240 4142 1111 0010 7367 3762
►Siedmiocyfrowy identyfikator gminy: 246101 1
►Karta kontrolna: pobierz...
►Wniosek do Komisji ds. etyki badań naukowych (opcjonalnie): pobierz... Czytaj dalej >