Szkoła Doktorska - ISD ATH


AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI


STUDIUJ
W GÓRACH
!


Akademia Techniczno-Humanistyczna

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
tel. +48 33 8279349 lub 350
Regon: 072728961
NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /ATH_Bielsko_Biala/SkrytkaESP

Dział Nauki i Współpracy Zewnętrznej

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
budynek L, pokój 310, 311
tel. +48 33 8279330, 445, 318
nauka@ath.bielsko.pl
konto bieżące:

Bank Polska Kasa Opieki S.A.
(skrót handlowy
Bank Pekao S.A.)
02 1240 4142 11110000 48278261

Inne konta:
Konkursy NCN 74 1240 4142 1111 0010 7367 3762
Granty 21 1240 4142 1111 0000 4825 5318
Konferencje 73 1240 4142 1111 0010 5457 2831

 
 
 
 

DZIAŁ NAUKI I WSPÓŁPRACY ZEWNĘTRZNEJ

Informacje dotyczące przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się COVID-19 wśród społeczności ATH
Aktualnie ogłoszone konkursy NCN!

MNiSW: Wzór wniosku (roboczy) + rozporządzenie dotyczące SPUB

W oczekiwaniu na uruchomienie modułu w systemie OSF, które nastąpi 7 października 2019 r.,Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zamieściło roboczy wzór wniosku.

Czytaj więcej...

MNISW: Nabór wniosków w konkursach NPRH

Nabór wniosków do konkursów w modułach Dziedzictwo narodowe, Uniwersalia 2.1, Uniwersalia 2.2 i Fundamenty w ramach NPRH będzie trwał od 4 września do 31 października 2019 r. 
 

MNiSW: Tłumaczenie nowej klasyfikacji dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych na język angielski

MNiSW przedstawiło tłumaczenie na język angielski „Klasyfikacji dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych”. Propozycja ma pomóc uczelniom i badaczom, składać wnioski o granty, a także zatrudniać cudzoziemców.
Klasyfikacja jest załącznikiem do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1818).

Jak napisać dobry wniosek w programie Twinning? - szkolenie w Gliwicach

RPK  Politechnika Śląska zaprasza na szkolenie dot. przygotowania wniosków w programie Twinning, którego celem jest wzmocnienie potencjału naukowo-technologicznego uczestniczących instytucji (uniwersytetów, jednostek badawczych) oraz rozwój karier badawczych zaangażowanego personelu.

Czytaj więcej...

Nabór wniosków w 2019 r. w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki już we wrześniu

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zapowiedziało ogłoszenie konkursów w ramach NPRH już we wrzesieniu br.

Czytaj więcej...

Projekty Międzynarodowe Współfinansowane

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ustanowiło program pod nazwą Projekty Międzynarodowe Współfinansowane, którego przedmiotem jest wsparcie uczestnictwa podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w projektach międzynarodowych obejmujących badania naukowe lub prace rozwojowe, współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, realizowanych we współpracy z partnerami zagranicznymi. Program nie ma charakteru konkursu - nabór wniosków w ramach programu prowadzony jest w trybie ciągłym.

Czytaj więcej...

MNiSW: Nowy wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów

Ministerialny wykaz czasopism opiera się w dużej mierze na międzynarodowych bazach interdyscyplinarnych o dużym zasięgu, które indeksują publikacje wysokiej jakości. Takimi czołowymi bazami są np. Web of Science czy Scopus. Międzynarodowy charakter baz nie oznacza jednak, że nie obejmują one pozycji polskojęzycznych. Wprost przeciwnie – w tej chwili w Scopusie i Web of Science zindeksowanych jest kilkaset polskich czasopism. Ponad 100 wydawanych jest w języku polskim (np. „Język Polski”, „Filozofia Nauki” , czy „Przegląd Strategiczny”).

Czytaj więcej...

MNiSW: Wydawnictwa naukowe – jak ubiegać się o włączenie do wykazu?

Wydawnictwa naukowe, które nie znalazły się w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe, mogą do 15 września ubiegać się o umieszczenie na liście ministerialnej. Zgłoszenia w tej sprawie należy składać przez system teleinformatyczny Polskiej Bibliografii Naukowej (PBN). Rozpatrywać je będzie Komisja Ewaluacji Nauki (KEN).

Czytaj więcej...

NCN: GRIEG, IdeaLab, MAESTRO 11, SONATA BIS 9 oraz UWERTURA 4

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło aż pięć konkursów, z których naukowcy mogą pozyskać łącznie kwotę 161 mln zł oraz blisko 42 mln euro na badania podstawowe. Nabór wniosków we wszystkich konkursach jest prowadzony za pośrednictwem systemu elektronicznego ZSUN/OSF. W konkursach GRIEG, MAESTRO, SONATA BIS i UWERTURA potrwa do 17 września 2019 r., a ogłoszenie wyników nastąpi do marca 2020 r. W konkursie IDEALAB wnioski będą przyjmowane do 19 sierpnia, a rozstrzygnięcie będzie mieć miejsce w styczniu 2020 r.

Czytaj więcej...

NCN: Konkurs ALPHORN na polsko-szwajcarskie projekty badawcze

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkurs ALPHORN na polsko-szwajcarskie projekty badawcze organizowany we współpracy ze Swiss National Science Foundation (SNSF). Na finansowanie badań przeznaczono 7 mln zł. Wnioski wspólne mogą być składane do 1 października br., zaś krajowe najpóźniej do 8 października br. Ogłoszenie wyników nastąpi z końcem czerwca 2020 r. 

Czytaj więcej...
10 marzec 2021
Wniosek o przyznanie dodatku za publikacje wysoko punktowane

     

Do wniosku o przyznanie dodatku za publikacje wysoko punktowane należy bezwzględnie dołączyć Oświadczenie nr 3 upoważniające ATH do wykazania osiągnięć naukowych lub artystycznych pracownika z publikacją, której dotyczy wniosek. 

 
Czytaj dalej >
06 luty 2021
30 listopad 2020
Obowiązek składania oświadczeń

Zarządzenie Nr 1473/2020/2021 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie obowiązku składania oświadczeń:

Czytaj dalej >
12 sierpień 2020
NCN: Dane do wniosku
 
Dane do wniosku:
►Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /ATH_Bielsko_Biala/SkrytkaESP
►Numer rachunku bankowego NCN:
74 1240 4142 1111 0010 7367 3762
►Siedmiocyfrowy identyfikator gminy: 246101 1
►Karta kontrolna: pobierz...
►Wniosek do Komisji ds. etyki badań naukowych (opcjonalnie): pobierz... Czytaj dalej >