Szkoła Doktorska - ISD ATH


AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI


STUDIUJ
W GÓRACH
!


Akademia Techniczno-Humanistyczna

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
tel. +48 33 8279349 lub 350
Regon: 072728961
NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /ATH_Bielsko_Biala/SkrytkaESP

Dział Nauki i Współpracy Zewnętrznej

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
budynek L, pokój 310, 311
tel. +48 33 8279330, 445, 318
nauka@ath.bielsko.pl
konto bieżące:

Bank Polska Kasa Opieki S.A.
(skrót handlowy
Bank Pekao S.A.)
02 1240 4142 11110000 48278261

Inne konta:
Konkursy NCN 74 1240 4142 1111 0010 7367 3762
Granty 21 1240 4142 1111 0000 4825 5318
Konferencje 73 1240 4142 1111 0010 5457 2831

 
 
 
 

DZIAŁ NAUKI I WSPÓŁPRACY ZEWNĘTRZNEJ

Informacje dotyczące przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się COVID-19 wśród społeczności ATH
Aktualnie ogłoszone konkursy NCN!

Wniosek rekomendowany do dofinansowania

Informujemy, że wniosek pt. "Polish sheep wool for improved resource utilisation and value creation" złożony w ramach konkursu: Program „Badania stosowane” w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 / POLNOR 2019, ścieżka: Food and natural resources, został rekomendowany do dofinansowania. Projekt złożony przez pracowników Wydziału Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska realizowany będzie wraz z Centrum Produktu Regionalnego w Koniakowie Maria Kohut, Oslo Metropolitan University oraz Selbu spinneri AS. Serdecznie gratulujemy!
zaeżka / obszar: Food and natural resources

Nowe akcje COST

Już wkrótce rusza 45 nowych akcji COST rozpoczynających się od numeracji CA191...
Osoby zainteresowane dołączeniem do nowych akcji COST, a nie będące secondary proposers, mogą nadsyłać wnioski do nowych akcji od 27 kwietnia 2020 r. Osoby będące secondary proposers mogą przesyłać wnioski do akcji już od 16 kwietnia 2020 r.

Czytaj więcej...

NCN: Zapowiedź konkursu SZYBKA ŚCIEŻKA DOSTĘPU DO FUNDUSZY NA BADANIA NAD COVID-19

W obliczu pandemii COVID-19 potrzebny jest wzmożony, wspólny wysiłek naukowców na rzecz zrozumienia mechanizmu działania koronawirusa SARS-CoV-2, udoskonalenia testów diagnostycznych, znalezienia leków i zapobiegania skutkom pandemii. Realizując misję zapisaną w ustawie o NCN, wkrótce uruchomimy szybką ścieżkę dostępu do funduszy na badania nad COVID-19. Konkurs skierowany będzie do badaczy, którzy mogą poszerzyć wiedzę na temat COVID-19, sposobów diagnozy, leczenia, zapobiegania oraz psychologicznych i społecznych skutków pandemii.

Czytaj więcej...

MNiSW: Wydłużenie terminu składania wniosków o ordery i odznaczenia państwowe

W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego oraz ograniczeniem działalności podmiotów szkolnictwa wyższego i nauki, termin składania wniosków o nadanie orderów i odznaczeń państwowych zostaje wydłużony do 30 kwietnia 2020 r.

źródło: nauka.gov.pl

NCN: Ogłoszenie konkursu M-ERA.NET 2 Call 2020

Do sieci M-ERA.NET należy zarówno Narodowe Centrum Nauki (NCN), jak i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). Niniejsze ogłoszenie obowiązuje wyłącznie wnioskujących o finansowanie NCN.
Narodowe Centrum Nauki (zwane dalej „NCN”) we współpracy z siecią M-ERA ogłasza konkurs M-ERA.NET 2 na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące nauki o materiałach i inżynierii materiałowej. O finansowanie mogą się starać konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 2 krajów biorących udział w konkursie. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.

Czytaj więcej...

NCN: OPUS 19 i PRELUDIUM 19 oraz nowy konkurs POLS

Narodowe Centrum Nauki po raz kolejny ogłosiło konkursy OPUS i PRELUDIUM, a także finansowany z funduszy norweskich konkurs POLS dla naukowców przyjeżdżających z zagranicy. Wnioski należy składać w formie elektronicznej, za pośrednictwem systemu OSF (https://osf.opi.org.pl). Termin składania wniosków upływa 16 czerwca 2020 r., zaś wyniki będą znane nie później niż w grudniu 2020 r

Czytaj więcej...

MNiSW: Nowe wykazy czasopism i wydawnictw

Nowy wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych obejmuje 30404 czasopisma naukowe - to wzrost o 1373 pozycje w stosunku do wykazu opublikowanego pod koniec lipca. Natomiast w nowym wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe znajduje się 713 wydawnictw, w tym 677 wydawnictw na poziomie I (80 pkt) i 36 wydawnictw na poziomie II (200 pkt).
Więcej informacji: www.nauka.gov.pl

XXI edycja Konkursu o Nagrodę FCA ogłoszona - zapraszamy do składania zgłoszeń!

W imieniu JM Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej ogłaszona została  XXI edycję Konkursu o Nagrodę Fiat Chrysler Automobiles (FCA) na najlepsze prace dyplomowe i doktorskie obronione w Akademii Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej.
Do Nagrody FCA mogą być zgłoszone prace inżynierskie, magisterskie, doktorskie i habilitacyjne obronione w okresie: 18.07.2018 r. – 8.10.2019 r. 

Czytaj więcej...

Śląska nauka bez granic - 21-22.10.2019, Gliwice - konferencja

Regionalny Punkt Kontaktowy Politechnika Śląska zaprasza na konferencję „Śląska nauka bez granic”, która odbędzie się w dniach 21-22 października 2019 r. w auli D Centrum Edukacyjno-Kongresowego Politechniki Śląskiej przy ul. Konarskiego 18B w Gliwicach.
Wydarzenie ma na celu przedstawienie uczestnikom:

  1. całej gamy możliwości finansowania badań w programach krajowych oraz międzynarodowych,
  2. nowych zasad oceny parametrycznej jednostek,
  3. najlepszej ścieżki do zbudowania własnej kariery naukowej,
  4. założeń instytucji finansujących na kolejną perspektywę budżetową 2021-2027.
Czytaj więcej...

NCN: Konkurs OPUS w odświeżonej odsłonie oraz nowa forma finansowania dla doktorantów – PRELUDUM BIS

Narodowe Centrum Nauko ogłosiło konkursy na projekty badawcze w ramach badań podstawowych: OPUS, SONATA i PRELUDIUM oraz nowy konkurs PRELUDIUM BIS na projekty realizowane przez doktorantów, organizowany we współpracy z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej (NAWA). PRELUDIUM BIS jest pierwszym wspólnym konkursem NCN i NAWA, który jest skierowany do podmiotów prowadzących szkoły doktorskie. Jego cel to wsparcie kształcenia doktorantów poprzez finansowanie stypendiów i projektów badawczych, realizowanych przez młodych naukowców w ramach rozpraw doktorskich, a także trwających od 3 do 6 miesięcy staży zagranicznych, mających za zadanie wspierać mobilność badaczy.

Czytaj więcej...
10 marzec 2021
Wniosek o przyznanie dodatku za publikacje wysoko punktowane

     

Do wniosku o przyznanie dodatku za publikacje wysoko punktowane należy bezwzględnie dołączyć Oświadczenie nr 3 upoważniające ATH do wykazania osiągnięć naukowych lub artystycznych pracownika z publikacją, której dotyczy wniosek. 

 
Czytaj dalej >
06 luty 2021
30 listopad 2020
Obowiązek składania oświadczeń

Zarządzenie Nr 1473/2020/2021 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie obowiązku składania oświadczeń:

Czytaj dalej >
12 sierpień 2020
NCN: Dane do wniosku
 
Dane do wniosku:
►Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /ATH_Bielsko_Biala/SkrytkaESP
►Numer rachunku bankowego NCN:
74 1240 4142 1111 0010 7367 3762
►Siedmiocyfrowy identyfikator gminy: 246101 1
►Karta kontrolna: pobierz...
►Wniosek do Komisji ds. etyki badań naukowych (opcjonalnie): pobierz... Czytaj dalej >