Szkoła Doktorska - ISD ATH


AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI


STUDIUJ
W GÓRACH
!


Akademia Techniczno-Humanistyczna

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
tel. +48 33 8279349 lub 350
Regon: 072728961
NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /ATH_Bielsko_Biala/SkrytkaESP

Dział Nauki i Współpracy Zewnętrznej

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
budynek L, pokój 310, 311
tel. +48 33 8279330, 445, 318
nauka@ath.bielsko.pl
konto bieżące:

Bank Polska Kasa Opieki S.A.
(skrót handlowy
Bank Pekao S.A.)
02 1240 4142 11110000 48278261

Inne konta:
Konkursy NCN 74 1240 4142 1111 0010 7367 3762
Granty 21 1240 4142 1111 0000 4825 5318
Konferencje 73 1240 4142 1111 0010 5457 2831

 
 
 
 

DZIAŁ NAUKI I WSPÓŁPRACY ZEWNĘTRZNEJ

Informacje dotyczące przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się COVID-19 wśród społeczności ATH
Aktualnie ogłoszone konkursy NCN!

Zasady przyjmowania gości zagranicznych określa Zarządzenie nr 723/2013/2014 Rektora ATH z dnia 1 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia zasad przyjmowania gości zagranicznych w ATH.
Zgodnie z zarządzeniem pracownik zapraszający gościa zagranicznego najpóźniej na 14 dni przed planowaną datą przyjazdu składa w Dziale Nauki i Współpracy Międzynarodowej pisemny Wniosek o przyjęcie gościa zagranicznego.

Decyzję o przyjęciu gości z zagranicy podejmuje Prorektor ds. Nauki i Finansów.

Diety:
Strona zapraszająca może przyznać gościowi zagranicznemu diety dzienne w wysokości nieprzekraczającej 100 zł/dzień – wysokość diet leży w gestii dysponenta środków. Diety wypłacane są w polskiej walucie w kasie Uczelni, a pobiera je osobiście gość zagraniczny lub pracownik zapraszający gościa w formie zaliczki do rozliczenia (wówczas gość kwituje odbiór podpisem).

Zakwaterowanie:
Strona zapraszająca może pokryć koszty zakwaterowania gościa zagranicznego w wysokości nieprzekraczającej 200 zł/dobę – wysokość zwrotu kosztów zakwaterowania leży w gestii dysponenta środków.

Podróż:
Strona zapraszająca nie opłaca kosztów podróży gościa zagranicznego – przyjmuje się, że goście przyjeżdżają na koszt własny lub na koszt instytucji wysyłającej.

Wiza:
Szczegółowe informacje nt. konieczności posiadania wizy można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych: http://www.msz.gov.pl, jednak w przypadku krótkoterminowych wizyt w ramach wymiany naukowej gości z większości państw nie obowiązuje wiza.

10 marzec 2021
Wniosek o przyznanie dodatku za publikacje wysoko punktowane

     

Do wniosku o przyznanie dodatku za publikacje wysoko punktowane należy bezwzględnie dołączyć Oświadczenie nr 3 upoważniające ATH do wykazania osiągnięć naukowych lub artystycznych pracownika z publikacją, której dotyczy wniosek. 

 
Czytaj dalej >
06 luty 2021
30 listopad 2020
Obowiązek składania oświadczeń

Zarządzenie Nr 1473/2020/2021 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie obowiązku składania oświadczeń:

Czytaj dalej >
12 sierpień 2020
NCN: Dane do wniosku
 
Dane do wniosku:
►Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /ATH_Bielsko_Biala/SkrytkaESP
►Numer rachunku bankowego NCN:
74 1240 4142 1111 0010 7367 3762
►Siedmiocyfrowy identyfikator gminy: 246101 1
►Karta kontrolna: pobierz...
►Wniosek do Komisji ds. etyki badań naukowych (opcjonalnie): pobierz... Czytaj dalej >