Szkoła Doktorska - ISD ATH


AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI


STUDIUJ
W GÓRACH
!


Akademia Techniczno-Humanistyczna

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
tel. +48 33 8279349 lub 350
Regon: 072728961
NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /ATH_Bielsko_Biala/SkrytkaESP

Dział Nauki i Współpracy Zewnętrznej

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
budynek L, pokój 310, 311
tel. +48 33 8279330, 445, 318
nauka@ath.bielsko.pl
konto bieżące:

Bank Polska Kasa Opieki S.A.
(skrót handlowy
Bank Pekao S.A.)
02 1240 4142 11110000 48278261

Inne konta:
Konkursy NCN 74 1240 4142 1111 0010 7367 3762
Granty 21 1240 4142 1111 0000 4825 5318
Konferencje 73 1240 4142 1111 0010 5457 2831

 
 
 
 

DZIAŁ NAUKI I WSPÓŁPRACY ZEWNĘTRZNEJ

Informacje dotyczące przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się COVID-19 wśród społeczności ATH
Aktualnie ogłoszone konkursy NCN!

Przewody doktorskie i habilitacyjne

Podstawy prawne: 

  • Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
    Dz. U. z 2018 r. poz. 1668
     
  • Rozporządzenie MNiSW z dnia 12 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dyplomów doktorskich, dyplomów habilitacyjnych i legitymacji doktoranta Dz.U.2020 poz. 418

Akty wewnętrzne ATH:

  • Uchwała nr 1489/11/VI/2019 Senatu ATH z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie zmiany procedur postępowania w sprawie o nadanie stopnia doktora i doktora habilitowanego w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej
  • Zarządzenie Nr 1346/2019/2020 z dnia 13 grudnia 2019 roku w sprawie zasad odpłatności za przeprowadzanie postępowań w sprawie nadania stopnia doktora oraz postępowań habilitacyjnych
     

Tryby uzyskania stopnia doktora


Doktoranci ISD ATH 

 
Tryb eksternistyczny 

Przewody doktorskie i habilitacyjne - akty uchylone

Rozporządzenie zmieniające z dnia 9 lutego 2012 w sprawie trybu zgłaszania wniosków o przyznanie uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego
Dz. U. 2012 nr 0 poz. 165

Rozporządzenie MNiSW z dnia 8 sierpnia 2011 w sprawie trybu zgłaszania wniosków o przyznanie uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego
Dz. U. 2011 nr 179 poz. 1066

Czytaj więcej...
10 marzec 2021
Wniosek o przyznanie dodatku za publikacje wysoko punktowane

     

Do wniosku o przyznanie dodatku za publikacje wysoko punktowane należy bezwzględnie dołączyć Oświadczenie nr 3 upoważniające ATH do wykazania osiągnięć naukowych lub artystycznych pracownika z publikacją, której dotyczy wniosek. 

 
Czytaj dalej >
06 luty 2021
30 listopad 2020
Obowiązek składania oświadczeń

Zarządzenie Nr 1473/2020/2021 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie obowiązku składania oświadczeń:

Czytaj dalej >
12 sierpień 2020
NCN: Dane do wniosku
 
Dane do wniosku:
►Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /ATH_Bielsko_Biala/SkrytkaESP
►Numer rachunku bankowego NCN:
74 1240 4142 1111 0010 7367 3762
►Siedmiocyfrowy identyfikator gminy: 246101 1
►Karta kontrolna: pobierz...
►Wniosek do Komisji ds. etyki badań naukowych (opcjonalnie): pobierz... Czytaj dalej >