Szkoła Doktorska - ISD ATH


AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI


STUDIUJ
W GÓRACH
!


Akademia Techniczno-Humanistyczna

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
tel. +48 33 8279349 lub 350
Regon: 072728961
NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /ATH_Bielsko_Biala/SkrytkaESP

Dział Nauki i Współpracy Zewnętrznej

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
budynek L, pokój 310, 311
tel. +48 33 8279330, 445, 318
nauka@ath.bielsko.pl
konto bieżące:

Bank Polska Kasa Opieki S.A.
(skrót handlowy
Bank Pekao S.A.)
02 1240 4142 11110000 48278261

Inne konta:
Konkursy NCN 74 1240 4142 1111 0010 7367 3762
Granty 21 1240 4142 1111 0000 4825 5318
Konferencje 73 1240 4142 1111 0010 5457 2831

 
 
 
 

DZIAŁ NAUKI I WSPÓŁPRACY ZEWNĘTRZNEJ

Informacje dotyczące przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się COVID-19 wśród społeczności ATH
Aktualnie ogłoszone konkursy NCN!

Ocena nauczycieli akademickich

Ocena auczycieli akademickich 2021

Informujemy, że w dniu 26 maja 2021 r. został wprowadzony Zarządzeniem Rektora ATH nr 1533/2020/2021 w sprawie wprowadzenia harmonogramu oceny nauczycieli akademickich Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.

Uchwała Nr 1621/05/VII/2021 z dnia 25 maja 2021 roku w sprawie wprowadzania regulaminu oceny nauczycieli akademickich Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej
   Załącznik_1_progi_oceny
   Załacznik_2_ocena_ath_n-b
   Załacznik_3_ocena_ath_dyd-org
   Załącznik_4_karta oceny

 


Ocena auczycieli akademickich 2020

Informujemy, że w dniu 19 czerwca 2020 r. został wprowadzony Zarządzeniem Rektora ATH nr 1414/2019/2020 w sprawie wprowadzenia harmonogramu oceny nauczycieli akademickich Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.

Zarządzenie Nr 1349/2019/2020 z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie wprowadzania regulaminu oceny nauczycieli akademickich Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej
   Załącznik_1_progi_oceny
   Załacznik_2_ocena_ath_n-b
   Załacznik_3_ocena_ath_dyd-org
   Załącznik_4_karta oceny   
 
Wytyczne Rektora ATH  dot. oceny parametrycznej za okres 2019-2020 Ocena nauczycieli akademickich 2019

Informujemy, iż 9 stycznia 2019 r. zostało podpisane przez Rektora ATH Zarządzenie 1274 w sprawie wprowadzenia harmonogramu oceny nauczycieli akademickich Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej za lata 2016-2018. 
Ocenie podlegają wszyscy nauczyciele akademiccy za okres, który nie był oceniany w poprzednich ocenach na zasadach określonych w Regulaminie oceny zgodnie z Uchwałą Senatu nr 1293.

Uchwała Nr 1293/07/VI/2017 z dnia 18 lipca 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie oceny nauczycieli akademickich Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej   
   Załącznik_1_progi_oceny
   Załacznik_2_ocena_ath_n-b
   Załacznik_3_ocena_ath_dyd-org
   Załącznik_4_karta oceny
 


Ocena nauczycieli akademickich 2018

Informujemy, że w dniu 21 listopada 2017 roku Senat Akademii Techniczno-Humanistycznej podjął uchwałę nr 1315/11/VI/2017 w sprawie oceny nauczycieli akademickich Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.
   zał. nr 1 Progi punktowe dla poszczególnych ocen

Uchwała Nr 1293/07/VI/2017 z dnia 18 lipca 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie oceny nauczycieli akademickich Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej   
   Załącznik_1_progi_oceny
   Załacznik_2_ocena_ath_n-b
   Załacznik_3_ocena_ath_dyd-org
   Załącznik_4_karta oceny

Zarządzeniem Rektora ATH nr 1184/2017/2018 z dn. 22 listopada 2017 roku został wprowadzony harmonogram oceny nauczycieli akademickich Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej za lata 2014-2017.

10 marzec 2021
Wniosek o przyznanie dodatku za publikacje wysoko punktowane

     

Do wniosku o przyznanie dodatku za publikacje wysoko punktowane należy bezwzględnie dołączyć Oświadczenie nr 3 upoważniające ATH do wykazania osiągnięć naukowych lub artystycznych pracownika z publikacją, której dotyczy wniosek. 

 
Czytaj dalej >
06 luty 2021
30 listopad 2020
Obowiązek składania oświadczeń

Zarządzenie Nr 1473/2020/2021 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie obowiązku składania oświadczeń:

Czytaj dalej >
12 sierpień 2020
NCN: Dane do wniosku
 
Dane do wniosku:
►Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /ATH_Bielsko_Biala/SkrytkaESP
►Numer rachunku bankowego NCN:
74 1240 4142 1111 0010 7367 3762
►Siedmiocyfrowy identyfikator gminy: 246101 1
►Karta kontrolna: pobierz...
►Wniosek do Komisji ds. etyki badań naukowych (opcjonalnie): pobierz... Czytaj dalej >