Szkoła Doktorska - ISD ATH


AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI


STUDIUJ
W GÓRACH
!


Akademia Techniczno-Humanistyczna

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
tel. +48 33 8279349 lub 350
Regon: 072728961
NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /ATH_Bielsko_Biala/SkrytkaESP

Dział Nauki i Współpracy Zewnętrznej

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
budynek L, pokój 310, 311
tel. +48 33 8279330, 445, 318
nauka@ath.bielsko.pl
konto bieżące:

Bank Polska Kasa Opieki S.A.
(skrót handlowy
Bank Pekao S.A.)
02 1240 4142 11110000 48278261

Inne konta:
Konkursy NCN 74 1240 4142 1111 0010 7367 3762
Granty 21 1240 4142 1111 0000 4825 5318
Konferencje 73 1240 4142 1111 0010 5457 2831

 
 
 
 

DZIAŁ NAUKI I WSPÓŁPRACY ZEWNĘTRZNEJ

Informacje dotyczące przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się COVID-19 wśród społeczności ATH
Aktualnie ogłoszone konkursy NCN!

H2020: Publikacja na temat konkursów z dziedzin społeczno-ekonomicznych i humanistycznych

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zaprasza do zapoznania się z najnowszą wersją opracowania pt. Opportunities for Researchers from the Socio-economic Sciences and Humanities (SSH) in Horizon 2020. W dokumencie zebrano informacje na temat wszystkich tematów konkursowych z Programu Pracy 2016-2017 we wszystkich częściach programu Horyzont 2020, które dotyczą nauk społeczno-ekonomicznych i humanistycznych, a w szczególności tych dot. m.in.:

  • wyzwań społecznych,
  • nauki z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa,
  • działań przekrojowych.

Horyzont 2020

Program Horyzont 2020 to inicjatywa integrująca badania naukowe i innowacje dzięki stworzeniu jednolitego i spójnego systemu finansowania od etapu koncepcji do wprowadzenia na rynek, która zakłada przeznaczenie na te cele 80 mld euro. Jednocześnie w programie znacznie ograniczone mają zostać formalności, a procedury uproszczone, aby przyciągnąć większą liczbę wybitnych naukowców i innowacyjnych przedsiębiorstw.

Horyzont 2020 będzie kontynuował zadania realizowane dotychczas w ramach 7. Programu Ramowego UE (7. PR UE), priorytety Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji (Competitiveness and Innovation Framework Programme - CIP) w części dotyczącej innowacyjności oraz Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (European Institute of Innovation and Technology - EIT).

Czytaj więcej...
10 marzec 2021
Wniosek o przyznanie dodatku za publikacje wysoko punktowane

     

Do wniosku o przyznanie dodatku za publikacje wysoko punktowane należy bezwzględnie dołączyć Oświadczenie nr 3 upoważniające ATH do wykazania osiągnięć naukowych lub artystycznych pracownika z publikacją, której dotyczy wniosek. 

 
Czytaj dalej >
06 luty 2021
30 listopad 2020
Obowiązek składania oświadczeń

Zarządzenie Nr 1473/2020/2021 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie obowiązku składania oświadczeń:

Czytaj dalej >
12 sierpień 2020
NCN: Dane do wniosku
 
Dane do wniosku:
►Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /ATH_Bielsko_Biala/SkrytkaESP
►Numer rachunku bankowego NCN:
74 1240 4142 1111 0010 7367 3762
►Siedmiocyfrowy identyfikator gminy: 246101 1
►Karta kontrolna: pobierz...
►Wniosek do Komisji ds. etyki badań naukowych (opcjonalnie): pobierz... Czytaj dalej >