Szkoła Doktorska - ISD ATH


AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI


STUDIUJ
W GÓRACH
!


Akademia Techniczno-Humanistyczna

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
tel. +48 33 8279349 lub 350
Regon: 072728961
NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /ATH_Bielsko_Biala/SkrytkaESP

Dział Nauki i Współpracy Zewnętrznej

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
budynek L, pokój 310, 311
tel. +48 33 8279330, 445, 318
nauka@ath.bielsko.pl
konto bieżące:

Bank Polska Kasa Opieki S.A.
(skrót handlowy
Bank Pekao S.A.)
02 1240 4142 11110000 48278261

Inne konta:
Konkursy NCN 74 1240 4142 1111 0010 7367 3762
Granty 21 1240 4142 1111 0000 4825 5318
Konferencje 73 1240 4142 1111 0010 5457 2831

 
 
 
 

DZIAŁ NAUKI I WSPÓŁPRACY ZEWNĘTRZNEJ

Informacje dotyczące przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się COVID-19 wśród społeczności ATH
Aktualnie ogłoszone konkursy NCN!

Regulamin komisji ds. Etyki badań naukowych
Zarządzenie Nr 1455/2020/2021 z dnia 20 października 2020 roku

Zadaniem komisji jest opiniowanie projektów badań naukowych pod kątem ich zgodności z zasadami etyki w zakresie respektowania praw ochrony dóbr osobistych uczestników projektu badawczego (badających i badanych).

Warunki pozytywnej rekomendacji komisji:

  • Sposób prowadzenia badań nie może naruszać godności osoby.
  • O ile to możliwe z uwagi na przedmiot i charakter badania, uczestnicy powinni uzyskiwać informację o celu badań.
  • Udział w badaniu nie może narażać uczestników na ryzyko wystąpienia zaburzeń zdrowia psychicznego lub fizycznego.
  • Osoby badane mają zagwarantowaną anonimowość i dyskrecję.
  • Jeśli na jakimś etapie badania uczestnicy zostają wprowadzeni w błąd, powinni otrzymywać  stosowne wyjaśnienie po zakończeniu badania.
  • Jeśli na jakimś etapie badania uczestnicy mają wcielić się w rolę innej postaci, to na końcu badania stosowana jest odpowiednia formuła wyprowadzenia ich z tej roli (debriefing).
  • Uczestnicy powinni mieć zagwarantowaną możliwość odmowy udziału lub wycofania się z badań w przypadku, gdyby taka była ich wola.
  • Badani nie mogą być zmuszani do wykonania czegoś, co narusza ich godność lub jest sprzeczne z ich przekonaniami.

Wnioski składane są na odpowiednim formularzu (załącznik nr 1) do Działu Nauki i Współpracy Zewnętrznej.
Komisja rozpatruje wnioski w czasie nie dłuższym niż jeden miesiąc od daty ich złożenia. 

10 marzec 2021
Wniosek o przyznanie dodatku za publikacje wysoko punktowane

     

Do wniosku o przyznanie dodatku za publikacje wysoko punktowane należy bezwzględnie dołączyć Oświadczenie nr 3 upoważniające ATH do wykazania osiągnięć naukowych lub artystycznych pracownika z publikacją, której dotyczy wniosek. 

 
Czytaj dalej >
06 luty 2021
30 listopad 2020
Obowiązek składania oświadczeń

Zarządzenie Nr 1473/2020/2021 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie obowiązku składania oświadczeń:

Czytaj dalej >
12 sierpień 2020
NCN: Dane do wniosku
 
Dane do wniosku:
►Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /ATH_Bielsko_Biala/SkrytkaESP
►Numer rachunku bankowego NCN:
74 1240 4142 1111 0010 7367 3762
►Siedmiocyfrowy identyfikator gminy: 246101 1
►Karta kontrolna: pobierz...
►Wniosek do Komisji ds. etyki badań naukowych (opcjonalnie): pobierz... Czytaj dalej >