Szkoła Doktorska - ISD ATH


AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI


STUDIUJ
W GÓRACH
!


Akademia Techniczno-Humanistyczna

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
tel. +48 33 8279349 lub 350
Regon: 072728961
NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /ATH_Bielsko_Biala/SkrytkaESP

Dział Nauki i Współpracy Zewnętrznej

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
budynek L, pokój 310, 311
tel. +48 33 8279330, 445, 318
nauka@ath.bielsko.pl
konto bieżące:

Bank Polska Kasa Opieki S.A.
(skrót handlowy
Bank Pekao S.A.)
02 1240 4142 11110000 48278261

Inne konta:
Konkursy NCN 74 1240 4142 1111 0010 7367 3762
Granty 21 1240 4142 1111 0000 4825 5318
Konferencje 73 1240 4142 1111 0010 5457 2831

 
 
 
 

DZIAŁ NAUKI I WSPÓŁPRACY ZEWNĘTRZNEJ

Informacje dotyczące przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się COVID-19 wśród społeczności ATH
Aktualnie ogłoszone konkursy NCN!

Rozporządzenie MNiSW zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wysokości dotacji i rozliczania środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego... w 2017

Informujemy, iż ogłoszone zostało Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wysokości dotacji i rozliczania środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego oraz na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz. U. 2017 poz. 1495)

Zgodnie z nowym rozporządzeniem jednostka naukowa składa wniosek, w terminie od dnia 1 października do dnia 31 października roku poprzedzającego rok, na który ma być przyznana dotacja.
Jednostka naukowa składa dodatkowo informację określoną w części A załącznika nr 1 do rozporządzenia w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, na elektroniczną skrzynkę podawczą ministra, albo w postaci papierowej na adres urzędu obsługującego ministra.

Rozliczenie dotacji wykorzystanej w 2016 r.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 września 2015 w sprawie sposobu ustalania wysokości dotacji i rozliczania środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego oraz na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz.U. 2015 poz. 1443), raport z dotacji na działalność statutową wykorzystanej w 2016 r. należy przesłać w systemie OSF  do 31 marca 2017 r.

Sprawozdanie roczne wydatkowania dotacji

Zasady wnioskowania, wydatkowania i rozliczania dotacji na działalność statutową określa zarządzenie nr 998/2015/2016 Rektora ATH z dnia 23 lutego 2016 roku.

Czytaj więcej...

Rozliczenie dotacji wykorzystanej w 2015 r.

Raport z dotacji na działalność statutową wykorzystanej w 2015 r. należy przesłać w systemie OSF (decyduje data wysłania w systemie) oraz w postaci papierowej (decyduje data stempla pocztowego) do 31 marca 2016 r.

Czytaj więcej...

Podstawy prawne

Rozporządzenie MNiSW z dnia 21 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wysokości dotacji i rozliczania środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego oraz na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich
Dz. U. 2017 poz. 1495

Czytaj więcej...

Komunikaty MNiSW

 
  • Od dnia 15 września można składać wnioski o przyznanie środków finansowych na działalność statutową na rok 2016 czytaj...
  • Termin na złożenie raportu z wykorzystania dotacji przyznanych w 2014 r. na finansowanie działalności statutowej czytaj...
  • Raporty z wykorzystania środków otrzymanych w ramach finansowania działalności statutowej czytaj...
10 marzec 2021
Wniosek o przyznanie dodatku za publikacje wysoko punktowane

     

Do wniosku o przyznanie dodatku za publikacje wysoko punktowane należy bezwzględnie dołączyć Oświadczenie nr 3 upoważniające ATH do wykazania osiągnięć naukowych lub artystycznych pracownika z publikacją, której dotyczy wniosek. 

 
Czytaj dalej >
06 luty 2021
30 listopad 2020
Obowiązek składania oświadczeń

Zarządzenie Nr 1473/2020/2021 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie obowiązku składania oświadczeń:

Czytaj dalej >
12 sierpień 2020
NCN: Dane do wniosku
 
Dane do wniosku:
►Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /ATH_Bielsko_Biala/SkrytkaESP
►Numer rachunku bankowego NCN:
74 1240 4142 1111 0010 7367 3762
►Siedmiocyfrowy identyfikator gminy: 246101 1
►Karta kontrolna: pobierz...
►Wniosek do Komisji ds. etyki badań naukowych (opcjonalnie): pobierz... Czytaj dalej >