Szkoła Doktorska - ISD ATH


AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI


STUDIUJ
W GÓRACH
!


Akademia Techniczno-Humanistyczna

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
tel. +48 33 8279349 lub 350
Regon: 072728961
NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /ATH_Bielsko_Biala/SkrytkaESP

Dział Nauki i Współpracy Zewnętrznej

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
budynek L, pokój 310, 311
tel. +48 33 8279330, 445, 318
nauka@ath.bielsko.pl
konto bieżące:

Bank Polska Kasa Opieki S.A.
(skrót handlowy
Bank Pekao S.A.)
02 1240 4142 11110000 48278261

Inne konta:
Konkursy NCN 74 1240 4142 1111 0010 7367 3762
Granty 21 1240 4142 1111 0000 4825 5318
Konferencje 73 1240 4142 1111 0010 5457 2831

 
 
 
 

DZIAŁ NAUKI I WSPÓŁPRACY ZEWNĘTRZNEJ

Informacje dotyczące przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się COVID-19 wśród społeczności ATH
Aktualnie ogłoszone konkursy NCN!
Uchwały Senatu ATH
1600/03/VII/2021 z 23 marca 2021 r. w sprawie regulaminu zarządzania prawami własności intelektualnej oraz komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej
1575/09/VII/2020  z 29 września 2020 r. w sprawie powołania Rad Dyscyplin Naukowych
1574/09/VII/2020 z 29 września 2020 r. w sprawie zatwierdzenia listy osób przyjętych i nieprzyjętych do Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej w roku akademickim 2010/2021
1528/06/VI/2020 z 16 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów doktorskich i habilitacyjnych
1515/05/VI/2020 z 26 maja 2020 r. w sprawie zasad i trybu przyjęć do Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej w roku akademickim 2020/2021
1499/01/VI/2020 UCHYLONA z 21 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany załącznika nr 2 do uchwały nr 1490/11/VI/2019 z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie powołania Rad Dyscyplin Naukowych
1493/11/VI/2019 z 26 listopada 2019 r. w sprawie zaopiniowania regulaminu oceny nauczycieli akademickich Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej
Regulamin
Załącznik nr 1 - progi oceny 
Załącznik nr 2 - ocena ath n-b
Załącznik nr 3 - cena ath dyd-org
Załącznik nr 4 - karta oceny
1490/11/VI/2019
UCHYLONA 
z 26 listopada 2019 r. w sprawie powołania Rad Dyscyplin Naukowych
1489/11/VI/2019 z 26 listopada 2019 r. w sprawie zmiany procedur postępowania w sprawie o nadanie stopnia doktora i doktora habilitowanego w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej
1484/10/VI/2019
UCHYLONA 
z 11 października 2019 r. w sprawie powołania Rad Dyscyplin Naukowych
1482/09/VI/2019 z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia listy osób przyjętych i nieprzyjętych do Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej w roku akademickim 2019/2020
1416/05/VI/2019 z 28 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia programu kształcenia Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej
Program kształcenia
1415/05/VI/2019 z 28 maja 2019 r. w sprawie regulaminu Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej
Regulamin
1398/02/VI/2019 z 19 lutego 2019 r. w sprawie uzupełnienia składu Uczelnianej Odwoławczej Komisji Oceniającej w postępowaniu dotyczącym okresowej oceny nauczycieli akademickich w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku Białej
1330/01/VI/2018 z 16 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Uczelnianej Odwoławczej Komisji Oceniającej w postępowaniu dotyczącym okresowej oceny nauczycieli akademickich w ATH
1315/11/VI/2017 z 21 listopada 2017 r. w sprawie oceny nauczycieli akademickich ATH
Załącznik nr 1 - progi punktowe 
1293/07/VI/2017 z 18 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie oceny nauczycieli akademickich ATH
Załącznik nr 1 - Progi punktowe dla poszczególnych ocen
Załącznik nr 2 - ocena naukowo-badawcza
Załącznik nr 3 - ocena dydaktyczno-organizacyjna
Załącznik nr 4 - karta okresowej oceny pracownika
1269/05/VI/2017 z 23 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 941/09/V/2013 z dnia 24 września 2013 roku w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów doktorskich i habilitacyjnych
Załącznik nr 1  
Załącznik nr 2 
Załącznik nr 4
1176/06/V/2016 z 21 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie oceny nauczycieli akademickich ATH
Regulamin
Załącznik nr 1 - Progi punktowe dla poszczególnych ocen
Załącznik nr 2 - ocena naukowo-badawcza
Załącznik nr 3 - ocena dydaktyczno-organizacyjna
Załącznik nr 4 - karta okresowej oceny pracownika
1139/02/V/2016 z 23 lutego 2016 r. w sprawie uzupełnienia składu Uczelnianej Odwoławczej Komisji Oceniającej w postępowaniu dotyczącym okresowej oceny nauczycieli akademickich w ATH na kadencję 2012-2016
1093/07/V/2015 
 
z 14 lipca 2015 r. w sprawie warunków i trybu kierowania za granicę pracowników, doktorantów i studentów w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych
1069/04/V/2015 z 21 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany Statutu ATH
1057/03/V/2015 z 24 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu gospodarowania infrastrukturą badawczą w ATH
1056/03/V/2015 z 24 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu zarządzania prawami własności intelektualnej oraz komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych w ATH
1046/01/V/2015 z 27 stycznia 2015 r. w sprawie uzupełnienia składu Senackiej Komisji ds. Nauki, na okres V kadencji Senatu ATH (2012-2016)
1039/12/V/2014 z 16 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Uczelnianej Odwoławczej Komisji Oceniającej w postępowaniu dotyczącym okresowej oceny nauczycieli akademickich
978/03/V/2014 z 25 marca 2014 r. w sprawie nowelizacji Regulaminu zarządzania własnością intelektualną
969/02/V/2014 z 25 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie oceny nauczycieli akademickich ATH
953/12/V/2013 z 17 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu zarządzania własnością intelektualną ATH
941/09/V/2013
U
CHYLONA
z 24 września 2013 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów doktorskich i habilitacyjnych
826/07/IV/2012 z 4 lipca 2012 r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników ATH za prace przy realizacji projektów, finansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej lub innych środków krajowych bądź międzynarodowych

Zarządzenia Rektora 
1510/2020/2021  z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie wysokości kosztów pośrednich w 2021 r.oku w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej
1497/2020/2021 z 4 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zasad przyznawania dodatku za publikacje wysoko punktowane
Wniosek o przyznanie dodatku za publikacje wysoko punktowane
1447/2020/2021 z 1 października 2020 r. w sprawie powołania Rad Dyscyplin Naukowych
1430/2019/2020 z 10 sierpnia 2020 r. w sprawie obowiązku składania oświadczeń przez pracowników prowadzących działalność naukową lub artystyczną albo biorących udział w jej prowadzeniu, a także doktorantów na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej ATH w zakresie poszczególnych dyscyplin naukowych i artystycznych
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7 
Załącznik nr 8
1423/2019/2020 z 7 lipca 2020 r. w sprawie wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem do Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej w roku akademickim 2020/2021
1414/2019/2020 z 19 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia harmonogramu oceny nauczycieli akademickich Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej
1396/2019/2020 z 2 czerwca 2020 r. w sprawie wysokości kosztów pośrednich w 2020 roku w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej
1395/2019/2020 z 2 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia algorytmu podziału środków będących subwencją przekazaną Uczelni, pomiędzy jednostki organizacyjne w Akademii Techniczno-Humanistycznej na rok 2020 
1363/2019/2020 z 6 lutego 2020 r. w sprawie podziału subwencji na badania naukowe w 2020 r. w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej
1357/2019/2020 z 21 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej
Załącznik nr 2 - Regulamin Rad Dyscyplin Naukowych
1354/2019/2020
UCHYLONE 
z 14 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia harmonogramu oceny nauczycieli akademickich Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej
1349/2019/2020 z 23 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzania regulaminu oceny nauczycieli akademickich Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej
Regulamin
Załącznik nr 1 progi oceny
Załącznik nr 2 ocena ath
Załącznik nr 3 ocena ath dyd
Załącznik nr 4 karta oceny
1346/2019/2020 z 13 grudnia 2019 r. w sprawie zasad odpłatności za przeprowadzanie postępowań w sprawie nadania stopnia doktora oraz postępowań habilitacyjnych
1343/2019/2020
UCHYLONE 
z 10 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Rad Dyscyplin Naukowych
1340/2019/2020 z 9 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu służbowych wyjazdów zagranicznych – delegacji w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej
REGULAMIN wyjazdy_zagraniczne
   DNiWZ-Przygotowanie_zaliczki
   DNiWZ-Rozliczenie_wyjazdu
   Ewidencja-przebiegu-pojazdu-2019
   Oświadczenie-osoby-delegowanej-2019
   Oświadczenie-o-wydatku-2019
   Prośba-o-przelew-zaliczki-2019
   WNIOSEK_na_wyjazd_zagraniczny-2019
   
1243/2017/2018 z 20 czerwca 2018 r. w sprawie uaktualnienia anglojęzycznych nazw wszystkich jednostek organizacyjnych oraz stanowisk i stopni naukowych w ATH
załącznik nr 1
1228/2017/2018 z 18 czerwca 2018 roku w sprawie wysokości kosztów pośrednich w 2018 roku w ATH
1226/2017/2018  z 18 czerwca 2018 roku w sprawie ogólnych zasady wnioskowania, wydatkowania i rozliczania dotacji na działalność statutową,
1195/2017/2018 z 16 stycznia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Oceniających w postępowaniu dotyczącym okresowej oceny nauczycieli akademickich w ATH
1166/2016/2017 z 22 czerwca 2017 r. w sprawie wysokości kosztów pośrednich w 2017 roku w ATH
1136/2016/2017 z 2 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu dotyczącego zasad regulujących służbowe wyjazdy zagraniczne – delegacje w ATH
Zasady regulujące wyjazdy zagraniczne
WNIOSEK na wyjazd zagraniczny
Przygotowanie zaliczki
Rozliczenie wyjazdu
Ewidencja przebiegu pojazdu
Oświadczenie o dok.wydatku
Oswiadczenie osoby delegowanej
1135/2016/2017 z 2 czerwca 2017 r. zmiany zasad przyjmowania gości zagranicznych w ATH
Załącznik nr 1 - wniosek o przyjęcie gościa zagranicznego 
1134/2016/2017 z 2 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany zasad zgłaszania i rejestrowania konferencji, sympozjum, seminarium i warsztatów w ATH
1133/2016/2017 z 2 czerwca 2017 r. w spawie zmian w Regulaminie realizacji i obiegu dokumentów w projektach związanych bezpośrednio z działalnością naukową, badawczo-rozwojową, wytworzenia aparatury naukowej, rozwoju potencjału naukowego, realizowanych w ATH
Załącznik nr 1 - zgłoszenie projektu
Załącznik nr 2 - karta kontrolna
1132/2016/2017 z 2 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany organizacji wprowadzania danych do Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym „POL-on”
Załącznik nr 1 - zakres zadań...
1131/2016/2017 z 2 czerwca 2017 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 998/2015/2016 z dnia 23 lutego 2016 roku w sprawie ogólnych zasady wnioskowania, wydatkowania i rozliczania dotacji na działalność statutową
1130/2016/2017 z 2 czerwca 2017 w sprawie zmiany Regulaminu komisji ds. etyki badań naukowych w ATH
1124/2016/2017 z 23 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu komisji ds. etyki badań naukowych w ATH
Załącznik nr 1 - Wniosek do Komisji Etyki Badań Naukowych
1114/2016/2017 z 11 kwietnia 2017 r. w sprawie organizacji wprowadzania danych do Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym „POL-on”
Załącznik nr 1 - Zakres zadań
Załącznik nr 2 - Dane o liczbie studentów
Załącznik nr 3 - Dane o liczbie doktorantów
1108/2016/2017 z 22 marca 2017 r. w sprawie zmian w Regulaminie realizacji i obiegu dokumentów w projektach związanych bezpośrednio z działalnością naukową, badawczo-rozwojową, wytworzenia aparatury naukowej, rozwoju potencjału naukowego, realizowanych w ATH
Załącznik nr 1 - Formularz zgłoszenia projektu
Załącznik nr 2 - Karta kontrolna
1107/2016/2017 z 10 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia harmonogramu oceny nauczycieli akademickich ATH, którzy w ocenie za lata 2014-2015 otrzymali ocenę warunkową lub negatywną
1095/2016/2017  z 8 lutego 2017 r.  w sprawie zmiany zasad zgłaszania i rejestrowania konferencji, sympozjum, seminarium i warsztatów w ATH
Załącznik nr 1
1007/2015/2016 z 4 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Załącznika nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 868/2014/2015 z dnia 5 grudnia 2014 roku w sprawie organizacji wprowadzania danych do Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym „POL-on” 
Załącznik nr 1 - Zakres zadań
998/2015/2016 z 23 lutego 2016 r. w sprawie zmiany w Zarządzeniu Rektora nr 993/2015/2016 w sprawie ogólnych zasad wnioskowania, wydatkowania i rozliczania dotacji na działalność statutową
995/2015/2016 z 12 lutego 2016 r. w sprawie wysokości kosztów pośrednich w 2016 r. w ATH
994/2015/2016 z 3 lutego 2016 r. w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w zarządzeniu Rektora nr 986/2015/2016 z dnia 19 stycznia 2016 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 878/2014/2015 z dnia 15 stycznia 2015 roku w sprawie powołania Komisji Oceniających w postępowaniu dotyczącym okresowej oceny nauczycieli akademickich w ATH
993/2014/2015 z 1 lutego 2016 r. w sprawie ogólnych zasady wnioskowania, wydatkowania i rozliczania dotacji na działalność statutową
986/2015/2016 z 19 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 878/2014/2015 z dnia 15 stycznia 2015 roku w sprawie powołania Komisji Oceniających w postępowaniu dotyczącym okresowej oceny nauczycieli akademickich w ATH
964/2015/2016 z 12 października 2015 r. w sprawie uaktualnienia anglojęzycznych nazw wszystkich jednostek organizacyjnych oraz stanowisk i stopni naukowych w ATH
Załącznik nr 1
948/2014/2015 z 20 lipca 2015 r. w sprawie sprawie zmiany Załącznika nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 868/2014/2015 z dnia 5 grudnia 2014 roku w sprawie organizacji wprowadzania danych do Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym „POL-on”
Załącznik nr 1
908/2014/2015 z 27 maja 2015 r. w sprawie wysokości kosztów pośrednich w 2015 r. w ATH
897/2014/2015 z 29 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia harmonogramu oceny nauczycieli akademickich ATH za okres 2014-2015
895/2014/2015 z 13 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia zakresów obowiązków prorektorów w ATH w Bielsku - Białej
878/2014/2015 z 15 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Oceniających w postępowaniu dotyczącym okresowej oceny nauczycieli akademickich
876/2014/2015 z 22 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości kosztów pośrednich w ATH
868/2014/2015 z 5 grudnia 2014 r. w sprawie organizacji wprowadzania danych do Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym „POL-on
Załącznik nr 1 - Zakres zadań
Załącznik nr 2 - Dane o liczbie studentów
Załącznik nr 3 - Dane o liczbie doktorantów
853/2014/2015 z 4 listopada 2014 r. w sprawie zasad zgłaszania i rejestrowania konferencji, sympozjum, seminarium i warsztatów w ATH
Załącznik nr 1 - Informacja o zorganizaowanym wydarzeniu
840/2014/2015 z 1 października 2014 r. w sprawie przyznawania stypendiów doktorskich osobom, którym wszczęto przewód doktorski
Załącznik nr 1 - wniosek o przyznanie/przedłużenie stypendium doktorskiego
Załącznik nr 2 - umowa pobierania stypendium
818/2013/2014 z 4 czerwca 2014 r. w sprawie ogólnych zasady wnioskowania, wydatkowania i rozliczania dotacji na działalność statutową
781/2013/2014 z 17 marca 2014 r. w sprawie zmiany Regulaminu dotyczącego zasad regulujących służbowe wyjazdy zagraniczne - delegacje w ATH
Załączniki
775/2013/2014 z 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia harmonogramu oceny nauczycieli akademickich ATH, którzy w ocenie za lata 2010-2013 otrzymali ocenę warunkową lub negatywną oraz którym minął 2-letni okres zatrudnienia od poprzedniej oceny
738/2013/2014 z 19 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu motywująco/zobowiązującego pracowników ATH do składania wniosków o granty naukowo-badawcze
Załącznik nr 1 - Program motywacyjny
726/2013/2014 z 3 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia w ATH zarządzania ryzykiem w projektach
723/2013/2014 z 1 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia zasad przyjmowania gości zagranicznych w ATH
673/2012/2013 z 13 maja 2013 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu realizacji i obiegu dokumentów w projektach europejskich realizowanych w ATH
Regulamin
Załącznik nr 1 - Wniosek o zgodę na udział w projekcie
Załącznik nr 2 - Karta kontrolna
672/2012/2013 z 13 maja 2013 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu realizacji i obiegu dokumentów w projektach związanych bezpośrednio z działalnością naukową, badawczo-rozwojową, wytworzenia aparatury naukowej, rozwoju potencjału naukowego, realizowanych w ATH
Regulamin
Załącznik nr 1 - Karta kontrolna

Wszystkie wewnętrzne akty prawne dostępne są w INTRANECIE ATH

10 marzec 2021
Wniosek o przyznanie dodatku za publikacje wysoko punktowane

     

Do wniosku o przyznanie dodatku za publikacje wysoko punktowane należy bezwzględnie dołączyć Oświadczenie nr 3 upoważniające ATH do wykazania osiągnięć naukowych lub artystycznych pracownika z publikacją, której dotyczy wniosek. 

 
Czytaj dalej >
06 luty 2021
30 listopad 2020
Obowiązek składania oświadczeń

Zarządzenie Nr 1473/2020/2021 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie obowiązku składania oświadczeń:

Czytaj dalej >
12 sierpień 2020
NCN: Dane do wniosku
 
Dane do wniosku:
►Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /ATH_Bielsko_Biala/SkrytkaESP
►Numer rachunku bankowego NCN:
74 1240 4142 1111 0010 7367 3762
►Siedmiocyfrowy identyfikator gminy: 246101 1
►Karta kontrolna: pobierz...
►Wniosek do Komisji ds. etyki badań naukowych (opcjonalnie): pobierz... Czytaj dalej >