Szkoła Doktorska - ISD ATH


AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI


STUDIUJ
W GÓRACH
!


Akademia Techniczno-Humanistyczna

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
tel. +48 33 8279349 lub 350
Regon: 072728961
NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /ATH_Bielsko_Biala/SkrytkaESP

Dział Nauki i Współpracy Zewnętrznej

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
budynek L, pokój 310, 311
tel. +48 33 8279330, 445, 318
nauka@ath.bielsko.pl
konto bieżące:

Bank Polska Kasa Opieki S.A.
(skrót handlowy
Bank Pekao S.A.)
02 1240 4142 11110000 48278261

Inne konta:
Konkursy NCN 74 1240 4142 1111 0010 7367 3762
Granty 21 1240 4142 1111 0000 4825 5318
Konferencje 73 1240 4142 1111 0010 5457 2831

 
 
 
 

DZIAŁ NAUKI I WSPÓŁPRACY ZEWNĘTRZNEJ

Informacje dotyczące przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się COVID-19 wśród społeczności ATH
Aktualnie ogłoszone konkursy NCN!

NCN: Piąta edycja konkursu MINIATURA

Narodowe Centrum Nauki ogłasza kolejną edycję konkursu, w którym badacze mogą otrzymać finansowe wsparcie pojedynczych działań naukowych służących przygotowaniu przyszłego projektu badawczego, planowanego do złożenia w konkursach NCN lub w innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych. Badania wstępne lub pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, wyjazdy badawcze albo wyjazdy konsultacyjne – właśnie te zadania będą mogli zrealizować naukowcy w konkursie MINIATURA 5

Czytaj więcej...

NCN: 430 mln zł na badania podstawowe w ogłoszonych przez NCN konkursach PRELUDIUM 20 i OPUS 21

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło dwudziestą edycję konkursu PRELUDIUM na projekty badawcze dla osób nieposiadających stopnia naukowego doktora i dwudziestą pierwszą edycję konkursu OPUS na projekty badawcze dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej. Łączny budżet obydwu flagowych konkursów NCN wynosi aż 430 mln zł.

Czytaj więcej...

Zarządzenie Rektora w sprawie wprowadzenia zasad przyznawania dodatku za publikacje wysoko punktowane

Nauczyciel akademicki zatrudniony w grupie pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych, który złożył oświadczenie o reprezentowanej dyscyplinie, która podlega ewaluacji w ATH, może otrzymywać również taki składnik wynagrodzenia, jak dodatek za publikacje wysoko punktowane.

Zarządzenie Nr 1497/2020/2021 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 4 marca 2021 roku w sprawie wprowadzenia zasad przyznawania dodatku za publikacje wysoko punktowane
WNIOSEK o przyznanie dodatku za publikacje wysoko punktowane 

UWAGA:
Do wniosku o przyznanie dodatku za publikacje wysoko punktowane należy bezwzględnie dołączyć Oświadczenie nr 3 upoważniające ATH do wykazania osiągnięć naukowych lub artystycznych pracownika z publikacją, której dotyczy wniosek.

MEiN: Zmiana i sprostowanie Komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

Minister Edukacji i Nauki, na podstawie art. art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.), postanowił zmodyfikować i sprostować wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych ogłoszony komunikatem z dnia 9 lutego 2021 r.

Czytaj więcej...

MEiN: Nowy, rozszerzony wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

Minister Edukacji i Nauki, na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.), sporządził wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, uwzględniając projekt wykazu opracowany przez Komisję Ewaluacji Nauki zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (Dz. U.z 2020 r. poz. 349).

Czytaj więcej...

Informacja w sprawie możliwości finansowania badań pracowników niezaliczonych do liczby N w dyscyplinach, które podlegają ewaluacji w Akademii Techniczno-Humanistycznej

Niniejszym informuję, że o wsparcie finansowe działalności naukowej z puli będącej w dyspozycji Prorektora ds. nauki i współpracy zewnętrznej w 2021 r. można się ubiegać w przypadku gdy spełnione są łącznie następujące warunki:

  1. pracownik składający wniosek nie został zaliczony do liczby N w żadnej z dyscyplin, które podlegają ewaluacji w Akademii Techniczno-Humanistycznej,
  2. wniosek dotyczy wsparcia przygotowania publikacji wysoko punktowanej w czasopiśmie przyporządkowanym do jednej z dyscyplin, które podlegają ewaluacji w ATH,
  3. publikacja powstaje w ramach współpracy z pracownikiem/pracownikami ATH, z których co najmniej jedna osoba reprezentuje dyscyplinę podlegającą ewaluacji w ATH, zgodną z dyscypliną do której przyporządkowano czasopismo.
Czytaj więcej...

NCN: planowany harmonogram konkursów w 2021 r.

Informujemy, że Nardowe Centrum Nauki  opublikowało planowany harmonogram przeprowadzania konkursów w 2021 r. Szczegółowe informacje na temat warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia poszczególnych konkursów zostanie umieszczony na stronie NCN po zatwierdzeniu odpowiednimi uchwałami Rady Narodowego Centrum Nauki. 

FNP: Młodzi naukowcy na START - trwa konkurs o prestiżowe stypendia FNP

Do 2 listopada br. młodzi naukowcy z całej Polski mogą ubiegać się o prestiżowe stypendium START przyznawane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej.
START jest najstarszym w Polsce programem stypendialnym dla naukowców. Jego celem jest wsparcie młodych badaczy, którzy mogą poszczycić się wybitnymi osiągnięciami naukowymi.
Laureaci otrzymują roczne stypendium w wysokość 28 tys. zł. 

Czytaj więcej...

NCN: konkursy OPUS 20 +LAP, BEETHOVEN CLASSIC 4, SONATA 16 i PRELUDIUM BIS 2

Narodowe Centrum Nauki przeznaczyło aż 660 mln zł na cztery konkursy skierowane do naukowców, znajdujących się na różnych etapach kariery naukowej.
Wnioski można złożyć o przyznanie grantów na badania w konkursach: 

Termin składania wniosków we wszystkich konkursach upływa 15 grudnia 2020 r., o godz. 16:00. Nabór wniosków we wszystkich konkursach jest prowadzony za pośrednictwem systemu elektronicznego OSF.
Czytaj więcej...

Rekrutacja do ISD ATH

Uprzejmie informujemy, że w dniach od 20.08.2020-11.09.2020 r. trwać będzie przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych do Interdyscyplinarmej Szkoły Doktorskiej Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. 
Miejsce przyjmowania dokumentów:

Dział Nauki i Współpracy Zewnętrznej 
ul. Willowa 2 
Budynek L, III piętro, pokój 311

10 marzec 2021
Wniosek o przyznanie dodatku za publikacje wysoko punktowane

     

Do wniosku o przyznanie dodatku za publikacje wysoko punktowane należy bezwzględnie dołączyć Oświadczenie nr 3 upoważniające ATH do wykazania osiągnięć naukowych lub artystycznych pracownika z publikacją, której dotyczy wniosek. 

 
Czytaj dalej >
06 luty 2021
30 listopad 2020
Obowiązek składania oświadczeń

Zarządzenie Nr 1473/2020/2021 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie obowiązku składania oświadczeń:

Czytaj dalej >
12 sierpień 2020
NCN: Dane do wniosku
 
Dane do wniosku:
►Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /ATH_Bielsko_Biala/SkrytkaESP
►Numer rachunku bankowego NCN:
74 1240 4142 1111 0010 7367 3762
►Siedmiocyfrowy identyfikator gminy: 246101 1
►Karta kontrolna: pobierz...
►Wniosek do Komisji ds. etyki badań naukowych (opcjonalnie): pobierz... Czytaj dalej >