Szkoła Doktorska - ISD ATH


AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI


STUDIUJ
W GÓRACH
!


Akademia Techniczno-Humanistyczna

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
tel. +48 33 8279349 lub 350
Regon: 072728961
NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /ATH_Bielsko_Biala/SkrytkaESP

Dział Nauki i Współpracy Zewnętrznej

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
budynek L, pokój 310, 311
tel. +48 33 8279330, 445, 318
nauka@ath.bielsko.pl
konto bieżące:

Bank Polska Kasa Opieki S.A.
(skrót handlowy
Bank Pekao S.A.)
02 1240 4142 11110000 48278261

Inne konta:
Konkursy NCN 74 1240 4142 1111 0010 7367 3762
Granty 21 1240 4142 1111 0000 4825 5318
Konferencje 73 1240 4142 1111 0010 5457 2831

 
 
 
 

DZIAŁ NAUKI I WSPÓŁPRACY ZEWNĘTRZNEJ

Aktualnie ogłoszone konkursy NCN!

Nowy kalendarz NCN z naszym naukowcem

Twarzą dwunastego miesiąca w kalendarzu Narodowego Centrum Nauki na rok 2018 została dr hab. inż. Izabella Rajzer z Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki, kierownik projektu Sonata Bis: "Warstwowe podłoża wspomagające rekonstrukcję chrząstek nosa wytwarzane metodą druku przestrzennego i elektroprzędzenia".

NCN: Etiuda 6, Sonatina 2, Uwertura 2 - ruszył nabór wniosków

Narodowe Centrum Nauki otworzyło nabór wniosków w ramach konkursów Etiuda 6, Sonatina 2 i Uwertura 2. Termin składania wniosków w wersji elektronicznej w systemie www.osf.opi.org.pl upływa 15 marca 2018 r. Łączny budżet konkursów wynosi 47 mln zł.

Czytaj więcej...

Już piąty wniosek "Miniatura" doceniony przez NCN!

Wniosek pn. Modelowanie układów wieloczłonowych o złożonej strukturze kinematycznej z uwzględnieniem podatności członów oraz zaawansowanych modeli tarcia do celów analizy dynamiki i sterowaniau p. dr inż. Andrzeja Urbasia z Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki jako piąty z ATH otrzymał dofinansowanie w ramach konkursu "Miniatura". Dr inż. A. Urbaś na realizację swojego działania badawczego otrzyma 18 310 zł.
Serdecznie gratulujemy! 

NCBiR: Inicjatywa CORNET - Otwarcie naboru wniosków w 25. konkursie

Do 28 marca 2018 r. moża składać wnioski w ramach 25. międzynarodowego konkursu na projekty badawcze w ramach Inicjatywy CORNET. Głównym celem Inicjatywy CORNET (ang. COllective Research NETworking) jest promowanie ścisłej współpracy pomiędzy zaangażowanymi podmiotami narodowymi/regionalnymi (ministerstwami i agencjami) oraz stwarzanie możliwości finansowania, ze źródeł publicznych, badań na potrzeby konkretnych branż przemysłowych.

Czytaj więcej...

Nagrody Prezesa Rady Ministrów za 2017 r.

Przypominamy, iż termin składania wniosków o Nagrody Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie, wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego sztuki oraz osiągnięcia naukowe, naukowo-techniczne lub artystyczne upływa 31 stycznia 2018 r.

Czytaj więcej...

Kolejny grant dla ATH!

Narodowe Centrum Nauki już po raz trzynasty rozstrzygnęło swoje flagowe konkursy OPUS i PRELUDIUM. Wniosek grantowy dr Jakuba Jonkisza z Wydziału Zarządzania i Transportu pn. "Informacja, działanie i czterowymiarowo stopniowalna świadomość w kontekście aktualnych dyskusji dotyczących miar, funkcji i mechanizmów świadomości" otrzymał finansowanie w ramach konkursu OPUS. Naukowcy otrzymają niemal 430 mln zł na badania podstawowe, dr Jakub Jonkisz otrzymał dofinansowanie na reazlizację swojego działania badawczego 323 tys. zł.

Serdecznie gratulujemy! 

NCN: Wstrzymanie naboru wniosków w konkursie MINIATURA 1

Narodowe Centrum Nauki poinformowało, że Rada Narodowego Centrum Nauki wstrzymuje nabór wniosków w konkursie MINIATURA 1 z dniem 10 listopada 2017 r.! Wnioski złożone po tym terminie, nie będą rozpatrywane.

Czytaj więcej...

Konkurs o Nagrodę ABB - Edycja 2017/2018

Do 15 listopada 2017 r. można składać wnioski w ramach konkursu organizowanego przez koncern ABB. Do konkursu mogą zgłaszać się autorzy obronionych prac magisterskich, inżynierskich oraz doktorskich, napisanych w języku polskim lub angielskim. Nagroda główna wynosi 30 000 zł. Przyznane zostaną również dwa wyróżnienia po 15 000 zł każde.

Czytaj więcej...

NCN: Nabór na warsztaty dla wnioskodawców

Narodowe Centrum Nauki ogłasza nabór na warsztaty poświęcone procesowi przygotowywania wniosków o finansowanie projektów badawczych.
Formularz zgłoszeniowy

Czytaj więcej...

Stypendia Fundacji Fulbrighta na przyjazdy specjalistów z USA

Do 13 listopada 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach Fulbright Specialist Program. W ramach konkursu możliwe jest uzyskanie środków na pokrycie kosztów wizyt w Polsce wysoko wykwalifikowanych amerykańskich specjalistów.

Czytaj więcej...
28 marzec 2019
12 marzec 2019
NCN: Najbliższe konkursy
Do 16 grudnia 2019 r. można składać wnioski w ramach konkursów:

Ogłoszenie OPUS 18
Ogłoszenie PRELUDIUM 18
Ogłoszenie SONATA 15
Ogłoszenie PRELUDIUM BIS 1

(termin wewnętrzny: 10.12.2019 r.)

Dane do wniosku:
►Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /ATH_Bielsko_Biala/SkrytkaESP
►Numer rachunku bankowego NCN:
74 1240 4142 1111 0010 7367 3762
►Siedmiocyfrowy identyfikator gminy: 246101 1
►Karta kontrolna: pobierz...
►Wniosek do Komisji ds. etyki badań naukowych (opcjonalnie): pobierz... Czytaj dalej >
20 listopad 2018
Oświadczenia

OŚWIADCZENIE o dziedzinie nauki lub sztuki i dyscyplinie naukowej lub artystycznej pobierz...
Termin składania: 28.11.2018 r. do Dziekanów Wydziałów 

Czytaj dalej >