Akademia Techniczno-Humanistyczna

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
tel. +48 33 8279349 lub 350
Regon: 072728961
NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /ATH_Bielsko_Biala/SkrytkaESP

Dział Nauki i Współpracy Zewnętrznej

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
budynek L, pokój 310, 311
tel. +48 33 8279330, 445, 318konto bieżące:
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
(skrót handlowy
Bank Pekao S.A.)
02 1240 4142 11110000 48278261

Inne konta:
Konkursy NCN 74 1240 4142 1111 0010 7367 3762
Granty 21 1240 4142 1111 0000 4825 5318
Konferencje 73 1240 4142 1111 0010 5457 2831

DZIAŁ NAUKI I WSPÓŁPRACY ZEWNĘTRZNEJ

Akademia Przyszłości - Kompleksowy Program Rozwoju Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej
Projekty naukowo-badawcze w ATH
Ogłoszone konkursy NCN - nabór do WRZEŚNIA 2018 r.!
Wsparcie dla przedsiębiorców

Konkurs Konsorcjum Progres 3 na najlepszą pracę doktorską obronioną w 2017 r.

Konsorcjum Progres 3, którego członkiem jest ATH, ogłosiło kolejną edycję konkursu The Competition for the best doctoral dissertation defended in 2017.
Do konkursu mogą zostać zgłoszone prace doktorskie obronione w Akademii Techniczno-Humanistycznej w terminie 1.01.2017-31.12.2017 r. (w wyjątkowych, uzasadnionych wypadkach można zgłaszać prace obronione w grudniu 2016 r.) w następujących kategoriach:

Czytaj więcej...

MNiSW: Stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców 2018 r.

Do 31 marca 2018 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach konkursu na stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców. Poprzez młodego naukowca należy rozumieć osobę prowadzącą działalność badawczo-rozwojową, która w roku ubiegania się o przyznanie środków finansowych na naukę kończy nie więcej niż 35 lat. Wnioski można składać w systemie osf.opi.org.pl.

Czytaj więcej...

NCN: Harmonogram konkursów na 2018 r.

Narodowe Centrum Nauki podało wstępny harmonogram naboru wniosków w ramach konkursów, które będą prowadzone w 2018 r. W porównaniu z naborami w 2017 r. nie ma dużych zmian. Cały czas nie jest znany termin naboru wniosków w ramach konkursu Miniatura 2. W późniejszym terminie podany zostanie także termin naboru wniosków w ramach konkursu Tango 3. Szczegółowe informacje na temat warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia poszczególnych konkursów zostaną umieszczone na stronie NCN po zatwierdzeniu odpowiednimi uchwałami Rady NCN.

Wyniki Konkursu FCA - wszystkie prace ATH nagrodzone!

Z przyjemnością informujemy, iż Centrum Badań Fiata w Turynie w porozumieniu ze sponsorami Konkursu - spółkami Grupy Fiat Chrysler Automobiles: FCA Poland S.A., FCA Powertain Poland Sp. z o.o., Teksid Iron Poland Sp. z o.o., Magneti Marelli Poland Sp. z o.o. przyznały Nagrody FCA wszystkim czterem pracom z Akademii Techniczno-Humanistycznej zgłoszonym w tej edycji Konkursu - 1 pracy magsterskiej oraz 3 pracom inżynierskim. Serdecznie gratulujemy Laureatom Konkursu - Autorom prac, a także ich Promotorom! 

Czytaj więcej...

Nowy kalendarz NCN z naszym naukowcem

Twarzą dwunastego miesiąca w kalendarzu Narodowego Centrum Nauki na rok 2018 została dr hab. inż. Izabella Rajzer z Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki, kierownik projektu Sonata Bis: "Warstwowe podłoża wspomagające rekonstrukcję chrząstek nosa wytwarzane metodą druku przestrzennego i elektroprzędzenia".

NCN: Etiuda 6, Sonatina 2, Uwertura 2 - ruszył nabór wniosków

Narodowe Centrum Nauki otworzyło nabór wniosków w ramach konkursów Etiuda 6, Sonatina 2 i Uwertura 2. Termin składania wniosków w wersji elektronicznej w systemie www.osf.opi.org.pl upływa 15 marca 2018 r. Łączny budżet konkursów wynosi 47 mln zł.

Czytaj więcej...

Już piąty wniosek "Miniatura" doceniony przez NCN!

Wniosek pn. Modelowanie układów wieloczłonowych o złożonej strukturze kinematycznej z uwzględnieniem podatności członów oraz zaawansowanych modeli tarcia do celów analizy dynamiki i sterowaniau p. dr inż. Andrzeja Urbasia z Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki jako piąty z ATH otrzymał dofinansowanie w ramach konkursu "Miniatura". Dr inż. A. Urbaś na realizację swojego działania badawczego otrzyma 18 310 zł.
Serdecznie gratulujemy! 

NCBiR: Inicjatywa CORNET - Otwarcie naboru wniosków w 25. konkursie

Do 28 marca 2018 r. moża składać wnioski w ramach 25. międzynarodowego konkursu na projekty badawcze w ramach Inicjatywy CORNET. Głównym celem Inicjatywy CORNET (ang. COllective Research NETworking) jest promowanie ścisłej współpracy pomiędzy zaangażowanymi podmiotami narodowymi/regionalnymi (ministerstwami i agencjami) oraz stwarzanie możliwości finansowania, ze źródeł publicznych, badań na potrzeby konkretnych branż przemysłowych.

Czytaj więcej...

Nagrody Prezesa Rady Ministrów za 2017 r.

Przypominamy, iż termin składania wniosków o Nagrody Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie, wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego sztuki oraz osiągnięcia naukowe, naukowo-techniczne lub artystyczne upływa 31 stycznia 2018 r.

Czytaj więcej...

Kolejny grant dla ATH!

Narodowe Centrum Nauki już po raz trzynasty rozstrzygnęło swoje flagowe konkursy OPUS i PRELUDIUM. Wniosek grantowy dr Jakuba Jonkisza z Wydziału Zarządzania i Transportu pn. "Informacja, działanie i czterowymiarowo stopniowalna świadomość w kontekście aktualnych dyskusji dotyczących miar, funkcji i mechanizmów świadomości" otrzymał finansowanie w ramach konkursu OPUS. Naukowcy otrzymają niemal 430 mln zł na badania podstawowe, dr Jakub Jonkisz otrzymał dofinansowanie na reazlizację swojego działania badawczego 323 tys. zł.

Serdecznie gratulujemy! 

20 listopad 2018
Oświadczenia

OŚWIADCZENIE o dziedzinie nauki lub sztuki i dyscyplinie naukowej lub artystycznej pobierz...
Termin składania: 28.11.2018 r. do Dziekanów Wydziałów 

Czytaj dalej >
13 czerwiec 2018
ORCID

Szanowni Państwo,

w związku z nowymi regułami ewaluacji i rankingowania uczelni istnieje konieczność zweryfikowania i uporządkowania dorobku publikacyjnego. Wiąże się to zarówno ze zwróceniem szczególnej uwagi na sposób afiliowania własnych publikacji, jak również z wymogiem założenia konta w bazie „Scopus”.

Ponadto zwracam się do Państwa z prośbą o założenie konta „ORCID” (Open Researcher and Contributor ID).

Czytaj dalej >
01 maj 2017
NCN: Najbliższe konkursy
Do 17 września 2018 r. można składać wnioski w ramach konkursów:
  • Sonata Bis 8
  • Harmonia 10
  • Maestro 10,
(termin wewnętrzny: 06.09.2018 r.)

Dane do wniosku:
►Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /ATH_Bielsko_Biala/SkrytkaESP
►Numer rachunku bankowego NCN:
74 1240 4142 1111 0010 7367 3762
►Siedmiocyfrowy identyfikator gminy: 246101 1
►Karta kontrolna: pobierz...
►Wniosek do Komisji ds. etyki badań naukowych (opcjonalnie): pobierz... Czytaj dalej >