Akademia Techniczno-Humanistyczna

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
tel. +48 33 8279349 lub 350
Regon: 072728961
NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /ATH_Bielsko_Biala/SkrytkaESP

Dział Nauki i Współpracy Zewnętrznej

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
budynek L, pokój 310, 311
tel. +48 33 8279330, 445, 318konto bieżące:
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
(skrót handlowy
Bank Pekao S.A.)
02 1240 4142 11110000 48278261

Inne konta:
Konkursy NCN 74 1240 4142 1111 0010 7367 3762
Granty 21 1240 4142 1111 0000 4825 5318
Konferencje 73 1240 4142 1111 0010 5457 2831

DZIAŁ NAUKI I WSPÓŁPRACY ZEWNĘTRZNEJ

Akademia Przyszłości - Kompleksowy Program Rozwoju Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej
Projekty naukowo-badawcze w ATH
Ogłoszone konkursy NCN - nabór do WRZEŚNIA 2018 r.!
Wsparcie dla przedsiębiorców

MNiSW: Projekt na wsparcie Uniwersytetu Trzeciego Wieku dla ATH

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozstrzygnęło konkurs na wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Projekt "SUPERSENIOR w Uniwersytetach Trzeciego Wieku" Akademii Techniczno-Humanistycznej znalazł się wśród 20 najlepszych wniosków rekomendowanych do finansowania. W ramach drugiej edycji programu do MNiSW trafiło 49 wniosków, spośród których wybrano 20 najlepszych, na łączną kwotę dofinansowania blisko 6 mln zł. 

Czytaj więcej...

NCBiR: Regionalne agendy naukowo-badawcze

Od 15 marca 2018 r. do 15 maja 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach Działania 4.1 "Badania naukowe i prace rozwojowe" Poddziałanie 4.1.2 "Regionalne agendy naukowo-badawcze". Budżet konkursu wynosi 200 mln zł. Konkurs dotyczy tylko regionów słabiej rozwiniętych (cała Polska oprócz województwa mazowieckiego).

Czytaj więcej...

Akademia Przyszłości - nowy projekt POWER

Z radością informujemy, iż projekt „Akademia Przyszłości – Kompleksowy Program Rozwoju Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej” został zakwalifikowany do dofinansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
Realizacja projektu złożonego w konkursie nr POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ1/17 na Zintegrowane Programy Uczelni w ramach Ścieżki I, Działanie 3.5 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 rozpocznie się już w kwietniu 2018 r.

Czytaj więcej...

Konkurs na najlepszą pracę magisterską obronioną w 2017 r.

Politechnika Śląska ogłosiła konkurs na najlepszą pracę magisterską obronioną w 2017r. „The Best PROGRES 3 Master Thesis Award 2017” dla uczelni stowarzyszonych w Konsorcjum Progres3 (w tym ATH). Szczegóły konkursu.
Do konkursu mogą zostać zgłoszone prace magisterskie obronione w Akademii Techniczno-Humanistycznej w terminie 1.01.2017-31.12.2017 r. w dziedzinach:

Czytaj więcej...

Fulbright Senior Award 2019-20 dla pracowników naukowych oraz naukowo-dydaktycznych

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta @FulbrightPolska zaprasza pracowników naukowych zainteresowanych wyjazdem badawczym do USA do aplikowania o stypendium Fulbright Senior Award 2019-20. Nabór wniosków trwa do 30 maja.
Więcej informacji: https://goo.gl/XGQva4 

Czytaj więcej...

NCN: grant Miniatura dla ATH po raz szósty!

Wniosek grantowy dra inż. Krzysztofa Augustynka z Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki pn. Rozwój modeli luzów i tarcia w połączeniach przestrzennych mechanizmów dźwigniowych z podatnymi członami do celów analizy dynamiki i sterowania otrzymał finansowanie Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu "Minitaura 1" w wysokości 9 245 PLN.

Czytaj więcej...

NCN: Miniatura 2 - pierwsze szczegóły naboru wniosków

Narodowe Centrum Nauki podało pierwsze szczegóły planowanego naboru w ramach konkursu Miniatura 2. Jak zostało ustalone podczas styczniowego posiedzenia Rady Narodowego Centrum Nauki nabór wniosków ruszy w kwietniu 2018 r. i będzie prowadzony w trybie ciągłym. Budżet konkursu wyniesie 20 mln zł.

Czytaj więcej...

FNP: Nabór zgłoszeń w konkursie Monografie

Do 19 marca 2018 r. można zgłaszać prace do kolejnej edycji konkursu Monografie, którego organizatorem jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. Celem konkursu jest finansowanie wydania najlepszych, oryginalnych i wcześniej niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych.

Czytaj więcej...

MNiSW: Ogłoszenie konkursów I/2018 Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego poinformowało, że nabór wniosków do konkursów w modułach „Dziedzictwo narodowe”, „Uniwersalia 2.1” i „Uniwersalia 2.2” zostanie uruchomiony 16 stycznia i potrwa do 28 lutego.

Czytaj więcej...
20 listopad 2018
Oświadczenia

OŚWIADCZENIE o dziedzinie nauki lub sztuki i dyscyplinie naukowej lub artystycznej pobierz...
Termin składania: 28.11.2018 r. do Dziekanów Wydziałów 

Czytaj dalej >
13 czerwiec 2018
ORCID

Szanowni Państwo,

w związku z nowymi regułami ewaluacji i rankingowania uczelni istnieje konieczność zweryfikowania i uporządkowania dorobku publikacyjnego. Wiąże się to zarówno ze zwróceniem szczególnej uwagi na sposób afiliowania własnych publikacji, jak również z wymogiem założenia konta w bazie „Scopus”.

Ponadto zwracam się do Państwa z prośbą o założenie konta „ORCID” (Open Researcher and Contributor ID).

Czytaj dalej >
01 maj 2017
NCN: Najbliższe konkursy
Do 17 września 2018 r. można składać wnioski w ramach konkursów:
  • Sonata Bis 8
  • Harmonia 10
  • Maestro 10,
(termin wewnętrzny: 06.09.2018 r.)

Dane do wniosku:
►Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /ATH_Bielsko_Biala/SkrytkaESP
►Numer rachunku bankowego NCN:
74 1240 4142 1111 0010 7367 3762
►Siedmiocyfrowy identyfikator gminy: 246101 1
►Karta kontrolna: pobierz...
►Wniosek do Komisji ds. etyki badań naukowych (opcjonalnie): pobierz... Czytaj dalej >