Szkoła Doktorska - ISD ATH


AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI


STUDIUJ
W GÓRACH
!


Akademia Techniczno-Humanistyczna

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
tel. +48 33 8279349 lub 350
Regon: 072728961
NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /ATH_Bielsko_Biala/SkrytkaESP

Dział Nauki i Współpracy Zewnętrznej

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
budynek L, pokój 310, 311
tel. +48 33 8279330, 445, 318
nauka@ath.bielsko.pl
konto bieżące:

Bank Polska Kasa Opieki S.A.
(skrót handlowy
Bank Pekao S.A.)
02 1240 4142 11110000 48278261

Inne konta:
Konkursy NCN 74 1240 4142 1111 0010 7367 3762
Granty 21 1240 4142 1111 0000 4825 5318
Konferencje 73 1240 4142 1111 0010 5457 2831

 
 
 
 

DZIAŁ NAUKI I WSPÓŁPRACY ZEWNĘTRZNEJ

Informacje dotyczące przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się COVID-19 wśród społeczności ATH
Aktualnie ogłoszone konkursy NCN!

Projekt w ramach POWER „Studiuj w górach! – Program Rozwoju ATH”

ATH w okresie 1.04.2019 – 31.03.2023 realizuje projekt pn. „Studiuj w górach! – Program Rozwoju ATH” , którego całkowity budżet wynosi prawie 8 mln zł. Projekt otrzymał dofinansowanie w konkursie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju nr POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ1/18 na Zintegrowane Programy Uczelni w ramach Ścieżki I, Działanie 3.5  Kompleksowe programy szkół wyższych, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Czytaj więcej...

MNiSW: Nawet do 5390 zł miesięcznie dla wybitnych młodych naukowców w 2019

Już od 2 maja można składać wnioski o przyznanie stypendium dla wybitnych młodych naukowców wykazujących się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej. Nabór potrwa do 31 maja 2019 r.

Czytaj więcej...

FNP: Nabór zgłoszeń w konkursie Monografie

Do 25 maja 2019 r. można zgłaszać prace do kolejnej edycji konkursu Monografie, którego organizatorem jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. Celem konkursu jest finansowanie wydania najlepszych, oryginalnych i wcześniej niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych.

Czytaj więcej...

Gala XX Edycji Konkursu o Nagrodę FCA

Uroczysta Gala XX edycji Konkursu o Nagrodę Fiat Chrysler Automobiles, podczas której laureaci tej edycji Konkursu zarówno z naszej Uczelni, jak i z Politechniki Śląskiej w Gliwicach otrzymali pamiątkowe dyplomy, odbyła się 15 kwietnia br. w Sali Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.

Czytaj więcej...

Laureaci ATH XX edycji Konkursu o Nagrodę FCA

Z przyjemnością informujemy, iż decyzją Centrum Badań FIATa (Centro Ricerche FIAT), koncernu Fiat Chrysler Automobiles i sponsorów Nagrody w XX edycji Konkursu o Nagrody FCA zostało nagrodzonych 6 prac dyplomowych z ATH: 1 praca doktorska, 1 praca magisterska oraz 4 inżynierskie. Serdecznie gratulujemy Autorom nagrodzonych prac, a także Promotorom.

Czytaj więcej...

NCN: Opus 17, Preludium 17, Mozart 1 - nabór wniosków

Do 17 czerwca 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursów Opus 17 i Preludium 17. W trybie ciągłym uruchomiony został także nabór wniosków w konkursie Mozart 1. Organizatorem konkursów jest Narodowe Centrum Nauki. Łączny budżet otwartych konkursów wynosi 335,5 mln zł.
Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkursy na projekty badawcze w ramach badań podstawowych OPUS 17 i PRELUDIUM 17 w odświeżonej formule oraz nowy międzynarodowy konkurs MOZART, realizowany we współpracy z agencją Austrian Science Fund (FWF). Łącznie do zdobycia jest 335,5 mln zł.

Czytaj więcej...

L'Oréal Polska dla Kobiet i Nauki 2019

Od 4 marca 2019 r. do 30 kwietnia 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu L'Oréal Polska dla Kobiet i Nauki 2019. W ramach konkursu przyznane zostanie jedno stypendium dla badaczek magistrantek, dwa stypendia dla badaczek kończących prace nad swoją rozprawą doktorską oraz trzy stypendia dla badaczek kończących prace nad swoją pracą habilitacyjną.

Czytaj więcej...

MNiSW: Nagrody Ministra - nabór wniosków

Do 31 marca 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu o nagrody ministra nauki i szkolnictwa wyższego za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej, oraz wdrożeniowej. Od obecnego roku nagrody przyznawane są zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie nagród ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki Dz. U. 2019 poz. 182.

Czytaj więcej...

Aktualizacja danych POLon za II kw. 2019 r.

Przypominamy, że wzorem lat ubiegłych informacje dotyczące działalności naukowej powinny być aktualizowane w systemie POL-on i weryfikowane według stanu na dzień 31 grudnia – w terminie do końca lutego danego roku.
W związku z powyższym prosimy o weryfikację danych i przekazanie brakujących informacji za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2019 r. dotyczących:

Czytaj więcej...

RPK: Badania naukowe - newsletter - luty 2019

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym Newsletterem RPK Politechnika Śląska dot. programów badawczych i możliwości pozyskania grantów międzynarodowych. 

13 sierpień 2020
12 sierpień 2020
NCN: Dane do wniosku
 
Dane do wniosku:
►Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /ATH_Bielsko_Biala/SkrytkaESP
►Numer rachunku bankowego NCN:
74 1240 4142 1111 0010 7367 3762
►Siedmiocyfrowy identyfikator gminy: 246101 1
►Karta kontrolna: pobierz...
►Wniosek do Komisji ds. etyki badań naukowych (opcjonalnie): pobierz... Czytaj dalej >
10 marzec 2020
Pismo okólne 2
Pismo okólne z dnia 09.03.2020 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Zewnętrznej
w związku z pojawiającymi się wątpliwościami pracowników w kwestii punktacji niektórych rodzajów publikacji
Czytaj dalej >