Szkoła Doktorska - ISD ATH


AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI


STUDIUJ
W GÓRACH
!


Akademia Techniczno-Humanistyczna

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
tel. +48 33 8279349 lub 350
Regon: 072728961
NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /ATH_Bielsko_Biala/SkrytkaESP

Dział Nauki i Współpracy Zewnętrznej

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
budynek L, pokój 310, 311
tel. +48 33 8279330, 445, 318
nauka@ath.bielsko.pl
konto bieżące:

Bank Polska Kasa Opieki S.A.
(skrót handlowy
Bank Pekao S.A.)
02 1240 4142 11110000 48278261

Inne konta:
Konkursy NCN 74 1240 4142 1111 0010 7367 3762
Granty 21 1240 4142 1111 0000 4825 5318
Konferencje 73 1240 4142 1111 0010 5457 2831

 
 
 
 

DZIAŁ NAUKI I WSPÓŁPRACY ZEWNĘTRZNEJ

Aktualnie ogłoszone konkursy NCN!

Laureaci ATH XX edycji Konkursu o Nagrodę FCA

Z przyjemnością informujemy, iż decyzją Centrum Badań FIATa (Centro Ricerche FIAT), koncernu Fiat Chrysler Automobiles i sponsorów Nagrody w XX edycji Konkursu o Nagrody FCA zostało nagrodzonych 6 prac dyplomowych z ATH: 1 praca doktorska, 1 praca magisterska oraz 4 inżynierskie. Serdecznie gratulujemy Autorom nagrodzonych prac, a także Promotorom.

Czytaj więcej...

NCN: Opus 17, Preludium 17, Mozart 1 - nabór wniosków

Do 17 czerwca 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursów Opus 17 i Preludium 17. W trybie ciągłym uruchomiony został także nabór wniosków w konkursie Mozart 1. Organizatorem konkursów jest Narodowe Centrum Nauki. Łączny budżet otwartych konkursów wynosi 335,5 mln zł.
Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkursy na projekty badawcze w ramach badań podstawowych OPUS 17 i PRELUDIUM 17 w odświeżonej formule oraz nowy międzynarodowy konkurs MOZART, realizowany we współpracy z agencją Austrian Science Fund (FWF). Łącznie do zdobycia jest 335,5 mln zł.

Czytaj więcej...

L'Oréal Polska dla Kobiet i Nauki 2019

Od 4 marca 2019 r. do 30 kwietnia 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu L'Oréal Polska dla Kobiet i Nauki 2019. W ramach konkursu przyznane zostanie jedno stypendium dla badaczek magistrantek, dwa stypendia dla badaczek kończących prace nad swoją rozprawą doktorską oraz trzy stypendia dla badaczek kończących prace nad swoją pracą habilitacyjną.

Czytaj więcej...

MNiSW: Nagrody Ministra - nabór wniosków

Do 31 marca 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu o nagrody ministra nauki i szkolnictwa wyższego za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej, oraz wdrożeniowej. Od obecnego roku nagrody przyznawane są zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie nagród ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki Dz. U. 2019 poz. 182.

Czytaj więcej...

Aktualizacja danych POLon za II kw. 2019 r.

Przypominamy, że wzorem lat ubiegłych informacje dotyczące działalności naukowej powinny być aktualizowane w systemie POL-on i weryfikowane według stanu na dzień 31 grudnia – w terminie do końca lutego danego roku.
W związku z powyższym prosimy o weryfikację danych i przekazanie brakujących informacji za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2019 r. dotyczących:

Czytaj więcej...

RPK: Badania naukowe - newsletter - luty 2019

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym Newsletterem RPK Politechnika Śląska dot. programów badawczych i możliwości pozyskania grantów międzynarodowych. 

Ocena nauczycieli akademickich 2019

Informujemy, iż 9 stycznia 2019 r. zostało podpisane przez Rektora ATH Zarządzenie 1274 w sprawie wprowadzenia harmonogramu oceny nauczycieli akademickich Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej za lata 2016-2018. 
Ocenie podlegają wszyscy nauczyciele akademiccy za okres, który nie był oceniany w poprzednich ocenach na zasadach określonych w Regulaminie oceny zgodnie z Uchwałą Senatu Nr 1293/07/VI/2017.
Więcej informacji w zakładce Kadra / Ocena nauczycieli akademickich. 

Konkurs na najlepszą pracę doktorską: The Competition for the best doctoral dissertation defended in 2018.

Konsorcjum Progres 3, którego członkiem jest ATH, ogłosiło kolejną edycję konkursu The Competition for the best doctoral dissertation defended in 2018.
Do konkursu mogą zostać zgłoszone prace doktorskie obronione w Akademii Techniczno-Humanistycznej w terminie 1.01.2018-31.12.2018 r. (w wyjątkowych, uzasadnionych wypadkach można zgłaszać prace obronione w grudniu 2017 r.) w następujących kategoriach:

  1. technologie informatyczne oraz elektrotechnika,
  2. surowce, energetyka i ochrona środowiska,
  3. konkurencyjność przemysłu maszynowego, badania materiałowe,
  4. ekonomia i finanse, zarządzanie,
  5. zdrowie i zastosowania w służbie zdrowia.
Czytaj więcej...

Spotkanie pn. Dlaczego warto uczestniczyć w programach międzynarodowych w okresie nowej rzeczywistości uczelni wyższych

Biuro Transferu Technologii Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach oraz Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE przy Politechnice Śląskiej zapraszają na spotkanie pn. Dlaczego warto uczestniczyć w programach międzynarodowych w okresie nowej rzeczywistości uczelni wyższych, które odbędzie się 21.01.2019 (poniedziałeko godz .10:00 w Sali Senatu Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach.

Czytaj więcej...

Aktualne konkursy NCBiR

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi konkursami Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na stronie NCBiR

28 marzec 2019
12 marzec 2019
NCN: Najbliższe konkursy
Do 16 grudnia 2019 r. można składać wnioski w ramach konkursów:

Ogłoszenie OPUS 18
Ogłoszenie PRELUDIUM 18
Ogłoszenie SONATA 15
Ogłoszenie PRELUDIUM BIS 1

(termin wewnętrzny: 10.12.2019 r.)

Dane do wniosku:
►Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /ATH_Bielsko_Biala/SkrytkaESP
►Numer rachunku bankowego NCN:
74 1240 4142 1111 0010 7367 3762
►Siedmiocyfrowy identyfikator gminy: 246101 1
►Karta kontrolna: pobierz...
►Wniosek do Komisji ds. etyki badań naukowych (opcjonalnie): pobierz... Czytaj dalej >
20 listopad 2018
Oświadczenia

OŚWIADCZENIE o dziedzinie nauki lub sztuki i dyscyplinie naukowej lub artystycznej pobierz...
Termin składania: 28.11.2018 r. do Dziekanów Wydziałów 

Czytaj dalej >