Szkoła Doktorska - ISD ATH


AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI


STUDIUJ
W GÓRACH
!


Akademia Techniczno-Humanistyczna

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
tel. +48 33 8279349 lub 350
Regon: 072728961
NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /ATH_Bielsko_Biala/SkrytkaESP

Dział Nauki i Współpracy Zewnętrznej

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
budynek L, pokój 310, 311
tel. +48 33 8279330, 445, 318
nauka@ath.bielsko.pl
konto bieżące:

Bank Polska Kasa Opieki S.A.
(skrót handlowy
Bank Pekao S.A.)
02 1240 4142 11110000 48278261

Inne konta:
Konkursy NCN 74 1240 4142 1111 0010 7367 3762
Granty 21 1240 4142 1111 0000 4825 5318
Konferencje 73 1240 4142 1111 0010 5457 2831

 
 
 
 

DZIAŁ NAUKI I WSPÓŁPRACY ZEWNĘTRZNEJ

Aktualnie ogłoszone konkursy NCN!

MNiSW: Nowy wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów

Ministerialny wykaz czasopism opiera się w dużej mierze na międzynarodowych bazach interdyscyplinarnych o dużym zasięgu, które indeksują publikacje wysokiej jakości. Takimi czołowymi bazami są np. Web of Science czy Scopus. Międzynarodowy charakter baz nie oznacza jednak, że nie obejmują one pozycji polskojęzycznych. Wprost przeciwnie – w tej chwili w Scopusie i Web of Science zindeksowanych jest kilkaset polskich czasopism. Ponad 100 wydawanych jest w języku polskim (np. „Język Polski”, „Filozofia Nauki” , czy „Przegląd Strategiczny”).

Czytaj więcej...

MNiSW: Wydawnictwa naukowe – jak ubiegać się o włączenie do wykazu?

Wydawnictwa naukowe, które nie znalazły się w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe, mogą do 15 września ubiegać się o umieszczenie na liście ministerialnej. Zgłoszenia w tej sprawie należy składać przez system teleinformatyczny Polskiej Bibliografii Naukowej (PBN). Rozpatrywać je będzie Komisja Ewaluacji Nauki (KEN).

Czytaj więcej...

NCN: GRIEG, IdeaLab, MAESTRO 11, SONATA BIS 9 oraz UWERTURA 4

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło aż pięć konkursów, z których naukowcy mogą pozyskać łącznie kwotę 161 mln zł oraz blisko 42 mln euro na badania podstawowe. Nabór wniosków we wszystkich konkursach jest prowadzony za pośrednictwem systemu elektronicznego ZSUN/OSF. W konkursach GRIEG, MAESTRO, SONATA BIS i UWERTURA potrwa do 17 września 2019 r., a ogłoszenie wyników nastąpi do marca 2020 r. W konkursie IDEALAB wnioski będą przyjmowane do 19 sierpnia, a rozstrzygnięcie będzie mieć miejsce w styczniu 2020 r.

Czytaj więcej...

NCN: Konkurs ALPHORN na polsko-szwajcarskie projekty badawcze

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkurs ALPHORN na polsko-szwajcarskie projekty badawcze organizowany we współpracy ze Swiss National Science Foundation (SNSF). Na finansowanie badań przeznaczono 7 mln zł. Wnioski wspólne mogą być składane do 1 października br., zaś krajowe najpóźniej do 8 października br. Ogłoszenie wyników nastąpi z końcem czerwca 2020 r. 

Czytaj więcej...

NCN: Ogłoszenie konkursu MINIATURA 3

Badania pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, wyjazdy badawcze – takie między innymi działania naukowe można zrealizować w konkursie MINIATURA. Rusza trzecia edycja tzw. „małych grantów”. Wnioski przyjmowane są w trybie ciągłym za pośrednictwem systemu elektronicznego ZSUN/OSF od 17 czerwca do 30 września 2019 r.

Czytaj więcej...

RPK: Granty indywidualne MSC przepustką do rozwoju własnej kariery naukowej

RPK Politechnika Śląska serdecznie zaprasza na szkolenie pt.: Granty indywidualne Marii Skłodowskiej-Curie przepustką do rozwoju własnej kariery naukowej lub zatrudnienia zagranicznego naukowca w swoim zespole, które odbędzie się 11.06.2019 r. w godzinach 9:00-11:00 w sali konferencyjnej Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej przy ul. Banacha 7 w Gliwicach.

Czytaj więcej...

Nowy projekt w ramach POWER „Studiuj w górach! – Program Rozwoju ATH”

ATH w okresie 1.04.2019 – 31.03.2023 będzie realizować projekt pn. „Studiuj w górach! – Program Rozwoju ATH” , którego całkowity budżet wyniesie prawie 8 mln zł. Projekt otrzymał dofinansowanie w konkursie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju nr POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ1/18 na Zintegrowane Programy Uczelni w ramach Ścieżki I, Działanie 3.5  Kompleksowe programy szkół wyższych, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Czytaj więcej...

MNiSW: Nawet do 5390 zł miesięcznie dla wybitnych młodych naukowców w 2019

Już od 2 maja można składać wnioski o przyznanie stypendium dla wybitnych młodych naukowców wykazujących się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej. Nabór potrwa do 31 maja 2019 r.

Czytaj więcej...

FNP: Nabór zgłoszeń w konkursie Monografie

Do 25 maja 2019 r. można zgłaszać prace do kolejnej edycji konkursu Monografie, którego organizatorem jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. Celem konkursu jest finansowanie wydania najlepszych, oryginalnych i wcześniej niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych.

Czytaj więcej...

Gala XX Edycji Konkursu o Nagrodę FCA

Uroczysta Gala XX edycji Konkursu o Nagrodę Fiat Chrysler Automobiles, podczas której laureaci tej edycji Konkursu zarówno z naszej Uczelni, jak i z Politechniki Śląskiej w Gliwicach otrzymali pamiątkowe dyplomy, odbyła się 15 kwietnia br. w Sali Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.

Czytaj więcej...
28 marzec 2019
12 marzec 2019
NCN: Najbliższe konkursy
Do 16 grudnia 2019 r. można składać wnioski w ramach konkursów:

Ogłoszenie OPUS 18
Ogłoszenie PRELUDIUM 18
Ogłoszenie SONATA 15
Ogłoszenie PRELUDIUM BIS 1

(termin wewnętrzny: 10.12.2019 r.)

Dane do wniosku:
►Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /ATH_Bielsko_Biala/SkrytkaESP
►Numer rachunku bankowego NCN:
74 1240 4142 1111 0010 7367 3762
►Siedmiocyfrowy identyfikator gminy: 246101 1
►Karta kontrolna: pobierz...
►Wniosek do Komisji ds. etyki badań naukowych (opcjonalnie): pobierz... Czytaj dalej >
20 listopad 2018
Oświadczenia

OŚWIADCZENIE o dziedzinie nauki lub sztuki i dyscyplinie naukowej lub artystycznej pobierz...
Termin składania: 28.11.2018 r. do Dziekanów Wydziałów 

Czytaj dalej >