Szkoła Doktorska - ISD ATH


AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI


STUDIUJ
W GÓRACH
!


Akademia Techniczno-Humanistyczna

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
tel. +48 33 8279349 lub 350
Regon: 072728961
NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /ATH_Bielsko_Biala/SkrytkaESP

Dział Nauki i Współpracy Zewnętrznej

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
budynek L, pokój 310, 311
tel. +48 33 8279330, 445, 318
nauka@ath.bielsko.pl
konto bieżące:

Bank Polska Kasa Opieki S.A.
(skrót handlowy
Bank Pekao S.A.)
02 1240 4142 11110000 48278261

Inne konta:
Konkursy NCN 74 1240 4142 1111 0010 7367 3762
Granty 21 1240 4142 1111 0000 4825 5318
Konferencje 73 1240 4142 1111 0010 5457 2831

 
 
 
 

DZIAŁ NAUKI I WSPÓŁPRACY ZEWNĘTRZNEJ

Informacje dotyczące przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się COVID-19 wśród społeczności ATH
Aktualnie ogłoszone konkursy NCN!

NCN: Zapowiedź konkursu SZYBKA ŚCIEŻKA DOSTĘPU DO FUNDUSZY NA BADANIA NAD COVID-19

W obliczu pandemii COVID-19 potrzebny jest wzmożony, wspólny wysiłek naukowców na rzecz zrozumienia mechanizmu działania koronawirusa SARS-CoV-2, udoskonalenia testów diagnostycznych, znalezienia leków i zapobiegania skutkom pandemii. Realizując misję zapisaną w ustawie o NCN, wkrótce uruchomimy szybką ścieżkę dostępu do funduszy na badania nad COVID-19. Konkurs skierowany będzie do badaczy, którzy mogą poszerzyć wiedzę na temat COVID-19, sposobów diagnozy, leczenia, zapobiegania oraz psychologicznych i społecznych skutków pandemii.

Czytaj więcej...

MNiSW: Wydłużenie terminu składania wniosków o ordery i odznaczenia państwowe

W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego oraz ograniczeniem działalności podmiotów szkolnictwa wyższego i nauki, termin składania wniosków o nadanie orderów i odznaczeń państwowych zostaje wydłużony do 30 kwietnia 2020 r.

źródło: nauka.gov.pl

NCN: Ogłoszenie konkursu M-ERA.NET 2 Call 2020

Do sieci M-ERA.NET należy zarówno Narodowe Centrum Nauki (NCN), jak i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). Niniejsze ogłoszenie obowiązuje wyłącznie wnioskujących o finansowanie NCN.
Narodowe Centrum Nauki (zwane dalej „NCN”) we współpracy z siecią M-ERA ogłasza konkurs M-ERA.NET 2 na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące nauki o materiałach i inżynierii materiałowej. O finansowanie mogą się starać konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 2 krajów biorących udział w konkursie. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.

Czytaj więcej...

NCN: OPUS 19 i PRELUDIUM 19 oraz nowy konkurs POLS

Narodowe Centrum Nauki po raz kolejny ogłosiło konkursy OPUS i PRELUDIUM, a także finansowany z funduszy norweskich konkurs POLS dla naukowców przyjeżdżających z zagranicy. Wnioski należy składać w formie elektronicznej, za pośrednictwem systemu OSF (https://osf.opi.org.pl). Termin składania wniosków upływa 16 czerwca 2020 r., zaś wyniki będą znane nie później niż w grudniu 2020 r

Czytaj więcej...

MNiSW: Nowe wykazy czasopism i wydawnictw

Nowy wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych obejmuje 30404 czasopisma naukowe - to wzrost o 1373 pozycje w stosunku do wykazu opublikowanego pod koniec lipca. Natomiast w nowym wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe znajduje się 713 wydawnictw, w tym 677 wydawnictw na poziomie I (80 pkt) i 36 wydawnictw na poziomie II (200 pkt).
Więcej informacji: www.nauka.gov.pl

XXI edycja Konkursu o Nagrodę FCA ogłoszona - zapraszamy do składania zgłoszeń!

W imieniu JM Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej ogłaszona została  XXI edycję Konkursu o Nagrodę Fiat Chrysler Automobiles (FCA) na najlepsze prace dyplomowe i doktorskie obronione w Akademii Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej.
Do Nagrody FCA mogą być zgłoszone prace inżynierskie, magisterskie, doktorskie i habilitacyjne obronione w okresie: 18.07.2018 r. – 8.10.2019 r. 

Czytaj więcej...

Śląska nauka bez granic - 21-22.10.2019, Gliwice - konferencja

Regionalny Punkt Kontaktowy Politechnika Śląska zaprasza na konferencję „Śląska nauka bez granic”, która odbędzie się w dniach 21-22 października 2019 r. w auli D Centrum Edukacyjno-Kongresowego Politechniki Śląskiej przy ul. Konarskiego 18B w Gliwicach.
Wydarzenie ma na celu przedstawienie uczestnikom:

  1. całej gamy możliwości finansowania badań w programach krajowych oraz międzynarodowych,
  2. nowych zasad oceny parametrycznej jednostek,
  3. najlepszej ścieżki do zbudowania własnej kariery naukowej,
  4. założeń instytucji finansujących na kolejną perspektywę budżetową 2021-2027.
Czytaj więcej...

NCN: Konkurs OPUS w odświeżonej odsłonie oraz nowa forma finansowania dla doktorantów – PRELUDUM BIS

Narodowe Centrum Nauko ogłosiło konkursy na projekty badawcze w ramach badań podstawowych: OPUS, SONATA i PRELUDIUM oraz nowy konkurs PRELUDIUM BIS na projekty realizowane przez doktorantów, organizowany we współpracy z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej (NAWA). PRELUDIUM BIS jest pierwszym wspólnym konkursem NCN i NAWA, który jest skierowany do podmiotów prowadzących szkoły doktorskie. Jego cel to wsparcie kształcenia doktorantów poprzez finansowanie stypendiów i projektów badawczych, realizowanych przez młodych naukowców w ramach rozpraw doktorskich, a także trwających od 3 do 6 miesięcy staży zagranicznych, mających za zadanie wspierać mobilność badaczy.

Czytaj więcej...

MNiSW: Wzór wniosku (roboczy) + rozporządzenie dotyczące SPUB

W oczekiwaniu na uruchomienie modułu w systemie OSF, które nastąpi 7 października 2019 r.,Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zamieściło roboczy wzór wniosku.

Czytaj więcej...

MNISW: Nabór wniosków w konkursach NPRH

Nabór wniosków do konkursów w modułach Dziedzictwo narodowe, Uniwersalia 2.1, Uniwersalia 2.2 i Fundamenty w ramach NPRH będzie trwał od 4 września do 31 października 2019 r. 
 

13 sierpień 2020
12 sierpień 2020
NCN: Dane do wniosku
 
Dane do wniosku:
►Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /ATH_Bielsko_Biala/SkrytkaESP
►Numer rachunku bankowego NCN:
74 1240 4142 1111 0010 7367 3762
►Siedmiocyfrowy identyfikator gminy: 246101 1
►Karta kontrolna: pobierz...
►Wniosek do Komisji ds. etyki badań naukowych (opcjonalnie): pobierz... Czytaj dalej >
10 marzec 2020
Pismo okólne 2
Pismo okólne z dnia 09.03.2020 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Zewnętrznej
w związku z pojawiającymi się wątpliwościami pracowników w kwestii punktacji niektórych rodzajów publikacji
Czytaj dalej >