Szkoła Doktorska - ISD ATH


AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI


STUDIUJ
W GÓRACH
!


Akademia Techniczno-Humanistyczna

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
tel. +48 33 8279349 lub 350
Regon: 072728961
NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /ATH_Bielsko_Biala/SkrytkaESP

Dział Nauki i Współpracy Zewnętrznej

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
budynek L, pokój 310, 311
tel. +48 33 8279330, 445, 318
nauka@ath.bielsko.pl
konto bieżące:

Bank Polska Kasa Opieki S.A.
(skrót handlowy
Bank Pekao S.A.)
02 1240 4142 11110000 48278261

Inne konta:
Konkursy NCN 74 1240 4142 1111 0010 7367 3762
Granty 21 1240 4142 1111 0000 4825 5318
Konferencje 73 1240 4142 1111 0010 5457 2831

 
 
 
 

DZIAŁ NAUKI I WSPÓŁPRACY ZEWNĘTRZNEJ

Informacje dotyczące przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się COVID-19 wśród społeczności ATH
Aktualnie ogłoszone konkursy NCN!

NCN: Przedłużenie terminu składania wniosków w konkursach NCN

Narodowe Centrum Nauki przedłużyło termin składania wniosków w konkursach ogłoszonych 15 grudnia 2016 r. do dnia 22 marca br. (wnioski należy wysłać wyłącznie elektronicznie w systemie OSF do godz. 23:59). Powyższa zmiana obowiązuje dla konkursów: ETIUDA 5UWERTURA 1SONATINA 1.
Jednocześnie informujemy, że w systemie OSF zostały udostępnione formularze wniosków dla powyższych konkursów, jednakże dołączenie wymaganych załączników (sekcja I), w tym potwierdzenia złożenia wniosków w konkursie, oraz elektroniczna wysyłka wniosku będą możliwe w późniejszym terminie. 

XXII Konkurs o Nagrodę Siemensa

Politechnika Warszawska i SIEMENS Sp. z o.o. ogłosili XXII Konkurs o Nagrodę Siemensa, który promuje wybitne osiągnięcia w technice i badaniach naukowych prowadzonych przez pracowników instytucji akademickich i pozaakademickich w Polsce. Termin zgłoszenia wniosków do XXII edycji Konkursu upływa 31 marca 2017 roku.

Czytaj więcej...

NCBiR: Trzeci konkursu na wspólne projekty badawczo-rozwojowe w obszarze fotoniki w ramach współpracy Polska – Berlin-Brandenburgia

Informujemy, że 16 lutego 2017 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) wraz z Departamentem Gospodarki, Energii i Przedsiębiorstw Senatu Berlina (SenWiEnBe) i Ministerstwem Gospodarki i Energii Brandenburgii (MWE) ogłosiły otwarcie konkursu na wspólne projekty w dziedzinie fotoniki, w obszarze Optical Metrology for Production Processes,Environmental Monitoring and Bioanalysis

Czytaj więcej...

Nabory do programów stypendialnych Komisji Fulbrighta dla ambitnych studentów i badaczy na rok 2018/2019

Komisja Fulbrighta we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuje o ogłoszeniu naborów do prestiżowych stypendiów Programu Fulbrighta na studia i prowadzenie badań w amerykańskich uczelniach i ośrodkach badawczych Zapraszamy do składania aplikacji.

Czytaj więcej...

Otwarcie naboru wniosków Inicjatywy EUREKA konkurs 1/2017

Informujemy, że w dniu 17 lutego 2017 r. został otwarty nabór wniosków na projekty realizowane w ramach Inicjatywy EUREKA. Podstawowym kryterium nadania projektowi statusu projektu EUREKI jest jego innowacyjność, realna perspektywa na opracowanie i podjęcie produkcji nowego wyrobu, wdrożenie nowej technologii lub usługi, szansa na komercyjną sprzedaż rynkową rezultatów projektu.

Czytaj więcej...

FNP: Oferta programowa na 2017 r.

W 2017 r. w Fundacji na rzecz Nauki Polskiej trwał będzie nabór wniosków w kolejnych edycjach konkursów, które swoją inaugurację miały w 2016 r. Badacze będą mieli szansę na składanie swoich wniosków w takich konkursach jak Team, Team-Tech, Team-Tech Core Facility, First Team, Homing oraz Powroty. Kontynuowany będzie także program Międzynarodowe Agendy Badawcze. FNP przeznaczy na jego wsparcie ponad połowę swojego budżetu na 2017 r.

Czytaj więcej...

MNiSW: Nagrody ministra dla nauczycieli akademickich

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaprasza do składania wniosków o przyznanie nagród ministra dla nauczycieli akademickich, przyznawanych na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 września 2016 r. w sprawie nagród ministra dla nauczycieli akademickich (Dz. U. z 2016 r. poz. 1462).

Czytaj więcej...

MNiSW: Nagrody Ministra za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne

Do 31 marca 2017 r. można składać wnioski w ramach nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne. Nagrody przyznawane są indywidualnie lub zespołowo w kategoriach badań podstawowych, badań na rzecz rozwoju społeczeństwa oraz badań na rzecz rozwoju gospodarki.

Czytaj więcej...

NCBiR: Program Studiujesz? Praktykuj!

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju PO WER 2014-2020, ogłosiła w ramach Programu Studiujesz? Praktykuj! (Działanie 3.1) Konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-SP2/17 na projekty dotyczące realizacji wysokiej jakości programów stażowych dla studentów.
Wnioski w ramach konkursu będą przyjmowane: od dnia 6 marca 2017 r. do dnia 7 kwietnia 2017 r.

Czytaj więcej...
30 listopad 2020
Obowiązek składania oświadczeń

Zarządzenie Nr 1473/2020/2021 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie obowiązku składania oświadczeń:

Czytaj dalej >
12 sierpień 2020
NCN: Dane do wniosku
 
Dane do wniosku:
►Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /ATH_Bielsko_Biala/SkrytkaESP
►Numer rachunku bankowego NCN:
74 1240 4142 1111 0010 7367 3762
►Siedmiocyfrowy identyfikator gminy: 246101 1
►Karta kontrolna: pobierz...
►Wniosek do Komisji ds. etyki badań naukowych (opcjonalnie): pobierz... Czytaj dalej >
10 marzec 2020
Pismo okólne 2
Pismo okólne z dnia 09.03.2020 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Zewnętrznej
w związku z pojawiającymi się wątpliwościami pracowników w kwestii punktacji niektórych rodzajów publikacji
Czytaj dalej >