Szkoła Doktorska - ISD ATH


AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI


STUDIUJ
W GÓRACH
!


Akademia Techniczno-Humanistyczna

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
tel. +48 33 8279349 lub 350
Regon: 072728961
NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /ATH_Bielsko_Biala/SkrytkaESP

Dział Nauki i Współpracy Zewnętrznej

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
budynek L, pokój 310, 311
tel. +48 33 8279330, 445, 318
nauka@ath.bielsko.pl
konto bieżące:

Bank Polska Kasa Opieki S.A.
(skrót handlowy
Bank Pekao S.A.)
02 1240 4142 11110000 48278261

Inne konta:
Konkursy NCN 74 1240 4142 1111 0010 7367 3762
Granty 21 1240 4142 1111 0000 4825 5318
Konferencje 73 1240 4142 1111 0010 5457 2831

 
 
 
 

DZIAŁ NAUKI I WSPÓŁPRACY ZEWNĘTRZNEJ

Informacje dotyczące przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się COVID-19 wśród społeczności ATH
Aktualnie ogłoszone konkursy NCN!

Już czwarty wniosek "Miniatura" doceniony przez NCN!

Wniosek pn. Twórczość autobiograficzna imigrantów w Stanach Zjednoczonych w okresie od połowy XIX wieku do końca XX wieku p. dr Anity Jarczok z Wydziału Humanistyczno-Społecznego jako czwarty z ATH otrzymał dofinansowanie w ramach konkursu "Miniatura". Jest to kolejny wniosek, po dr inż. M. Basiury-Cembali, którego wartość sięga górnej granicy - dr A. Jarczok na realizację swojego działania badawczego otrzyma 48 600 zł (dla przypomnienia: maksymalna wysokość budżetu to 50 000 zł).
Serdecznie gratulujemy i trzymamy kciuki za kolejne 28 złożonych wniosków oczekujących rozpatrzenia! 

PO WER: Dofinansowanie projektu na staże dla studentów Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki

Wydział Budowy Maszyn i Informatyki otrzymał dofinansowanie projektu pn.: Staż - startem do kariery inżyniera XXI wieku w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, konkursu ogłoszonego przez NCBR. Wartośc projektu to niemal 900 000 zł. W projekcie zaplanowano staże trzymiesięczne (12 tygodni) dla 127 studentów lub absolwentów WBMiI.

Czytaj więcej...

FNP: Konkurs Start 2018 dla najzdolniejszych młodych badaczy

Od 15 września 2017 r. do 31 października 2017 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach konkursu Start, którego organizatorem jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. Konkurs adresowany jest do młodych naukowców - przed lub po doktoracie - którzy nie ukończyli 30. roku życia. Kluczowy przy ocenie jest dorobek naukowy wnioskodawcy. Laureaci konkursu otrzymają stypendia w wysokości ok. 28 000 zł, które mogą przeznaczyć na dowolny cel.

Czytaj więcej...

NCN: Opus 14, Preludium 14, Daina 1 - ruszył nabór wniosków

Od 15 września 2017 r. do 15 grudnia 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursów Opus 14, Preludium 14 i Daina 1, których organizatorem jest Narodowe Centrum Nauki. Finansowanie mogą uzyskać projekty, które obejmują badania podstawowe. Wnioski należy składać w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu http://www.osf.opi.org.pl. Poniżej zamieszczamy krótki opis każdego z konkursów. Łączny budżet konkursów wynosi 348 mln zł.

Czytaj więcej...

Wydarzenie: Projekt NAUKOWIEC

W październiku w 6 miastach Polski (m.in. w Katowicach i Gliwicach) odbędzie się cykl bezpłatnych szkoleń dla doktorantów - obecnych i przyszłych - które pomogą odpowiedzieć na pytania: Jak planować i rozwijać karierę zawodową i pasje naukowe? Jak budować sieć kontaktów i zaistnieć w środowisku? Jakie umiejętności rozwijać? Jak pisać wnioski o granty? Jak współpracować z sektorem nieakademickim? Więcej informacji: www.euraxess.pl/pl/poland/projekt-naukowiec

PARP: konkurs Polski Produkt Przyszłości

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszają przedsiębiorców do udziału w XX jubileuszowej edycji konkursu Polski Produkt Przyszłości. Nagrodą jest grant do 100 tys. zł z przeznaczeniem na rozwój, promocję lub umiędzynarodowienie produktu. Celem konkursu Polski Produkt Przyszłości jest rozwój firmy, promocja i umiędzynarodowienie najbardziej innowacyjnych produktów i technologii wytworzonych w Polsce.

Czytaj więcej...

NCN: Konkurs HERA na międzynarodowe projekty humanistyczne

Do 24 października 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na międzynarodowe projekty humanistyczne obejmujące badania interdyscyplinarne, których celem jest zrozumienie relacji między przestrzenią publiczną, kulturą a zagadnieniami, takimi jak: integracja europejska, procesy migracyjne, globalizacja, cyfryzacja itp. Budżet konkursu wynosi 20 mln euro.

Czytaj więcej...

Trzeci grant "Miniatura" dla ATH!

Wniosek grantowy dr inż. Moniki Basiury-Cembali z Wydziału Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska pn. Mezomorfizm i kinetyka krystalizacji poliamidu 6 jest kolejnym, który otrzymał finansowanie w ramach konkursu "Minitaura". Maksymalna wysokosć budźetu projektów składanych w ramach tego konkursu to 50 000 zł, natomiast dr inż. M. Basura-Cembala otrzymała dofinansowanie na reazlizację swojego działania badawczego w wysokosci aż 47 520 zł.
To kolejny sukces naukowca ATH - serdecznie gratulujemy i trzymamy kciuki za kolejne złożone wnioski! 

MNiSW: „Szlakami Polski Niepodległej” – konkurs na stulecie niepodległości

Szlakami Polski Niepodległej” to nowy program Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, realizowany w związku z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Program służyć ma naświetleniu polskich idei niepodległościowych XIX i XX w, upowszechnieniu i pogłębieniu społecznej wiedzy na temat dróg prowadzących do odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r. oraz losów Polaków walczących o wolność.

Czytaj więcej...

Granty "Miniatura" dla dwóch naukowców z ATH

Na najnowszej liście rankingowej NCN wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach konkursu pn. „Miniatura” znalazło się dwóch pracowników naszej Uczelni: dr n. o zdr. Wioletta Pollok-Waksmańska z Wydziału Nauk o Zdrowiu (wniosek pt. Stan odżywienia młodzieży wiejskiej na badania wstępne) oraz dr inż. Mirosław Kordos z Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki (wniosek pt. Metody ewolucyjne w selekcji danych na badania wstępne). Serdecznie gratulujemy! 

Czytaj więcej...
30 listopad 2020
Obowiązek składania oświadczeń

Zarządzenie Nr 1473/2020/2021 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie obowiązku składania oświadczeń:

Czytaj dalej >
12 sierpień 2020
NCN: Dane do wniosku
 
Dane do wniosku:
►Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /ATH_Bielsko_Biala/SkrytkaESP
►Numer rachunku bankowego NCN:
74 1240 4142 1111 0010 7367 3762
►Siedmiocyfrowy identyfikator gminy: 246101 1
►Karta kontrolna: pobierz...
►Wniosek do Komisji ds. etyki badań naukowych (opcjonalnie): pobierz... Czytaj dalej >
10 marzec 2020
Pismo okólne 2
Pismo okólne z dnia 09.03.2020 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Zewnętrznej
w związku z pojawiającymi się wątpliwościami pracowników w kwestii punktacji niektórych rodzajów publikacji
Czytaj dalej >