Szkoła Doktorska - ISD ATH


AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI


STUDIUJ
W GÓRACH
!


Akademia Techniczno-Humanistyczna

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
tel. +48 33 8279349 lub 350
Regon: 072728961
NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /ATH_Bielsko_Biala/SkrytkaESP

Dział Nauki i Współpracy Zewnętrznej

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
budynek L, pokój 310, 311
tel. +48 33 8279330, 445, 318
nauka@ath.bielsko.pl
konto bieżące:

Bank Polska Kasa Opieki S.A.
(skrót handlowy
Bank Pekao S.A.)
02 1240 4142 11110000 48278261

Inne konta:
Konkursy NCN 74 1240 4142 1111 0010 7367 3762
Granty 21 1240 4142 1111 0000 4825 5318
Konferencje 73 1240 4142 1111 0010 5457 2831

 
 
 
 

DZIAŁ NAUKI I WSPÓŁPRACY ZEWNĘTRZNEJ

Informacje dotyczące przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się COVID-19 wśród społeczności ATH
Aktualnie ogłoszone konkursy NCN!

NCN: planowany harmonogram konkursów w 2021 r.

Informujemy, że Nardowe Centrum Nauki  opublikowało planowany harmonogram przeprowadzania konkursów w 2021 r. Szczegółowe informacje na temat warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia poszczególnych konkursów zostanie umieszczony na stronie NCN po zatwierdzeniu odpowiednimi uchwałami Rady Narodowego Centrum Nauki. 

FNP: Młodzi naukowcy na START - trwa konkurs o prestiżowe stypendia FNP

Do 2 listopada br. młodzi naukowcy z całej Polski mogą ubiegać się o prestiżowe stypendium START przyznawane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej.
START jest najstarszym w Polsce programem stypendialnym dla naukowców. Jego celem jest wsparcie młodych badaczy, którzy mogą poszczycić się wybitnymi osiągnięciami naukowymi.
Laureaci otrzymują roczne stypendium w wysokość 28 tys. zł. 

Czytaj więcej...

NCN: konkursy OPUS 20 +LAP, BEETHOVEN CLASSIC 4, SONATA 16 i PRELUDIUM BIS 2

Narodowe Centrum Nauki przeznaczyło aż 660 mln zł na cztery konkursy skierowane do naukowców, znajdujących się na różnych etapach kariery naukowej.
Wnioski można złożyć o przyznanie grantów na badania w konkursach: 

Termin składania wniosków we wszystkich konkursach upływa 15 grudnia 2020 r., o godz. 16:00. Nabór wniosków we wszystkich konkursach jest prowadzony za pośrednictwem systemu elektronicznego OSF.
Czytaj więcej...

Rekrutacja do ISD ATH

Uprzejmie informujemy, że w dniach od 20.08.2020-11.09.2020 r. trwać będzie przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych do Interdyscyplinarmej Szkoły Doktorskiej Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. 
Miejsce przyjmowania dokumentów:

Dział Nauki i Współpracy Zewnętrznej 
ul. Willowa 2 
Budynek L, III piętro, pokój 311

prof. Iwona Adamiec-Wójcik członkiem KBM PAN

Mamy wielką przyjemność poinformować, że w dniu 18.06.2020 r. w wyniku tajnego głosowania, przeprowadzonego podczas Zebrania Plenarnego Komitetu Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk, członkiem Komitetu  została prof. dr hab. n.t. Iwona Adamiec-Wójcik.
W ramach Komitetu Budowy Maszyn PAN działają następujące sekcje:

  1. Sekcja Konstrukcji
  2. Sekcja Technologii
  3. Sekcja Mechatroniki
  4. Sekcja Eksploatacji
  5. Sekcja Teorii Maszyn i Mechanizmów

Serdecznie gratulujemy!

NCN: Profesura Gościnna NAWA – nowy program dla naukowców

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłasza nowy program - Profesura Gościnna NAWA. Program oferuje uczelniom i innym jednostkom naukowym długookresowy pakiet finansowy z NAWA na zaproszenie zagranicznego naukowca o światowej renomie oraz dofinansowanie badań podstawowych z środków Narodowego Centrum Nauki.

Czytaj więcej...

NCBiR: Konkurs na projekty aplikacyjne

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeznaczy 100 mln zł na dofinansowanie projektów realizowanych przez konsorcja naukowo-przemysłowe. Głównym celem konkursu jest znaczące zwiększenie skali wykorzystania nowych rozwiązań technologicznych, niezbędnych dla rozwoju rodzimych przedsiębiorstw oraz poprawy ich pozycji konkurencyjnej. „Projekty aplikacyjne” są realizowane dzięki środkom z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój z Funduszy Europejskich. 

Czytaj więcej...

NCN: „Małe granty” startują po raz czwarty - Miniatura4

Narodowe Centrum Nauki ogłasza kolejną edycję konkursu, w którym badacze mogą otrzymać finansowe wsparcie pojedynczych działań naukowych służących przygotowaniu przyszłego projektu badawczego. Badania wstępne i pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, wyjazdy badawcze i konsultacyjne – właśnie te zadania będą mogli zrealizować naukowcy w konkursie MINIATURA 4. Czas realizacji działań naukowych nie może przekraczać 12 miesięcy, a wysokość wnioskowanego finansowania musi mieścić się w przedziale od 5 do 50 tys. zł.

Czytaj więcej...

Kolejny sukces dr hab. inż Izabelli Rajzer

Z przyjemnością informujemy, że kolejny wniosek złożony przez dr hab. inż. Izabellę Razjer, pracownika Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki, został rekomendowany do dofinansowania.
Projekt pt. "Warstwowe implanty chrząstek i kości nosa wytwarzane metodą druku 3D" realizowany będzie w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Centrum Nauki – TANGO, ścieżka A.
W ramach ww. ścieżki finansowane są projekty mające na celu określenie strategii rozwoju technologii bazujących na wynikach badań podstawowych zrealizowanych w ramach projektu bazowego. Projekt realizowany będzie w składzie: dr hab. inż. Izabella Rajzer, dr inż. Anna Kurowska, mgr inż. Adam Jabłoński, dr inż. Jarosław Janusz, dr inż. Jerzy Kopeć, dr inż. Marcin Sidzina i dr n. med. Maciej B. Hajduga.

Serdecznie gratulujemy!

Wniosek rekomendowany do dofinansowania

Informujemy, że wniosek pt. "Polish sheep wool for improved resource utilisation and value creation" złożony w ramach konkursu: Program „Badania stosowane” w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 / POLNOR 2019, ścieżka: Food and natural resources, został rekomendowany do dofinansowania. Projekt złożony przez pracowników Wydziału Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska realizowany będzie wraz z Centrum Produktu Regionalnego w Koniakowie Maria Kohut, Oslo Metropolitan University oraz Selbu spinneri AS. Serdecznie gratulujemy!
zaeżka / obszar: Food and natural resources

30 listopad 2020
Obowiązek składania oświadczeń

Zarządzenie Nr 1473/2020/2021 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie obowiązku składania oświadczeń:

Czytaj dalej >
12 sierpień 2020
NCN: Dane do wniosku
 
Dane do wniosku:
►Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /ATH_Bielsko_Biala/SkrytkaESP
►Numer rachunku bankowego NCN:
74 1240 4142 1111 0010 7367 3762
►Siedmiocyfrowy identyfikator gminy: 246101 1
►Karta kontrolna: pobierz...
►Wniosek do Komisji ds. etyki badań naukowych (opcjonalnie): pobierz... Czytaj dalej >
10 marzec 2020
Pismo okólne 2
Pismo okólne z dnia 09.03.2020 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Zewnętrznej
w związku z pojawiającymi się wątpliwościami pracowników w kwestii punktacji niektórych rodzajów publikacji
Czytaj dalej >