Akademia Techniczno-Humanistyczna

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
tel. +48 33 8279349 lub 350
Regon: 072728961
NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /ATH_Bielsko_Biala/SkrytkaESP

Dział Nauki i Współpracy Zewnętrznej

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
budynek L, pokój 310, 311
tel. +48 33 8279330, 445, 318konto bieżące:
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
(skrót handlowy
Bank Pekao S.A.)
02 1240 4142 11110000 48278261

Inne konta:
Konkursy NCN 74 1240 4142 1111 0010 7367 3762
Granty 21 1240 4142 1111 0000 4825 5318
Konferencje 73 1240 4142 1111 0010 5457 2831

DZIAŁ NAUKI I WSPÓŁPRACY ZEWNĘTRZNEJ

Akademia Przyszłości - Kompleksowy Program Rozwoju Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej
Projekty naukowo-badawcze w ATH
Ogłoszone konkursy NCN - nabór do WRZEŚNIA 2018 r.!
Wsparcie dla przedsiębiorców

Zasady przyjmowania gości zagranicznych określa Zarządzenie nr 723/2013/2014 Rektora ATH z dnia 1 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia zasad przyjmowania gości zagranicznych w ATH.
Zgodnie z zarządzeniem pracownik zapraszający gościa zagranicznego najpóźniej na 14 dni przed planowaną datą przyjazdu składa w Dziale Nauki i Współpracy Międzynarodowej pisemny Wniosek o przyjęcie gościa zagranicznego.

Decyzję o przyjęciu gości z zagranicy podejmuje Prorektor ds. Nauki i Finansów.

Diety:
Strona zapraszająca może przyznać gościowi zagranicznemu diety dzienne w wysokości nieprzekraczającej 100 zł/dzień – wysokość diet leży w gestii dysponenta środków. Diety wypłacane są w polskiej walucie w kasie Uczelni, a pobiera je osobiście gość zagraniczny lub pracownik zapraszający gościa w formie zaliczki do rozliczenia (wówczas gość kwituje odbiór podpisem).

Zakwaterowanie:
Strona zapraszająca może pokryć koszty zakwaterowania gościa zagranicznego w wysokości nieprzekraczającej 200 zł/dobę – wysokość zwrotu kosztów zakwaterowania leży w gestii dysponenta środków.

Podróż:
Strona zapraszająca nie opłaca kosztów podróży gościa zagranicznego – przyjmuje się, że goście przyjeżdżają na koszt własny lub na koszt instytucji wysyłającej.

Wiza:
Szczegółowe informacje nt. konieczności posiadania wizy można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych: http://www.msz.gov.pl, jednak w przypadku krótkoterminowych wizyt w ramach wymiany naukowej gości z większości państw nie obowiązuje wiza.

20 listopad 2018
Oświadczenia

OŚWIADCZENIE o dziedzinie nauki lub sztuki i dyscyplinie naukowej lub artystycznej pobierz...
Termin składania: 28.11.2018 r. do Dziekanów Wydziałów 

Czytaj dalej >
13 czerwiec 2018
ORCID

Szanowni Państwo,

w związku z nowymi regułami ewaluacji i rankingowania uczelni istnieje konieczność zweryfikowania i uporządkowania dorobku publikacyjnego. Wiąże się to zarówno ze zwróceniem szczególnej uwagi na sposób afiliowania własnych publikacji, jak również z wymogiem założenia konta w bazie „Scopus”.

Ponadto zwracam się do Państwa z prośbą o założenie konta „ORCID” (Open Researcher and Contributor ID).

Czytaj dalej >
01 maj 2017
NCN: Najbliższe konkursy
Do 17 września 2018 r. można składać wnioski w ramach konkursów:
  • Sonata Bis 8
  • Harmonia 10
  • Maestro 10,
(termin wewnętrzny: 06.09.2018 r.)

Dane do wniosku:
►Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /ATH_Bielsko_Biala/SkrytkaESP
►Numer rachunku bankowego NCN:
74 1240 4142 1111 0010 7367 3762
►Siedmiocyfrowy identyfikator gminy: 246101 1
►Karta kontrolna: pobierz...
►Wniosek do Komisji ds. etyki badań naukowych (opcjonalnie): pobierz... Czytaj dalej >