Akademia Techniczno-Humanistyczna

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961
NIP: 547-194-37-84

Dział Nauki i Współpracy Zewnętrznej

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
budynek L, pokój 310, 311
tel. +48 33 8279330, 445, 318konto bieżące:
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
(skrót handlowy
Bank Pekao S.A.)
02 1240 4142 11110000 48278261

Inne konta:
Konkursy NCN 74 1240 4142 1111 0010 7367 3762
Granty 21 1240 4142 1111 0000 4825 5318
Konferencje 73 1240 4142 1111 0010 5457 2831

DZIAŁ NAUKI I WSPÓŁPRACY ZEWNĘTRZNEJ

Prestiżowa Nagroda im. Giovanni Agnelli dla studenta WBMiI
Ogłoszone konkursy NCN - nabór do czerwca 2017 r.!
7 PROGRAM RAMOWY Nowe enzymy do modyfikacji polisacharydów (ELMO)
Inicjatywa w ramach 7 Programu Ramowego UE ERA NET IB / NCBiR
Koordynator projektu: prof. dr hab. Jarosław Janicki
Okres realizacji projektu: 01.03.2014-28.02.2017
  Novel processing routes for effective sewage sludge management
Kierownik projektu: prof. dr hab inż Jan Suschka
Okres realizacji projektu: 01.05.2011-30.04.2014

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 

Materiały termoizolacyjne o zmniejszonej przewodności cieplnej zawierające grafen
NCBiR  w ramach Regionalnych Agend Naukowo-Badawczych (RANB), w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałanie 4.1.2 „Regionalne agendy naukowo-badawcze”
Kierownik projektu ATH: dr hab. Ryszard Fryczkowski, prof ATH
Okres realizacji projektu: 01.01.2017-31-12-2019

Erasmus+

GPSV - Geometrical Product Specification and Verification as toolbox to meet up-to-date technical requirements
Kierownik projektu: dr inż. Wojciech Płowucha
Okres realziacji projektu: 01.09.2015-31.08.2018
  Find your inner inventor
Kierownik projektu: dr Dagmara Mika
Okres realizacji projektu: 01.09.2016-28.02.2019

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Cross-border Bees in V4 Countries – Building of Educational Entrepreneurship Start-ups in V4 Group
Kierownik projketu: dr hab. Katarzyna Żyminkowska, prof. ATH
Okres realizacji projketu: 01.10.2016-28.02.2017

Program Operacyjny Kapitał Ludzki:

Inżynier na miarę XXI wieku
Kierownik projektu: dr inż. Dorota Więcek
POKL.04.01.02-00-093/10
Okres realizacji projektu: 01.06.2010-31.03.2015
Budownictwo – mostem między tradycją regionu a nowoczesnością
Kierownik projektu: dr hab. inż. Janusz Juraszek, prof. ATH
POKL.04.01.01-00-196/09
Okres realizacji projektu: 01.10.2010-31.12.2014
Budujące Beskidy - zwiększenie liczby absolwentów kierunku BUDWONICTWO na ATH
Kierownik projektu: dr inż. Monika Rom
POKL.04.01.02-00-232/11
Okres realizacji projektu: 01.09.2011-30.09.2015
ATH Łączy – droga do wspólnego celu – gospodarki opartej na wiedzy
Kierownik projektu: prof. dr hab. n. t. Iwona Adamiec-Wójcik
POKL.04.01.01-00-310/10
Okres realizacji projektu: 01.10.2010-31.12.2015
Sprężyna kariery
Kierownik projektu: dr Agnieszka Barcik
POKL.04.01.01-00-289/09
Okres realizacji projektu: 01.08.2009-30.09.2015
PI-PWP Innowacyjny model współpracy pomiędzy uczelniami wyższymi i przedsiębiorstwami, oparty na nowym systemie wdrażania technologii
Kierownik projektu: dr Honorata Howaniec
POKL.08.02.01-24-009/11
Okres realizacji projektu: 01.04.2012-31.03.2015
Inżynier na zamówienie
Kierownik projektu: dr hab. Czesław Ślusarczyk
POKL.04.01.02-00-120/09
Okres realizacji: 01.09.2009-30.09.2013
Ratownik medyczny z licencjatem 
Kierownik projektu: dr n. med. Rafał Bobiński
POKL.04.01.01-00-195/09
Okres realizacji projektu: 01.07.2009-30.09.2013
Przedsiębiorczość Akademicka na START
Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Jan Kazimierczak
POKL.08.02.01-24-006/10
Okres realizacji projektu: 01.09.2011-31.08.2013
START – Program promocji przedsiębiorczości w uczelniach wyższych w województwie śląskim
Kierownik projektu: prof. dr Jan Brzóska
Okres realizacji projektu: 02.06.2009-31.05.2011
Bądź przedsiębiorczy
Kierownik projektu: dr Honorata Howaniec
POKL.06.02.00-24-124/08
Okres realizacji projektu: 01.05.2009-30.04.2011
Badanie trendów rozwojowych na rynku pracy w podregionie bielskim
Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Józef Matuszek
POKL.08.01.02-24-072/09
Okres realizacji projektu: 01.01.2010-31.12.2010

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka:


Nowoczesne technologie dla włókiennictwa. Szansa dla Polski FORESIGHT
Kierownik projektu ATH: dr inż. Monika Rom
POIG.01.01.01-00-005/09
Okres realizacji projektu: 04.01.2010-30.04.2013
Polimerowe chirurgiczne systemy resorbowalne z pamięcią kształtu – MEMSTENT
Kierownik projektu ATH: dr hab. Jarosław Janicki, prof. ATH
POIG.01.03.01-00-123/08
Okres realizacji projektu: 01.10.2009-30.09.2013
Biodegradowalne wyroby włókniste - BIOGRATEX
Kierownik projektu ATH: dr hab. Jarosław Janicki, prof. ATH
POIG.01.03.01-00-007/08
Okres realizacji projektu: 17.11.2008-31.10.2013

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej:

Program przygotowania zawodowego specjalistów-liderów transferu innowacji i nowoczesnych technologii do firm na pograniczu polsko-czeskim
Opiekun naukowy: dr hab inż. Janusz Juraszek prof. ATH
PL.3.22/2.3.00/09.01517
Okres realizacji projektu: 01.10.2010-20.09.2013
Tożsamość kulturowa regionu pogranicza polsko-czeskiego
PL.3.22/3.3.06/11.02697
Okres realizacji projektu: 01.05.2012-30.11.2012
Transgraniczna Polsko-słowacka sieć innowacji i nowych technologii CITNET
Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Józef Matuszek
Okres realizacji projektu: 01.09.2009-31.10.2011
Przemysłowy klaster technologiczny – progospodarczy rozwój transgranicznej polsko-słowackiej sieci innowacji i nowych technologii
Kierownik projektu: dr hab. inż. Janusz Juraszek prof. ATH
WTSL.02.03.00-24-212/10
Okres realizacji projektu: 01.07.2011-31.12.2013
 

Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Informujemy, że nasza jednostka została przyłączona do sieci szerokopasmowej w ramach projektu pn.
Budowa sieci szerokopasmowej dla miasta Bielska-Białej

Projekt współfinansowany był przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie http://rpo.slaskie.pl/


 

04 maj 2017
NCN: Miniatura

MINIATURA 1
od 4.05.2017 r. do 31.12.2017 r. w trybie ciągłym
Dane do wniosku:
Dane wnioskodawcy pokaż...
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /ATH_Bielsko_Biala/SkrytkaESP
Numer rachunku bankowego: 74 1240 4142 1111 0010 7367 3762
Siedmiocyfrowy identyfikator gminy: 246101 1 
Karta kontrolna: pobierz... 
Wniosek do Komisji ds, etyki badań naukowych pobierz...

Czytaj dalej >
15 grudzień 2016
NCN: Najbliższe konkursy

Od 15 marca 2017 r. do 22 czerwca 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursów:

(termin wew.: 14.06.2017)  

Czytaj dalej >
25 czerwiec 2014
Komunikat Prorektora ds. Nauki i Finansów

Komunikat odnośnie podawania w publikacjach naukowych wyłącznie oficjalnie przyjętych nazw naszej uczelni.

Czytaj dalej >