Szkoła Doktorska - ISD ATH


AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI


STUDIUJ
W GÓRACH
!


Akademia Techniczno-Humanistyczna

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
tel. +48 33 8279349 lub 350
Regon: 072728961
NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /ATH_Bielsko_Biala/SkrytkaESP

Dział Nauki i Współpracy Zewnętrznej

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
budynek L, pokój 310, 311
tel. +48 33 8279330, 445, 318
nauka@ath.bielsko.pl
konto bieżące:

Bank Polska Kasa Opieki S.A.
(skrót handlowy
Bank Pekao S.A.)
02 1240 4142 11110000 48278261

Inne konta:
Konkursy NCN 74 1240 4142 1111 0010 7367 3762
Granty 21 1240 4142 1111 0000 4825 5318
Konferencje 73 1240 4142 1111 0010 5457 2831

 
 
 
 

DZIAŁ NAUKI I WSPÓŁPRACY ZEWNĘTRZNEJ

Informacje dotyczące przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się COVID-19 wśród społeczności ATH
Aktualnie ogłoszone konkursy NCN!
 
HORYZONT 2020  EUCoM Standards for the evaluation of the uncertainty of coordinate measurement in industry
EMPIR
Kierownik projektu: dr inż. Wojciech Płowucha
Okres realizacji projektu: 1.06.2018-31.05.2021

7 PROGRAM RAMOWY

Nowe enzymy do modyfikacji polisacharydów (ELMO)
Inicjatywa w ramach 7 Programu Ramowego UE ERA NET IB / NCBiR
Koordynator projektu: prof. dr hab. Jarosław Janicki
Okres realizacji projektu: 01.03.2014-28.02.2017
  Novel processing routes for effective sewage sludge management
Kierownik projektu: prof. dr hab inż Jan Suschka
Okres realizacji projektu: 01.05.2011-30.04.2014

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój  


Studiuj w górach! – Program Rozwoju Akademii Techniczno-Humanistycznej 
3.5  Kompleksowe programy szkół wyższych
POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ1/18
Okres realizacji: 01.04.2019 – 31.03.2023
  Akademia Przyszłości - Kompleksowy Program Rozwoju Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej
3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych
POWR.03.05.00-00-Z035/17
Kierownik projektu: prof. dr hab. n.t. Iwona Adamiec-Wójcik
Okres realizacji: 01.04.2018-31.03.2022
  Pielęgniarstwo od kształcenia do zatrudnienia
5.5 Rozwój usług pielęgniarskich
POWR.05.05.00-00-0004/18 
Kierownik projektu: dr n. o zdr. Wioletta Pollok-Waksmańska
Okres realizacji: 01.10.2018-30.09.2023
  Staż - startem do kariery inżyniera XXI wieku
3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym
POWR.03.01.00-00/S018/17-00
Kierownik projektu: dr inż Dorota Więcek
Okres realizacji: 01.11.2017-31.10.2019
  Akademia Kompetentnego Studenta
3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym
POWR.03.01.00-00-B012/17
Kierownik projektu: mgr Izabela Konior
Okres realizacji: 01.12.2017-30.11.2020
  Inwestuj w siebie – nigdy nie jest za późno
POWER.04.03.00-IP.07-00-001/15
Lider: Dobre Kadry. Centrum badawczo-szkoleniowe Sp. z o.o.
Partner krajowy: koordynator ATH: mgr Hanna Lamers
Okres realizacji: 20.02.2017-31.03.2019

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 

Opracowanie platformy prognozowania i monitorowania zanieczyszczeń powietrza
NCBiR  w ramach działania 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe / 4.1.1 Strategiczne programy badawcze dla gospodarki, Inteligentny Rozwój
Kierownik projektu: dr hab. inż. Lucyna Brzozowska, prof. ATH
Okres realizacji projektu: 01.10.2019-31.03.2021
  Materiały termoizolacyjne o zmniejszonej przewodności cieplnej zawierające grafen
NCBiR  w ramach Regionalnych Agend Naukowo-Badawczych (RANB), w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałanie 4.1.2 „Regionalne agendy naukowo-badawcze”
Kierownik projektu: dr hab. Ryszard Fryczkowski, prof. ATH
Okres realizacji projektu: 01.01.2017-31.12.2019

Erasmus+

YETI - Young Entrepreneurial Teachers Initiative
Kierownik Projektu ze strony ATH: dr Anna Wieczorek
Okres realizacji: 01.03.2021-28.02.2023
  E-courses for English Teachers
Kierownik Projektu ze strony ATH: dr Elwira Lewandowska
Okres realizacji: 01.03.2021-28.02.2023
  NICE – Network for Inter-Institutional Cooperation in Entrepreneurial Education
Kierownik Projektu ze strony ATH: dr Dagmara Mika
Okres realizacji: 1.11.2020 – 30.04.2023
  iBIG World – Innovations for Big Data in a Real World
Kierownik Projektu ze strony ATH: prof. dr hab. Vasyl Martsenyuk
Okres realizacji: 10.2020 – 09.2022 
  PIETE – Partnership for Initial Entrepreneurship Teacher Education
Kierownik projektu ATH: dr Anna Wieczorek
Okres realizacji: 01.09.2018-31.08.2021
  GPSV - Geometrical Product Specification and Verification as toolbox to meet up-to-date technical requirements
Kierownik projektu: dr inż. Wojciech Płowucha
Okres realziacji projektu: 01.09.2015-31.08.2018
  Find your inner inventor
Kierownik projektu: dr Dagmara Mika
Okres realizacji projektu: 01.09.2016-28.02.2019

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Corporate social responsibility Academy in V4 – Universities for society
Kierownik projektu: prof. dr hab. n. t. Iwona Adamiec-Wójcik
Okres realizacji projektu: 1.08.2018-31.07.2019
  Cross-border Bees in V4 Countries – Building of Educational Entrepreneurship Start-ups in V4 Group
Kierownik projektu: dr hab. Katarzyna Żyminkowska, prof. ATH
Okres realizacji projektu: 01.10.2016-28.02.2017

COST Acton

CA17127 - Building on scientific literacy in evolution towards scientifically responsible Europeans
Kierownik projektu ze strony ATH: dr Katarzyna Ożańska-Ponikwia
Okres realizacji: 11.09.2018-10.09.2022

Program Operacyjny Kapitał Ludzki:

Inżynier na miarę XXI wieku
Kierownik projektu: dr inż. Dorota Więcek
POKL.04.01.02-00-093/10
Okres realizacji projektu: 01.06.2010-31.03.2015
Budownictwo – mostem między tradycją regionu a nowoczesnością
Kierownik projektu: dr hab. inż. Janusz Juraszek, prof. ATH
POKL.04.01.01-00-196/09
Okres realizacji projektu: 01.10.2010-31.12.2014
Budujące Beskidy - zwiększenie liczby absolwentów kierunku BUDWONICTWO na ATH
Kierownik projektu: dr inż. Monika Rom
POKL.04.01.02-00-232/11
Okres realizacji projektu: 01.09.2011-30.09.2015
ATH Łączy – droga do wspólnego celu – gospodarki opartej na wiedzy
Kierownik projektu: prof. dr hab. n. t. Iwona Adamiec-Wójcik
POKL.04.01.01-00-310/10
Okres realizacji projektu: 01.10.2010-31.12.2015
Sprężyna kariery
Kierownik projektu: dr Agnieszka Barcik
POKL.04.01.01-00-289/09
Okres realizacji projektu: 01.08.2009-30.09.2015
PI-PWP Innowacyjny model współpracy pomiędzy uczelniami wyższymi i przedsiębiorstwami, oparty na nowym systemie wdrażania technologii
Kierownik projektu: dr Honorata Howaniec
POKL.08.02.01-24-009/11
Okres realizacji projektu: 01.04.2012-31.03.2015
Inżynier na zamówienie
Kierownik projektu: dr hab. Czesław Ślusarczyk
POKL.04.01.02-00-120/09
Okres realizacji: 01.09.2009-30.09.2013
Ratownik medyczny z licencjatem 
Kierownik projektu: dr n. med. Rafał Bobiński
POKL.04.01.01-00-195/09
Okres realizacji projektu: 01.07.2009-30.09.2013
Przedsiębiorczość Akademicka na START
Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Jan Kazimierczak
POKL.08.02.01-24-006/10
Okres realizacji projektu: 01.09.2011-31.08.2013
START – Program promocji przedsiębiorczości w uczelniach wyższych w województwie śląskim
Kierownik projektu: prof. dr Jan Brzóska
Okres realizacji projektu: 02.06.2009-31.05.2011
Bądź przedsiębiorczy
Kierownik projektu: dr Honorata Howaniec
POKL.06.02.00-24-124/08
Okres realizacji projektu: 01.05.2009-30.04.2011
Badanie trendów rozwojowych na rynku pracy w podregionie bielskim
Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Józef Matuszek
POKL.08.01.02-24-072/09
Okres realizacji projektu: 01.01.2010-31.12.2010

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka:


Nowoczesne technologie dla włókiennictwa. Szansa dla Polski FORESIGHT
Kierownik projektu ATH: dr inż. Monika Rom
POIG.01.01.01-00-005/09
Okres realizacji projektu: 04.01.2010-30.04.2013
Polimerowe chirurgiczne systemy resorbowalne z pamięcią kształtu – MEMSTENT
Kierownik projektu ATH: dr hab. Jarosław Janicki, prof. ATH
POIG.01.03.01-00-123/08
Okres realizacji projektu: 01.10.2009-30.09.2013
Biodegradowalne wyroby włókniste - BIOGRATEX
Kierownik projektu ATH: dr hab. Jarosław Janicki, prof. ATH
POIG.01.03.01-00-007/08
Okres realizacji projektu: 17.11.2008-31.10.2013

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej:

Program przygotowania zawodowego specjalistów-liderów transferu innowacji i nowoczesnych technologii do firm na pograniczu polsko-czeskim
Opiekun naukowy: dr hab inż. Janusz Juraszek prof. ATH
PL.3.22/2.3.00/09.01517
Okres realizacji projektu: 01.10.2010-20.09.2013
Tożsamość kulturowa regionu pogranicza polsko-czeskiego
PL.3.22/3.3.06/11.02697
Okres realizacji projektu: 01.05.2012-30.11.2012
Transgraniczna Polsko-słowacka sieć innowacji i nowych technologii CITNET
Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Józef Matuszek
Okres realizacji projektu: 01.09.2009-31.10.2011
Przemysłowy klaster technologiczny – progospodarczy rozwój transgranicznej polsko-słowackiej sieci innowacji i nowych technologii
Kierownik projektu: dr hab. inż. Janusz Juraszek prof. ATH
WTSL.02.03.00-24-212/10
Okres realizacji projektu: 01.07.2011-31.12.2013

Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Informujemy, że nasza jednostka została przyłączona do sieci szerokopasmowej w ramach projektu pn.
Budowa sieci szerokopasmowej dla miasta Bielska-Białej

Projekt współfinansowany był przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie http://rpo.slaskie.pl/

 

Nowoczesna uczelnia – poprawa warunków kształcenia w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Działanie 8.1. Infrastruktura szkolnictwa wyższego

Projekt realizowany w latach 2010-2013 dotyczył przebudowy i rozbudowy obiektu dydaktycznego – budynku „C”, wchodzącego w skład kompleksu dydaktyczno-administracyjnego Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, przy ul. Willowej nr 2, jak również zagospodarowania otoczenia obiektu, zakupu niezbędnych urządzeń dydaktycznych i innych pomocy naukowych oraz usuwania barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w istniejącej części budynku C.

Kwota dofinansowania z EFRR: 9.842.472,17 PLN
Wartość projektu ogółem: 11.612.741,69 PLN


 

Poprawa jakości kształcenia poprzez rozwój infrastruktury dydaktycznej Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Działanie 8.1. Infrastruktura szkolnictwa wyższego

Celem bezpośrednim projektu był wzrost dostępności i poprawa warunków kształcenia w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej poprzez rozszerzenie bazy dydaktyczno-naukowej uczelni o dodatkową infrastrukturę edukacyjną w budynku „L”, zakup wyposażenia, urządzeń dydaktycznych i pomocy naukowych, zagospodarowanie terenu a także dostosowanie obiektu do korzystania przez osoby niepełnosprawne.
Produkty projektu to m.in. wybudowane i doposażone sale i laboratoria dydaktyczne, przystosowane
do potrzeb osób niepełnosprawnych. Rezultatem projektu jest wzrost liczby osób korzystających z wybudowanych sal i laboratoriów dydaktycznych oraz infrastruktury otoczenia obiektu, w tym osób niepełnosprawnych.

Kwota dofinansowania z EFRR: 3.728.303, 02 PLN
Wartość projektu ogółem: 4.386.238,85 PLN
 

Dzięki wsparciu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007-2013 przy Centrum Innowacji i Transferu Technologii powstają dwa nowoczesne laboratoria modułowe A i B. Wyniki projektów badawczych, realizowanych w tych laboratoriach mogą być nieodpłatnie i szeroko upowszechniane wśród wszystkich zainteresowanych firm, co jest zachętą dla wielu przedsiębiorstw, które dopiero stawiają pierwsze kroki w dziedzinie korzystania z usług badawczo-rozwojowych. Nawiązanie współpracy z laboratoriami Centrum Innowacji i Transferu Technologii umożliwia im bezpłatny dostęp do wiedzy technicznej oraz jej aplikację na własne potrzeby rozwojowe. Projekt został zakończony w roku 2012. Wyposażenie obu modułów to m.in.:

  • ultranowoczesny system wielopłaszczyznowy MTS,
  • specjalistyczna komora do prowadzenia badań starzeniowych,
  • maszyny do badań tworzyw sztucznych, elastomerów, materiałów kruchych,
  • infrastruktura komputerowa umożliwiająca prowadzenia analiz i symulacji konstrukcji wirtualnych,
  • zestawy do badań NDT ultradźwiękowych,
  • bezdotykowy system pomiaru przemieszczeń i odkształceń konstrukcji przemysłowych ARAMIS, zestaw do badań wiroprądowych,
  • uniwersalna maszyna wytrzymałościowa,
  • mikrotwardościomierz,
  • specjalistyczne urządzenie do badania wytrzymałości elementów konstrukcji wykonanych z drewna litego lub klejonego,
  • infrastruktura komputerowa z programowaniem metody elementów skończonych.
Budowa kompleksu innowacyjnych laboratoriów Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej na potrzeby gospodarki regionu – moduł A
Całkowita wartość projektu (PLN): 3 093 866,76
Koszty kwalifikowalne (PLN): 3 093 866,75
Poziom dofinansowania (%): 85,00
Kwota dofinansowania (PLN): 2 629 786,73

Budowa kompleksu innowacyjnych laboratoriów Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej na potrzeby gospodarki regionu – moduł B
Całkowita wartość projektu (PLN): 2 719 550,42
Koszty kwalifikowalne (PLN): 2 719 550,41
Poziom dofinansowania (%): 85,00
Kwota dofinansowania (PLN): 2 311 617,84


 

 
 
10 marzec 2021
Wniosek o przyznanie dodatku za publikacje wysoko punktowane

     

Do wniosku o przyznanie dodatku za publikacje wysoko punktowane należy bezwzględnie dołączyć Oświadczenie nr 3 upoważniające ATH do wykazania osiągnięć naukowych lub artystycznych pracownika z publikacją, której dotyczy wniosek. 

 
Czytaj dalej >
06 luty 2021
30 listopad 2020
Obowiązek składania oświadczeń

Zarządzenie Nr 1473/2020/2021 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie obowiązku składania oświadczeń:

Czytaj dalej >
12 sierpień 2020
NCN: Dane do wniosku
 
Dane do wniosku:
►Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /ATH_Bielsko_Biala/SkrytkaESP
►Numer rachunku bankowego NCN:
74 1240 4142 1111 0010 7367 3762
►Siedmiocyfrowy identyfikator gminy: 246101 1
►Karta kontrolna: pobierz...
►Wniosek do Komisji ds. etyki badań naukowych (opcjonalnie): pobierz... Czytaj dalej >