Akademia Techniczno-Humanistyczna

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
tel. +48 33 8279349 lub 350
Regon: 072728961
NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /ATH_Bielsko_Biala/SkrytkaESP

Dział Nauki i Współpracy Zewnętrznej

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
budynek L, pokój 310, 311
tel. +48 33 8279330, 445, 318konto bieżące:
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
(skrót handlowy
Bank Pekao S.A.)
02 1240 4142 11110000 48278261

Inne konta:
Konkursy NCN 74 1240 4142 1111 0010 7367 3762
Granty 21 1240 4142 1111 0000 4825 5318
Konferencje 73 1240 4142 1111 0010 5457 2831

DZIAŁ NAUKI I WSPÓŁPRACY ZEWNĘTRZNEJ

Akademia Przyszłości - Kompleksowy Program Rozwoju Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej
Projekty naukowo-badawcze w ATH
Ogłoszone konkursy NCN - nabór do WRZEŚNIA 2018 r.!
Wsparcie dla przedsiębiorców

Wydział Budowy Maszyn i Informatyki

Warstwowe podłoża wspomagające rekonstrukcję chrząstek nosa wytwarzane metodą druku przestrzennego i elektroprzędzenia
Źródło finansowania: NCN - Sonata Bis
Kierownik projektu: dr hab. inż. Izabella Rajzer
Okres realizacji: 01.04.2016-30.06.2019

Metody ewolucyjne w selekcji danych
Źródło finansowania: NCN - Miniatura
Kierownik projektu: dr inż. Mirosław Kordos
Okres realizacji: 08.2017-08.2018

Modelowanie układów wieloczłonowych o złożonej strukturze kinematycznej z uwzględnieniem podatności członów oraz zaawansowanych modeli tarcia do celów analizy dynamiki i sterowania
Źródło finansowania: NCN / Miniatura
Kierownik projektu: dr inż. Andrzej Urbaś
Okres realizacji: 12.2017-12.2018

Rozwój modeli luzów i tarcia w połączeniach przestrzennych mechanizmów dźwigniowych z podatnymi członami do celów analizy dynamiki i sterowania
Źródło finansowania: NCN - Miniatura
Kierownik projektu: dr Krzysztof Augustynek
Okres realizacji: 02.2018-02.2019 

 

Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska

NPolDesign
Źródło finansowania: NCBiR / Program Polsko-Norweska Współpraca Badawcza
Okres realizowania: 03.11.2017-17.11.2017

NPolWool
Źródło finansowania: NCBiR / Program Polsko-Norweska Współpraca Badawcza
Okres realizowania: 16.06.2017-15.10.2017

Geotekstylia z surowców odnawialnych i tekstyliów odpadowych - nowa mobilna technologia wytwarzania i nowe obszary zastosowania w budowlach hydrotechnicznych i drenażu
Źródło finansowania: Program Cornet / NCBiR
Koordynator projektu: dr hab. inż. Jan Broda, prof. ATH
Okres realizacji projektu: 01.01.2017-31.12.2018

Mezomorfizm i kinetyka krystalizacji poliamidu 6
Źródło finansowania: NCN - Miniatura
Kierownik projektu: dr inż. Monika Basiura-Cembala 
Okres realizacji: 08.2017-08.2018

Nowe enzymy do modyfikacji polisacharydów (ELMO)
Źródło finansowania: Inicjatywa w ramach 7 Programu Ramowego UE ERA NET IB / NCBiR
Koordynator projektu: prof. dr hab. Jarosław Janicki
Okres realizacji: 01.03.2014-28.02.2017

Koncepcja produkcji kwasu bursztynowego z biomasy lignocelulozowej z wykorzystaniem odpadowego CO2
Żródło finansowania: MNiSW
Kierownik projektu: dr inż Mariusz Kuglarz 
Okres realizacji: 24.10.2016-23.10.2019
 

Wydział Zarządzania i Transportu 

Informacja, działanie i czterowymiarowo stopniowalna świadomość w kontekście aktualnych dyskusji dotyczących miar, funkcji i mechanizmów świadomości
Źródło finansowania: NCN - OPUS13
Kierownik projektu: dr Jakub Jonkisz
Okres realizacji: 05.03.2018-04.03.2021


Wydział Humanistyczno-Społeczny

Twórczość autobiograficzna imigrantów w Stanach Zjednoczonych w okresie od połowy XIX wieku do końca XX wieku
Źródło finansowania: NCN - Miniatura
Kierownik projektu: dr Anita Jarczok 
Okres realizacji: 08.2017-08.2018


Wydział Nauk o Zdrowiu

Stan odżywienia młodzieży wiejskiej
Źródło finansowania: NCN - Miniatura
Kierownik projektu: dr n. o zdr. Wioletta Pollok-Waksmańska
Okres realizacji: 08.2017-08.2018

20 listopad 2018
Oświadczenia

OŚWIADCZENIE o dziedzinie nauki lub sztuki i dyscyplinie naukowej lub artystycznej pobierz...
Termin składania: 28.11.2018 r. do Dziekanów Wydziałów 

Czytaj dalej >
13 czerwiec 2018
ORCID

Szanowni Państwo,

w związku z nowymi regułami ewaluacji i rankingowania uczelni istnieje konieczność zweryfikowania i uporządkowania dorobku publikacyjnego. Wiąże się to zarówno ze zwróceniem szczególnej uwagi na sposób afiliowania własnych publikacji, jak również z wymogiem założenia konta w bazie „Scopus”.

Ponadto zwracam się do Państwa z prośbą o założenie konta „ORCID” (Open Researcher and Contributor ID).

Czytaj dalej >
01 maj 2017
NCN: Najbliższe konkursy
Do 17 września 2018 r. można składać wnioski w ramach konkursów:
  • Sonata Bis 8
  • Harmonia 10
  • Maestro 10,
(termin wewnętrzny: 06.09.2018 r.)

Dane do wniosku:
►Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /ATH_Bielsko_Biala/SkrytkaESP
►Numer rachunku bankowego NCN:
74 1240 4142 1111 0010 7367 3762
►Siedmiocyfrowy identyfikator gminy: 246101 1
►Karta kontrolna: pobierz...
►Wniosek do Komisji ds. etyki badań naukowych (opcjonalnie): pobierz... Czytaj dalej >