Szkoła Doktorska - ISD ATH


AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI


STUDIUJ
W GÓRACH
!


Akademia Techniczno-Humanistyczna

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
tel. +48 33 8279349 lub 350
Regon: 072728961
NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /ATH_Bielsko_Biala/SkrytkaESP

Dział Nauki i Współpracy Zewnętrznej

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
budynek L, pokój 310, 311
tel. +48 33 8279330, 445, 318
nauka@ath.bielsko.pl
konto bieżące:

Bank Polska Kasa Opieki S.A.
(skrót handlowy
Bank Pekao S.A.)
02 1240 4142 11110000 48278261

Inne konta:
Konkursy NCN 74 1240 4142 1111 0010 7367 3762
Granty 21 1240 4142 1111 0000 4825 5318
Konferencje 73 1240 4142 1111 0010 5457 2831

 
 
 
 

DZIAŁ NAUKI I WSPÓŁPRACY ZEWNĘTRZNEJ

Informacje dotyczące przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się COVID-19 wśród społeczności ATH
Aktualnie ogłoszone konkursy NCN!

Zapytania ofertowe

Zapraszamy do składania ofert w ramach projektu
„Studiuj w górach! – Program Rozwoju ATH”:

ZAPYTANIE O SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA
dot. opracowania analizy i przedstawienia modelu zarządzania uczelnią


Formularz wyceny

Szkolenia w ramach projektu "Studiuj w górach!"

Harmonogram szkoleń

Prawniczy język angielski


02.12.2019 11.20 - 13.35 B 013
09.12.2019 11.20 - 13.35 B 013
16.12.2019 11.20 - 13.35 B 013
13.01.2020 11.20 - 13.35 B 013
20.01.2020 11.20 - 13.35 B 013
27.01.2020 11.20 - 13.35 B 013
03.02.2020 11.20 - 13.35 B 013
10.02.2020 11.20 - 13.35 B 013
17.02.2020 11.20 - 13.35 B 013
24.02.2020 11.20 - 13.35 B 013

Kontakt

Inżynieria mechaniczna:

Przewodniczący:   dr hab. inż. Dorota Pawlus, prof. ATH
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Zastępca Przewodniczącego:  
Sekretarz:  

Inżynieria materiałowa:

Przewodniczący:   prof. dr hab. Czesław Ślusarczyk
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Zastępca Przewodniczącego:  
Sekretarz:  

Literaturoznawstwo:

Przewodniczący:   dr hab. Marek Bernacki, prof. ATH
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Zastępca Przewodniczącego:  
Sekretarz:  

Informatyka techniczna i telekomunikacja:

Przewodniczący:   prof. dr hab. inż. Mikołaj Karpiński
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Zastępca Przewodniczącego:  
Sekretarz:  

Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka:

Przewodniczący:   dr hab. inż. Klaudiusz Grübel, prof. ATH
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Zastępca Przewodniczącego:  
Sekretarz:  

Inżynieria lądowa i transport:

Przewodniczący:   dr hab. inż. Janusz Juraszek, prof. ATH
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Zastępca Przewodniczącego:  
Sekretarz:  

Nauki o zarządzaniu i jakości:

Przewodniczący:   dr hab. inż. Katarzyna Żyminkowska, prof. ATH 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
p.o. Zastępcy Przewodniczącego:  
Sekretarz:  

Pedagogika:

Przewodniczący:   dr hab. Ewa Kochanowska, prof. ATH
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Zastępca Przewodniczącego:  
Sekretarz:  

Nauki o zdrowiu 

Przewodniczący:   prof. dr hab. Marek Kawecki 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
p.o. Zastępcy Przewodniczącego:  
Sekretarz:  

Regulamin rad dyscyplin naukowych

Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego
Regulamin Rad Dyscyplin Naukowych Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

 

Staże - rekrutacja

Zapraszamy studentki i studentów Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki Akademii Techniczno-Humanistycznej do zgłaszania udziału w płatnych stażach w ramach projektu

Studiuj w górach! – Program Rozwoju ATH

Oferta dotyczy osób studiujących na studiach stacjonarnych I stopnia na kierunkach:
  • Automatyka i robotyka sem. 6 (7 staży)
  • Mechanika i budowa maszyn sem. 6 (6 staży)
  • Zarządzanie i inżynieria produkcji, sem. 6 (8 staży)

 Rekrutacja trwa do 4 czerwca 2019 roku
Rekrutacja przedłużona do 25 czerwca 2019 roku
 

Liczba staży ograniczona

Czas trwania stażu: 12 tygodni (20 godzin/tydzień), razem 240 godzin
Wynagrodzenie: 18,50 zł/godz. (brutto), 14,40zł/godz. (netto, tylko ZUS jest odprowadzany, od podatku wynagrodzenie jest zwolnione)

Zainteresowani składają do pokoju L310 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00-14:00:

  • Wniosek aplikacyjny na staż – docx
  • Pobrane z Dziekanatu zaświadczenie o średniej ocen z dotychczasowego przebiegu studiów
  • Zaświadczenia potwierdzające dodatkową aktywność studenta w trakcie studiów: co najmniej roczna działalność w kole naukowym (zaświadczenie od opiekuna koła), udział w szkoleniach organizowanych przez ATH (np. zaświadczenie o uczestnictwie, świadectwo, certyfikat), czynny udział, tj. artykuł i uczestnictwo w konferencji dla studentów i młodych pracowników nauki (np. ksero artykułu w materiałach konferencyjnych).

Program stażowy obejmuje wynagrodzenie dla stażysty oraz pokrycie kosztów badań lekarskich, ubezpieczeń od NNW i kosztów komunikacji publicznej.

Uruchomienie staży dla danego roku na danym kierunku nastąpi pod warunkiem zgłoszenia się co najmniej 20% studentów tego roku na tym kierunku. Warunek ten wynika z głównych założeń projektu, które muszą zostać spełnione.

W przypadku, gdy liczba studentów danego roku na danym kierunku deklarujących uczestnictwo w stażu przekracza liczbę staży możliwych do realizacji w danej edycji, to decyzję o przyznaniu stażu podejmuje Komisja Projektu na podstawie wyniku oceny rekrutacyjnej studenta. Wynik ten (W) zostanie określony według wzoru:

W = śr × 0,7 + akt × 0,3

gdzie:

śr – średnia ocen studenta z dotychczasowego przebiegu studiów,
akt – aktywność studenta w działaniach poza programem studiów – jest to suma ocen za następujące rodzaje aktywności:
rodzaj aktywności ocena uwaga
koło naukowe (co najmniej roczna działalność w kole) 1,5 członkostwo w więcej niż jednym kole nie wpływa na ocenę
szkolenia (organizowane przez ATH) 0,5 za każde szkolenie łącznie nie więcej niż 1,5
konferencje – czynny udział 1 za każdy czynny udział łącznie nie więcej niż 2
Maksymalna suma ocen ze wszystkich rodzajów aktywności wynosi 5
Studenci niezakwalifikowani na staż zostaną wpisani na listę rezerwową.


Warunkiem koniecznym do odbywania stażu jest zgodność efektów kształcenia dla kierunku studiów kandydata na staż z proponowaną tematyką stażu zgłoszoną przez pracodawcę biorącego udział w Projekcie.
Do programu stażowego nie mogą przystąpić studenci prowadzący działalność gospodarczą, czy pracujący na umowę o pracę.
W projekcie na rok akad. 2018/19 zaplanowano: 7 staży na kierunku Automatyka i robotyka, 6 staży na kierunku Mechanika i budowa maszyn, 8 staży na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji, sem. 6.
W zależności od liczby studentów na roku i limitu 20%, mogą nastąpić niewielkie przesunięcia między kierunkami studiów.
Jesteśmy w trakcie podpisywania umowy dotyczącej projektu Studiuj w górach! – Program Rozwoju ATH. Regulamin i dokumentacja zostaną opracowane po podpisaniu umowy z NCBR. Wyżej przedstawiono wstępne założenia.
Uruchomienie staży nastąpi pod warunkiem podpisania przez Uczelnię umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Z poważaniem
dr inż. Dorota Więcek
Koordynator ds. Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki 

Biuro projektu:

Kierownik Projektu

dr hab. inż. Krzysztof Brzozowski, prof. ATH
tel. 33 8279 404

Z-ca kierownika Projektu

mgr Ewa Sobiecka,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 33 8279 404

Koordynator ds. organizacyjnych 

mgr Małgorzata Zarębska
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
tel. 33 8279 318

Koordynator merytoryczny ds. Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki 

dr inż. Dorota Więcek,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 33 8279 234 

Koordynator ds. programu stażowego

dr inż. Maria Baron-Puda
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Koordynator ds. finansowych

lic. Dominika Nowak
tel.: 33 8279 291

Staże

Staże w ramach projektu "Studiuj w górach!"

Rekrutacja

Wymagane dokumenty

Lista osób zakwalifikowanych

Harmonogramy staży 

 

Staże - harmonogramy staży

 
Harmonogram stażu 01/SG/2019
Harmonogram stażu 02/SG/2019
Harmonogram stażu 03/SG/2019
Harmonogram stażu 04/SG/2019
Harmonogram stażu 05/SG/2019
Harmonogram stażu 06/SG/2019
Harmonogram stażu 07/SG/2019
Harmonogram stażu 08/SG/2019
Harmonogram stażu 09/SG/2019
Harmonogram stażu 10/SG/2019
Harmonogram stażu 11/SG/2019
Harmonogram stażu 12/SG/2019
Harmonogram stażu 13/SG/2019

 

13 sierpień 2020
12 sierpień 2020
NCN: Dane do wniosku
 
Dane do wniosku:
►Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /ATH_Bielsko_Biala/SkrytkaESP
►Numer rachunku bankowego NCN:
74 1240 4142 1111 0010 7367 3762
►Siedmiocyfrowy identyfikator gminy: 246101 1
►Karta kontrolna: pobierz...
►Wniosek do Komisji ds. etyki badań naukowych (opcjonalnie): pobierz... Czytaj dalej >
10 marzec 2020
Pismo okólne 2
Pismo okólne z dnia 09.03.2020 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Zewnętrznej
w związku z pojawiającymi się wątpliwościami pracowników w kwestii punktacji niektórych rodzajów publikacji
Czytaj dalej >