Szkoła Doktorska - ISD ATH


AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI


STUDIUJ
W GÓRACH
!


Akademia Techniczno-Humanistyczna

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
tel. +48 33 8279349 lub 350
Regon: 072728961
NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /ATH_Bielsko_Biala/SkrytkaESP

Dział Nauki i Współpracy Zewnętrznej

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
budynek L, pokój 310, 311
tel. +48 33 8279330, 445, 318
nauka@ath.bielsko.pl
konto bieżące:

Bank Polska Kasa Opieki S.A.
(skrót handlowy
Bank Pekao S.A.)
02 1240 4142 11110000 48278261

Inne konta:
Konkursy NCN 74 1240 4142 1111 0010 7367 3762
Granty 21 1240 4142 1111 0000 4825 5318
Konferencje 73 1240 4142 1111 0010 5457 2831

 
 
 
 

DZIAŁ NAUKI I WSPÓŁPRACY ZEWNĘTRZNEJ

Informacje dotyczące przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się COVID-19 wśród społeczności ATH
Aktualnie ogłoszone konkursy NCN!
Rekrutacja studentów kierunku
  • mechanika i budowa maszyn (sem.3, studia stacjonarne) II stopień
  • mechanika i budowa maszyn (sem. 6, studia stacjonarne) I stopień
  • automatyka i robotyka (sem. 6, studia stacjonarne) I stopień
na certyfikowane szkolenie projektowanie w systemie CATIA V5 AUTOMOTIVE ENGINEER - zgłoszenia od 4.09.2019 do 12.09.2019 r. Dokumenty zgłoszeniowe oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.wbmii.ath.bielsko.pl lub w zakładce Akademia Przyszłości.

Szkolenie realizowane w ramach projektu „Akademia Przyszłości Kompleksowy Program Rozwoju Akademii techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej nr POWR.03.05.00-00-Z035/17
Liczba godzin kursu: 40 godzin zajęć
Zajęcia przez 5 dni po max 8 godzin do uzgodnienia z prowadzącym (w drugiej połowie września szkolenie na ATH)
Ilość grup: 1 szkolenie / 1 grupa, 8 osób/grupę
Limit miejsc: 8 osób/grupę, w przypadku większej liczby zgłoszeń jest możliwość uruchomienia drugiej grupy
Liczba grup: min. 1, max. 2
Wymagane dokumenty

Podczas rekrutacji:
  • Formularz zgłoszeniowy
  • Bilans kompetencji (przed)
Po zakwalifikowaniu się:
  • Klauzula informacyjna
  • Deklaracja uczestnictwa
Po ukończeniu szkolenia:
  • Ankieta ewaluacyjna
  • Bilans kompetencji (po)
  • Podpisane dokumenty 1, 2 należy złożyć do 12.09.2019 w Dziekanacie WBMiI lub pokój L311 (mgr Małgorzata Zarębska)
Dokumenty po terminie nie będą przyjmowane.

Zasady rekrutacji:
Pod uwagę będą brane dwa kryteria:
– średnia ocen
– poziom posiadanych kompetencji
W przypadku większej liczby zainteresowanych przygotowana zostanie lista rezerwowa.

Wyniki opublikowane zostaną 13.09.2019r.
10 marzec 2021
Wniosek o przyznanie dodatku za publikacje wysoko punktowane

     

Do wniosku o przyznanie dodatku za publikacje wysoko punktowane należy bezwzględnie dołączyć Oświadczenie nr 3 upoważniające ATH do wykazania osiągnięć naukowych lub artystycznych pracownika z publikacją, której dotyczy wniosek. 

 
Czytaj dalej >
06 luty 2021
30 listopad 2020
Obowiązek składania oświadczeń

Zarządzenie Nr 1473/2020/2021 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie obowiązku składania oświadczeń:

Czytaj dalej >
12 sierpień 2020
NCN: Dane do wniosku
 
Dane do wniosku:
►Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /ATH_Bielsko_Biala/SkrytkaESP
►Numer rachunku bankowego NCN:
74 1240 4142 1111 0010 7367 3762
►Siedmiocyfrowy identyfikator gminy: 246101 1
►Karta kontrolna: pobierz...
►Wniosek do Komisji ds. etyki badań naukowych (opcjonalnie): pobierz... Czytaj dalej >