Akademia Techniczno-Humanistyczna

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
tel. +48 33 8279349 lub 350
Regon: 072728961
NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /ATH_Bielsko_Biala/SkrytkaESP

Dział Nauki i Współpracy Zewnętrznej

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
budynek L, pokój 310, 311
tel. +48 33 8279330, 445, 318konto bieżące:
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
(skrót handlowy
Bank Pekao S.A.)
02 1240 4142 11110000 48278261

Inne konta:
Konkursy NCN 74 1240 4142 1111 0010 7367 3762
Granty 21 1240 4142 1111 0000 4825 5318
Konferencje 73 1240 4142 1111 0010 5457 2831

DZIAŁ NAUKI I WSPÓŁPRACY ZEWNĘTRZNEJ

Akademia Przyszłości - Kompleksowy Program Rozwoju Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej
Projekty naukowo-badawcze w ATH
Ogłoszone konkursy NCN - nabór do WRZEŚNIA 2018 r.!
Wsparcie dla przedsiębiorców

Konferencje organizowane lub współorganizowane przez
Akademię Techniczno-Humanistyczną w 2018:

 

Wydział Budowy Maszyn i Informatyki

 • Inżynieria produkcji 2018
  11.01-12.01.2018, Przyłęków
  Organizator: WBMiI - Katedra Inżynierii Produkcji; Polska Akademia Nauk - Opole; Uniwersytet w Żylinie
   
 • Międzynarodowa Konferencja
  Współrzędnościowa Technika Pomiarowa
  Coordinate Measuring Technique

  11-13.04.2018, Bielsko-Biala, Szczyrk, Ustroń
  Organizator: WBMiI - Labaoratorium Metrologii, Komitet Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk, IMEKO International Measurement Confederation (TC14 – Measurement of Geometrical Quantities)  


Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska 


Wydział Zarządzania i Transportu


Wydział Humanistyczno-Społeczny

Konferencje organizowane lub współorganizowane przez
Akademię Techniczno-Humanistyczną w 2017:

 

Wydział Zarządzania i TransportuWydział Humanistyczno-Społeczny

 

Wydział Nauk o Zdrowiu

 • I Konferencja Ratownictwa Medycznego
  10-11.06.2017, Szczyrk
  Organizator: WNoZ, Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

 Konferencje organizowane lub współorganizowane przez
Akademię Techniczno-Humanistyczną w 2016:

 

 • Nauka Innowacje Biznes
  konferencja pod patronatem i z udziałem Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina
  05.12.2016, Bielsko-Biała
  Organizator: Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

 

Wydział Budowy Maszyn i Informatyki


Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska

Wydział Zarządzania i Transportu

 • VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa
  "Zarządzanie przedsiębiorstwem w XXI wieku"
  14.-16.04.2016, Szczyrk 
  Organizator: Katedra Zarządzania ATH (Zakład Logistyki i Jakości)
   
 • IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa
  "Współczesne problemy zarządzania przedsiębiorstwem"
  23-25.06.2016 r., Szczyrk
  Organizator: WZiT - Katedra Marketingu i Przedsiębiorczości ATH; Pracownia Inżynierii Produkcji i Marketingu, Katedra Badań Operacyjnych i Technologii Informacyjnych Wydział Zarządzania AGH; Katedra Infrastruktury Zarządzania - Wydział Informatyki i Zarządzania Politechnika Wrocławska; Katedry Marketingu i Logistyki Uniwersytetu Narodowego „Politechnika Lwowska” (Ukraina); Wydziału Ekonomii i Zarządzania Grodnieńskiego Uniwersytetu Państwowego im. J. Kupały (Białoruś); Wydziału Ekonomii i Zarządzania Narodowej Metalurgicznej Akademii Ukrainy (Ukraina); Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Narodowego w Sumach (Ukraina)

Wydział Humanistyczno-Społeczny


Wydział Nauk o Zdrowiu

 • IV Kongres Wentylacji Mechanicznej i Terapii Oddechowej
  2.-5.03.2016, Wisła
  Organizator: Stowarzyszenie PRO-VITA we współpracy z: Katedrą i I Kliniką Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Katedrą Pielęgniarstwa i Ratownictwa Medycznego Akademii Techniczno - Humanistycznej w Bielsku Białej, Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku Białej


 Konferencje organizowane lub współorganizowane przez
Akademię Techniczno-Humanistyczną w 2015:

Szczegółowe informacje nt. konferencji organizowanych lub współorganizowanych przez Akademię Techniczno-Humanistyczną w 2015 r. można znaleźć w systemie informacji o nauce POL-on zakładka: wykaz organizowanych konferencji naukowych. 

Wydział Budowy Maszyn i Informatyki

 • IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna
  "Ochrona informacji i bezpieczeństwo systemów informatycznych"
  2015, Bielsko-Biała
  Organizator: ATH - Wydział Budowy Maszyn i Informatyki, Ministerstwo Edukacji i Nauki Ukrainy, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Polsce, Narodowa Akademia Nauk Ukrainy, Narodowy Uniwersytet „Politechnika Lwowska”, Instytut Stosowanych Problemów Mechaniki i Matematyki Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, Odeski Narodowy Uniwersytet Politechniczny
   
 • V Międzynarodowa Konferencja Studentów oraz Doktorantów
  „Inżynier XXI wieku”
  04.12.2015, Bielsko-Biała
  Organizator: ATH - Koło naukowe "Inżynier na miarę XXI wieku" przy WBMiI


Wydział Zarządzania i Transportu

 • VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa
  "Współczesne Problemy Zarządzania Przedsiębiorstwem"
  11.-13.06.2015, Szczyrk
  Organizator: ATH - WZiT, Wydział Zarządzania AGH w Krakowie oraz Wydział Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej przy współudziale: Katedry Marketingu i Logistyki Uniwersytetu Narodowego „Politechnika Lwowska” (Ukraina), Wydziału Ekonomii i Zarządzania Grodnieńskiego Uniwersytetu Państwowego im. J. Kupały (Białoruś), Wydziału Ekonomii i Zarządzania Narodowej Metalurgicznej Akademii Ukrainy (Ukraina), Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Narodowego w Sumach (Ukraina)
   
 • Konferencja
  "Rzeczywistość w mediach - media w rzeczywistości" 
  16.11.2015, Bielsko-Biała
  Organizator: ATH - WZiT, Katedra Nauk Ekonomicznych i Społecznych oraz ATH - WHS, Katedra Anglistyki
   

Wydział Humanistyczno-Społeczny

 • Interdyscyplinarna konferencja naukowa
  "Bielsko-Biała: historia - kultura - sztuka"
  16.02.2015, Bielsko-Biała
  Organizator: ATH - Wydział Humanistyczno-Społeczny
   
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa
  "Innowacyjność w praktyce pedagogicznej"
  16.04.2015, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie, Cieszyn  
  Organizator: Uniwersytet Śląski w Katowicach - Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji, Instytut Nauk o Edukacji; ATH - Wydział Humanistyczno-Społeczny, Katedra Pedagogiki; Ostravská Univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta; Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Pedagogická fakulta; Uviverzita Jana Amose Komenského, Praha; Univerzita Karlova, Praha, Pedagogická fakulta; Centrum Pedagogiczne dla polskiego szkolnictwa narodowościowego w Czeskim Cieszynie, Polskie Towarzystwo Pedagogiczne, Oddział Terenowy w Bielsku-Białej; Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku, Wydział Pedagogiczny; Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej, Wydział Pedagogiczny; Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu Miejsce: Uniwersytet Śląski w Katowicach
   
 • Konferencja
  "Kultura-Muzyka-Edukacja"
  20.04.2015, Bielsko-Biała
  Organizator: ATH - Katedra Pedagogiki, Uniwersytet Śląski - filia w Cieszynie, Polskie Stowarzyszenie Pedagogów Śpiewu, Polskie Towarzystwo Muzykoterapeutyczne
   
 • Konferencja
  "Ludske prava a socialna praca" /
  "Prawa człowieka a praca socjalna"
  24.04.2015, Żylina
  Organizator: Instytut św. Jana Bosco w Żylinie (Słowacja), ATH - WHS, Katedra Pedagogiki
   
 • III Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Nauczyciel i uczeń w teorii i praktyce pedagogicznej – konteksty zmian
  "Kreatywny nauczyciel i uczeń we współczesnej przestrzeni edukacyjnej"
  4.-5.05.2015, Bielsko-Biała
  Organizator: ATH - WHS, Katedra Pedagogiki, Uniwersytet Śląski w Katowicach - Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie, Instytut Nauk o Edukacji, Zakład Dydaktyki i Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej, Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Wołodymyra Hnatiuka w Tarnopolu/Ukraina, Uniwersytet Macerata - Katedra Dydaktyki Ogólnej i Pedagogiki Specjalnej, Włochy, Ostravská univerzita v Ostravě - Katedra pedagogiky primárního a alternativního vzdělávání, Pedagogická fakulta, Republika Czeska, Univerzita Hradec Králové - Katedra Speciální pedagogiky a logopedie, Pedagogická fakulta, Republika Czeska, Trnavská univerzita v Trnave - Katedra pedagogických štúdií, Pedagogická fakulta, Republika Słowacka, Polskie Towarzystwo Pedagogiczne, Oddział Terenowy w Bielsku-Białej 
 • Ogólnopolska Konferencja Polonistyk Uniwersyteckich /
  Zjazd Dziekanów Wydziałów Humanistycznych
  29.-30.05.2015, Bielsko-Biała
  Organizator: ATH - WHS, Katedra Literatury i Kultury Polskiej
   
 • Konferencja
  "Centralne kategorie współczesnej i historycznej pedagogiki" 
  12.06.2015, Łódź 
  Organizator: Towarzystwo Pedagogiki Filozoficznej im. B. F. Trentowskiego, ATH - WHS, Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum
   
 • Trzecia ogólnopolska konferencja przekładoznawcza
  "Norma w przekładzie"
  25-26.06.2015
  Organizator: ATH - WHS, Katedra Iberystyki

Wydział Nauk o Zdrowiu
20 listopad 2018
Oświadczenia

OŚWIADCZENIE o dziedzinie nauki lub sztuki i dyscyplinie naukowej lub artystycznej pobierz...
Termin składania: 28.11.2018 r. do Dziekanów Wydziałów 

Czytaj dalej >
13 czerwiec 2018
ORCID

Szanowni Państwo,

w związku z nowymi regułami ewaluacji i rankingowania uczelni istnieje konieczność zweryfikowania i uporządkowania dorobku publikacyjnego. Wiąże się to zarówno ze zwróceniem szczególnej uwagi na sposób afiliowania własnych publikacji, jak również z wymogiem założenia konta w bazie „Scopus”.

Ponadto zwracam się do Państwa z prośbą o założenie konta „ORCID” (Open Researcher and Contributor ID).

Czytaj dalej >
01 maj 2017
NCN: Najbliższe konkursy
Do 17 września 2018 r. można składać wnioski w ramach konkursów:
 • Sonata Bis 8
 • Harmonia 10
 • Maestro 10,
(termin wewnętrzny: 06.09.2018 r.)

Dane do wniosku:
►Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /ATH_Bielsko_Biala/SkrytkaESP
►Numer rachunku bankowego NCN:
74 1240 4142 1111 0010 7367 3762
►Siedmiocyfrowy identyfikator gminy: 246101 1
►Karta kontrolna: pobierz...
►Wniosek do Komisji ds. etyki badań naukowych (opcjonalnie): pobierz... Czytaj dalej >