Szkoła Doktorska - ISD ATH


AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI


STUDIUJ
W GÓRACH
!


Akademia Techniczno-Humanistyczna

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
tel. +48 33 8279349 lub 350
Regon: 072728961
NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /ATH_Bielsko_Biala/SkrytkaESP

Dział Nauki i Współpracy Zewnętrznej

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
budynek L, pokój 310, 311
tel. +48 33 8279330, 445, 318
nauka@ath.bielsko.pl
konto bieżące:

Bank Polska Kasa Opieki S.A.
(skrót handlowy
Bank Pekao S.A.)
02 1240 4142 11110000 48278261

Inne konta:
Konkursy NCN 74 1240 4142 1111 0010 7367 3762
Granty 21 1240 4142 1111 0000 4825 5318
Konferencje 73 1240 4142 1111 0010 5457 2831

 
 
 
 

DZIAŁ NAUKI I WSPÓŁPRACY ZEWNĘTRZNEJ

Aktualnie ogłoszone konkursy NCN!

Wyniki rekrutacji


Lista kandydatów przyjętych do ISD ATH w roku akademickim 2019/2020: 

1) Tomasz Kukulski
2) Tobiasz Gabryś
3) Jerzy Gliwicki
4) Arkadiusz Gardaś
5) Dorota Wieczorek
6) Marcin Matuszny
7) Agnieszka Dzindziora
 

Terminy rozmów kwalifikacyjnych

Inżynieria mechaniczna: 

18 września 2019 r. godzina 12.00
Akademie Techniczno-Humanistyczna
ul. Willowa 2, budynek L, sala L334

Inżynieria materiałowa:

16 września 2019 r. godzina 10.00
Akademie Techniczno-Humanistyczna
ul. Willowa 2, budynek L, sala L334

Literaturoznawstwo:

18 września 2019 r. godzina 10.00
Akademie Techniczno-Humanistyczna
ul. Willowa 2, budynek L, sala L334

Kandydaci są zobowiązani do posiadania pliku z prezentacją/autoreferatem na dysku przenośnym (pendrive) w dniu obrad komisji. W czasie prezentacji Kandydatom zostanie udostępniony laptop oraz rzutnik.

OPIS SZKOŁY

Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska Akademii Techniczno-Humanistycznej proponuje kandydatom atrakcyjny program oraz wsparcie na wszystkich etapach pracy badawczej, mającej zaowocować uzyskaniem stopnia doktora.
Regulamin Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej wszedł w życie Uchwałą Nr 1415/05/VI/2019 z dnia 28.05.2019 r.

ATH ogłasza nabór do Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej na rok akademicki 2019/2020 w następujących dyscyplinach:

 • Inżynieria Mechaniczna
 • Inżynieria Materiałowa
 • Literaturoznawstwo

Lista potencjalnych promotorów, będących pracownikami Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej wraz z zaproponowanymi przez nich tematami badawczymi znajduje się w zakładce „Oferta”.

Kształcenie w ISD ATH:

 • trwa 8 semestrów i kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej;
 • przygotowuje do uzyskania stopnia doktora w dziedzinie: nauk inżynieryjno-technicznych oraz humanistycznych. 

Postępowanie rekrutacyjne do ISD ATH odbywa się w drodze konkursu, na zasadach określonych w uchwale nr 1417/05/VI/2019 z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zasad i trybu przyjęć do Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej w roku akademickim 2019/2020 i jest prowadzone zgodnie z harmonogramem rekrutacji.

ZASADY REKRUTACJI W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

Rekrutacja jest 3-etapowa:
 1. spełnienie wymagań formalnych (np. dokument potwierdzający ukończenie studiów, certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego, list motywacyjny, itd.),
 2. przedstawienie przez kandydata propozycji realizacji tematu i zakresu pracy w postaci prezentacji projektu,
 3. ocena prezentacji w punktach (od 1 do 10) odnoszących się do wartości i zbieżności prezentacji do propozycji tematycznych zgłoszonych przez Akademię Techniczno-Humanistyczną; głosowanie odbywa się w sposób tajny.
Harmonogram rekrutacji:
 • ogłoszenie zasad i trybu rekrutacji do: 31.05.2019
 • przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych: 17.06.2019 – 13.09.2019
 • zaproszenie kandydata/kandydatki do przedstawienia propozycji realizacji tematu i zakresu pracy w postaci prezentacji projektu: 14.09.2019 - 26.09.2019
 • ogłoszenie wyników rekrutacji do: 27.09.2019
Kandydaci do ISD składają w opisanej teczce (adres, dane osobowe) następujące dokumenty:
 1. podanie – załącznik nr 1
 2. ankietę kandydata wraz z dołączonym życiorysem, wykazem publikacji, patentów i innych osiągnięć – załącznik nr 2
 3. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Akademię Techniczno-Humanistyczną – załącznik nr 3
 4. odpis dyplomu ukończenia studiów jednolitych magisterskich lub studiów drugiego stopnia
 5. dwie fotografie o wymiarach 35 mm x 45 mm oraz zdjęcie w wersji elektronicznej (CD)
 6. dowód dokonania opłaty rekrutacyjnej w wysokości 100 zł (opłatę należy uiścić w kasie ATH lub przelewem na konto bieżące ATH: Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261 tytułem przelewu: ISD, Imię i nazwisko kandydata)
 7. potwierdzenie znajomości języka obcego – certyfikat, zaświadczenie lub inny dokument potwierdzający znajomości języka obcego na poziomie B+
 8. autoreferat dotyczący zainteresowań naukowych
Miejsce składania dokumentów: 
Dział Nauki i Współpracy Zewnętrznej
ul. Willowa 2 
budynek L pok. 311
 

PROGRAM KSZTAŁCENIA

Uchwała Nr 1416/05/VI/2019 z dnia 28 maja 2019 rok w sprawie zatwierdzenia programu kształcenia Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

28 marzec 2019
12 marzec 2019
NCN: Najbliższe konkursy
Do 16 grudnia 2019 r. można składać wnioski w ramach konkursów:

Ogłoszenie OPUS 18
Ogłoszenie PRELUDIUM 18
Ogłoszenie SONATA 15
Ogłoszenie PRELUDIUM BIS 1

(termin wewnętrzny: 10.12.2019 r.)

Dane do wniosku:
►Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /ATH_Bielsko_Biala/SkrytkaESP
►Numer rachunku bankowego NCN:
74 1240 4142 1111 0010 7367 3762
►Siedmiocyfrowy identyfikator gminy: 246101 1
►Karta kontrolna: pobierz...
►Wniosek do Komisji ds. etyki badań naukowych (opcjonalnie): pobierz... Czytaj dalej >
20 listopad 2018
Oświadczenia

OŚWIADCZENIE o dziedzinie nauki lub sztuki i dyscyplinie naukowej lub artystycznej pobierz...
Termin składania: 28.11.2018 r. do Dziekanów Wydziałów 

Czytaj dalej >