Szkoła Doktorska - ISD ATH


AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI


STUDIUJ
W GÓRACH


Akademia Techniczno-Humanistyczna

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
tel. +48 33 8279349 lub 350
Regon: 072728961
NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /ATH_Bielsko_Biala/SkrytkaESP

Dział Nauki i Współpracy Zewnętrznej

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
budynek L, pokój 310, 311
tel. +48 33 8279330, 445, 318
nauka@ath.bielsko.pl
konto bieżące:

Bank Polska Kasa Opieki S.A.
(skrót handlowy
Bank Pekao S.A.)
02 1240 4142 11110000 48278261

Inne konta:
Konkursy NCN 74 1240 4142 1111 0010 7367 3762
Granty 21 1240 4142 1111 0000 4825 5318
Konferencje 73 1240 4142 1111 0010 5457 2831

 
 
 
 

DZIAŁ NAUKI I WSPÓŁPRACY ZEWNĘTRZNEJ

Aktualnie ogłoszone konkursy NCN!

OPIS SZKOŁY

Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska Akademii Techniczno-Humanistycznej proponuje kandydatom atrakcyjny program oraz wsparcie na wszystkich etapach pracy badawczej, mającej zaowocować uzyskaniem stopnia doktora.
Regulamin Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej wszedł w życie Uchwałą Nr 1415/05/VI/2019 z dnia 28.05.2019 r.

ATH ogłasza nabór do Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej na rok akademicki 2019/2020 w następujących dyscyplinach:

 • Inżynieria Mechaniczna
 • Inżynieria Materiałowa
 • Literaturoznawstwo

Lista potencjalnych promotorów, będących pracownikami Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej wraz z zaproponowanymi przez nich tematami badawczymi znajduje się w zakładce „Oferta”.

Kształcenie w ISD ATH:

 • trwa 8 semestrów i kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej;
 • przygotowuje do uzyskania stopnia doktora w dziedzinie: nauk inżynieryjno-technicznych oraz humanistycznych. 

Postępowanie rekrutacyjne do ISD ATH odbywa się w drodze konkursu, na zasadach określonych w uchwale nr 1417/05/VI/2019 z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zasad i trybu przyjęć do Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej w roku akademickim 2019/2020 i jest prowadzone zgodnie z harmonogramem rekrutacji.

ZASADY REKRUTACJI W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

Harmonogram rekrutacji:
 • ogłoszenie zasad i trybu rekrutacji do: 14.06.2019
 • przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych: 01.07.2019 – 06.09.2019
 • ogłoszenie wyników rekrutacji do: 16.09.2019
Kandydaci do ISD składają w opisanej teczce (adres, dane osobowe) następujące dokumenty:
 1. podanie – załącznik nr 1
 2. ankietę kandydata wraz z dołączonym życiorysem, wykazem publikacji, patentów i innych osiągnięć – załącznik nr 2
 3. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Akademię Techniczno-Humanistyczną – załącznik nr 3
 4. odpis dyplomu ukończenia studiów jednolitych magisterskich lub studiów drugiego stopnia
 5. dwie fotografie o wymiarach 35 mm x 45 mm oraz zdjęcie w wersji elektronicznej (CD)
 6. dowód dokonania opłaty rekrutacyjnej w wysokości 100 zł.
 7. potwierdzenie znajomości języka obcego – certyfikat, zaświadczenie lub inny dokument potwierdzający znajomości języka obcego na poziomie B+
 8. autoreferat dotyczący zainteresowań naukowych
Miejsce składania dokumentów: 
Dział Nauki i Współpracy Zewnętrznej
ul. Willowa 2 
budynek L pok. 311

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić w kasie ATH badź przelewen na konto ATH.

PROGRAM KSZTAŁCENIA

Uchwała Nr 1416/05/VI/2019 z dnia 28 maja 2019 rok w sprawie zatwierdzenia programu kształcenia Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

28 marzec 2019
12 marzec 2019
NCN: Najbliższe konkursy
Do 17 czerwca 2019 r. można składać wnioski w ramach konkursów:
(termin wewnętrzny: 10.06.2019 r.)

Dane do wniosku:
►Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /ATH_Bielsko_Biala/SkrytkaESP
►Numer rachunku bankowego NCN:
74 1240 4142 1111 0010 7367 3762
►Siedmiocyfrowy identyfikator gminy: 246101 1
►Karta kontrolna: pobierz...
►Wniosek do Komisji ds. etyki badań naukowych (opcjonalnie): pobierz... Czytaj dalej >
04 czerwiec 2014
Komunikat Prorektora ds. Nauki i Finansów Komunikat odnośnie podawania w publikacjach naukowych wyłącznie oficjalnie przyjętych nazw naszej uczelni.
Czytaj dalej >