Akademia Techniczno-Humanistyczna

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
tel. +48 33 8279349 lub 350
Regon: 072728961
NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /ATH_Bielsko_Biala/SkrytkaESP

Dział Nauki i Współpracy Zewnętrznej

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
budynek L, pokój 310, 311
tel. +48 33 8279330, 445, 318konto bieżące:
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
(skrót handlowy
Bank Pekao S.A.)
02 1240 4142 11110000 48278261

Inne konta:
Konkursy NCN 74 1240 4142 1111 0010 7367 3762
Granty 21 1240 4142 1111 0000 4825 5318
Konferencje 73 1240 4142 1111 0010 5457 2831

DZIAŁ NAUKI I WSPÓŁPRACY ZEWNĘTRZNEJ

Akademia Przyszłości - Kompleksowy Program Rozwoju Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej
Projekty naukowo-badawcze w ATH
Ogłoszone konkursy NCN - nabór do WRZEŚNIA 2018 r.!
Wsparcie dla przedsiębiorców

Nagrody i odznaczenia przyznawane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

 • Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365; ze zm.) — art. 155.
   
 • Rozporządzenie MNiSW z dnia 27 października 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców
  Dz.U. 2015 poz. 1878
  Wnioski należy składać do 31 marca danego roku
   
 • Rozporządzenie MNiSW z dnia 9 września 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu oceny wniosków o przyznanie nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne 
 • Dz.U. 2015 poz. 1517
  Wnioski należy składać do 31 marca danego roku
   
 • Rozporządzenie MNiSW z dnia 6 września 2016 w sprawie nagród ministra dla nauczycieli akademickich
  Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1462
  Wnioski należy składać do 31 marca danego roku
  • Rozporządzenie MNiSW z dnia 1 marca 2013 w sprawie nagród ministra dla nauczycieli akademickich
   Dz.U. 2013 nr 0 poz. 296 (akt uchylony)
 • Rozporządzenie MNiSW z dnia 14 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nagród za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej
  Dz. U. 2016 poz. 1111
  Wnioski należy składać do 31 marca danego roku
   
 • Rozporządzenie MNiSW z dnia 17 grudnia 2015 zmieniające rozporządzenie w sprawie nagród za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej
  Dz.U. 2015 nr 0 poz. 2224
   
 • Rozporządzenie MNiSW z dnia 15 stycznia 2013 w sprawie nagród za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej
  Dz.U. 2013 nr 0 poz. 101
 • Rozporządzenie MNiSW z dnia 18 sierpnia 2011 w sprawie nagród za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej
  Dz.U. 2011 nr 191 poz. 1136 (akt uchylony)
 • Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne oraz stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców
  Dz.U.2014 nr 0 poz. 422 (akt uchylony)
 • Rozporządzenie MNiSW z dnia 17 grudnia 2012 w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne oraz stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców
  Dz.U. 2013 Nr 0 poz. 6  (akt uchylony)
 • Rozporządzenie MNiSW z dnia 9 września 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne oraz stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców
  Dz.U. 2010 nr 179 poz. 1204 (akt uchylony)
   
 • Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie liczby, wysokości oraz warunków i trybu przyznawania nagród Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie, wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego sztuki oraz osiągnięcia naukowe, naukowo-techniczne lub artystyczne
  Dz.U. 2013 nr 0 poz. 265
  Wnioski należy składać do 29 lutego danego roku
 

Informacja o trybie składania wniosków o nadanie orderów i odznaczeń państwowych pracownikom szkół wyższych i jednostek badawczo-rozwojowych nadzorowanych przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego
więcej informacji...
 

 

20 listopad 2018
Oświadczenia

OŚWIADCZENIE o dziedzinie nauki lub sztuki i dyscyplinie naukowej lub artystycznej pobierz...
Termin składania: 28.11.2018 r. do Dziekanów Wydziałów 

Czytaj dalej >
13 czerwiec 2018
ORCID

Szanowni Państwo,

w związku z nowymi regułami ewaluacji i rankingowania uczelni istnieje konieczność zweryfikowania i uporządkowania dorobku publikacyjnego. Wiąże się to zarówno ze zwróceniem szczególnej uwagi na sposób afiliowania własnych publikacji, jak również z wymogiem założenia konta w bazie „Scopus”.

Ponadto zwracam się do Państwa z prośbą o założenie konta „ORCID” (Open Researcher and Contributor ID).

Czytaj dalej >
01 maj 2017
NCN: Najbliższe konkursy
Do 17 września 2018 r. można składać wnioski w ramach konkursów:
 • Sonata Bis 8
 • Harmonia 10
 • Maestro 10,
(termin wewnętrzny: 06.09.2018 r.)

Dane do wniosku:
►Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /ATH_Bielsko_Biala/SkrytkaESP
►Numer rachunku bankowego NCN:
74 1240 4142 1111 0010 7367 3762
►Siedmiocyfrowy identyfikator gminy: 246101 1
►Karta kontrolna: pobierz...
►Wniosek do Komisji ds. etyki badań naukowych (opcjonalnie): pobierz... Czytaj dalej >