Szkoła Doktorska - ISD ATH


AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI


STUDIUJ
W GÓRACH
!


Akademia Techniczno-Humanistyczna

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
tel. +48 33 8279349 lub 350
Regon: 072728961
NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /ATH_Bielsko_Biala/SkrytkaESP

Dział Nauki i Współpracy Zewnętrznej

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
budynek L, pokój 310, 311
tel. +48 33 8279330, 445, 318
nauka@ath.bielsko.pl
konto bieżące:

Bank Polska Kasa Opieki S.A.
(skrót handlowy
Bank Pekao S.A.)
02 1240 4142 11110000 48278261

Inne konta:
Konkursy NCN 74 1240 4142 1111 0010 7367 3762
Granty 21 1240 4142 1111 0000 4825 5318
Konferencje 73 1240 4142 1111 0010 5457 2831

 
 
 
 

DZIAŁ NAUKI I WSPÓŁPRACY ZEWNĘTRZNEJ

Informacje dotyczące przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się COVID-19 wśród społeczności ATH
Aktualnie ogłoszone konkursy NCN!

Nagrody i odznaczenia przyznawane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

 • Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365; ze zm.) — art. 155.
   
 • Rozporządzenie MNiSW z dnia 27 października 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców
  Dz.U. 2015 poz. 1878
  Wnioski należy składać do 31 marca danego roku
   
 • Rozporządzenie MNiSW z dnia 9 września 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu oceny wniosków o przyznanie nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne 
 • Dz.U. 2015 poz. 1517
  Wnioski należy składać do 31 marca danego roku
   
 • Rozporządzenie MNiSW z dnia 6 września 2016 w sprawie nagród ministra dla nauczycieli akademickich
  Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1462
  Wnioski należy składać do 31 marca danego roku
  • Rozporządzenie MNiSW z dnia 1 marca 2013 w sprawie nagród ministra dla nauczycieli akademickich
   Dz.U. 2013 nr 0 poz. 296 (akt uchylony)
 • Rozporządzenie MNiSW z dnia 14 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nagród za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej
  Dz. U. 2016 poz. 1111
  Wnioski należy składać do 31 marca danego roku
   
 • Rozporządzenie MNiSW z dnia 17 grudnia 2015 zmieniające rozporządzenie w sprawie nagród za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej
  Dz.U. 2015 nr 0 poz. 2224
   
 • Rozporządzenie MNiSW z dnia 15 stycznia 2013 w sprawie nagród za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej
  Dz.U. 2013 nr 0 poz. 101
 • Rozporządzenie MNiSW z dnia 18 sierpnia 2011 w sprawie nagród za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej
  Dz.U. 2011 nr 191 poz. 1136 (akt uchylony)
 • Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne oraz stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców
  Dz.U.2014 nr 0 poz. 422 (akt uchylony)
 • Rozporządzenie MNiSW z dnia 17 grudnia 2012 w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne oraz stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców
  Dz.U. 2013 Nr 0 poz. 6  (akt uchylony)
 • Rozporządzenie MNiSW z dnia 9 września 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne oraz stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców
  Dz.U. 2010 nr 179 poz. 1204 (akt uchylony)
   
 • Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie liczby, wysokości oraz warunków i trybu przyznawania nagród Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie, wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego sztuki oraz osiągnięcia naukowe, naukowo-techniczne lub artystyczne
  Dz.U. 2013 nr 0 poz. 265
  Wnioski należy składać do 29 lutego danego roku
 

Informacja o trybie składania wniosków o nadanie orderów i odznaczeń państwowych pracownikom szkół wyższych i jednostek badawczo-rozwojowych nadzorowanych przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego
więcej informacji...
 

 

30 listopad 2020
Obowiązek składania oświadczeń

Zarządzenie Nr 1473/2020/2021 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie obowiązku składania oświadczeń:

Czytaj dalej >
12 sierpień 2020
NCN: Dane do wniosku
 
Dane do wniosku:
►Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /ATH_Bielsko_Biala/SkrytkaESP
►Numer rachunku bankowego NCN:
74 1240 4142 1111 0010 7367 3762
►Siedmiocyfrowy identyfikator gminy: 246101 1
►Karta kontrolna: pobierz...
►Wniosek do Komisji ds. etyki badań naukowych (opcjonalnie): pobierz... Czytaj dalej >
10 marzec 2020
Pismo okólne 2
Pismo okólne z dnia 09.03.2020 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Zewnętrznej
w związku z pojawiającymi się wątpliwościami pracowników w kwestii punktacji niektórych rodzajów publikacji
Czytaj dalej >