Akademia Techniczno-Humanistyczna

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
tel. +48 33 8279349 lub 350
Regon: 072728961
NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /ATH_Bielsko_Biala/SkrytkaESP

Dział Nauki i Współpracy Zewnętrznej

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
budynek L, pokój 310, 311
tel. +48 33 8279330, 445, 318konto bieżące:
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
(skrót handlowy
Bank Pekao S.A.)
02 1240 4142 11110000 48278261

Inne konta:
Konkursy NCN 74 1240 4142 1111 0010 7367 3762
Granty 21 1240 4142 1111 0000 4825 5318
Konferencje 73 1240 4142 1111 0010 5457 2831

DZIAŁ NAUKI I WSPÓŁPRACY ZEWNĘTRZNEJ

Akademia Przyszłości - Kompleksowy Program Rozwoju Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej
Projekty naukowo-badawcze w ATH
Ogłoszone konkursy NCN - nabór do WRZEŚNIA 2018 r.!
Wsparcie dla przedsiębiorców

Z przykrością informujemy, że tegoroczny konkurs w ramach grantów wewnętrznych ATH został zawieszony!
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych pozyskaniem środków na działalność naukowo-badawczą do śledzenia strony Działu Nauki i Współpracy Międzynarodowej, na której umieszczane są na bieżąco informacje na temat różnego typu konkursów.
Procedura aplikacyjna:
 • Wniosek w dwóch egzemplarzach, przygotowany według obowiązującego formularza, zaakceptowany przez Dziekana jednostki zatrudniającej kandydata  przekazany zostaje do Działu Nauki i Współpracy Międzynarodowej.
 • Wnioski złożone do konkursu podlegają ocenie merytorycznej powołanej przez Rektora Komisji Uczelnianej pod przewodnictwem Prorektora ds. Nauki i Finansów.
 • Listę grantów oraz wysokość dofinansowania w danym roku ustala Komisja Uczelniana.
 • Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymują pisemną informację o wynikach konkursu.
 • Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej przygotowuje umowy o finansowanie grantów wewnętrznych.
 • Należy pamiętać, żę rozliczenia finansowego grantu należy dokonać w terminie do 15 grudnia danego roku.
 • Raport z realizacji badań w ramach grantu składa się w Dziale Nauki i Współpracy Międzynarodowej do 15 grudnia.
 • Granty wewnętrzne nie mogą być przedłużane na rok następny!!
Podstawy prawne:
Uchwała Nr 471/11/IV/2008 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 21 listopada 2008 roku w sprawie zatwierdzenie regulaminu przyznawania dofinansowania grantów wewnętrznych w ATH


Laureacji poprzednich edycji konkursu w ramach grantów wewnętrznych ATH
 
IV EDYCJA KONKURSU
 1. mgr inż. Tomasz Gilowski - WBMiI
 2. dr inż. Mirosław Kordos - WBMiI
 3. dr inż. Monika Bogusławska-Bączek - WNoMiŚ
 4. dr inż. Joanna Grzybowska-Pietras - WNoMiŚ
 5. dr Joanna Wróblewska-Jachna - WZiI
 6. dr Tomasz Markiewka - WHS
 7. dr Tomasz Bielak - WHS
 8. mgr Michał Ćwiertnia - WNoZ
III EDYCJA KONKURSU
 1. dr inż. Kryspin Mirota - WBMiI
 2. dr inż. Jerzy Larisch - WBMiI
 3. dr inż. Ryszard Fryczkowski - WNoMiŚ
 4. dr inż. Włodzimierz Biniaś - WNoMiŚ
 5. dr Honorata Howaniec - WZiI
 6. dr Sylwia Gąsiorek-Madzia - WZiI
 7. dr Adriana Jastrzębska - WHS
 8. dr n. med. Arkadiusz Trzos - WNoZ
II EDYCJA KONKURSU
 1. dr Szymon Wąsowicz - WBMiI
 2. dr inż. Izabela Kutschenreiter-Praszkiewicz - WBMiI
 3. mgr inż. Konrad Sikora - WNoMiŚ
 4. mgr inż. Anna Salachna - WNoMiŚ
 5. dr Ireneusz Jeziorski - WZiI
 6. dr inż. Zbigniew Zontek - WZiI
 7. mgr Anna Michalik - WNoZ
I EDYCJA KONKURSU
 1. dr Joanna Kołodziej – WBMiI
 2. dr inż. Jacek Pezda - WBMiI
 3. dr inż. Klaudiusz Grübel - WNoMiŚ
 4. mgr inż. Mariusz Kuglarz – WNoMiŚ
 5. dr Katarzyna Piątek - WZiI
 6. mgr Katarzyna Szoblik - WHS
 7. dr Rafał Bobiński - WNoZ
   

 

20 listopad 2018
Oświadczenia

OŚWIADCZENIE o dziedzinie nauki lub sztuki i dyscyplinie naukowej lub artystycznej pobierz...
Termin składania: 28.11.2018 r. do Dziekanów Wydziałów 

Czytaj dalej >
13 czerwiec 2018
ORCID

Szanowni Państwo,

w związku z nowymi regułami ewaluacji i rankingowania uczelni istnieje konieczność zweryfikowania i uporządkowania dorobku publikacyjnego. Wiąże się to zarówno ze zwróceniem szczególnej uwagi na sposób afiliowania własnych publikacji, jak również z wymogiem założenia konta w bazie „Scopus”.

Ponadto zwracam się do Państwa z prośbą o założenie konta „ORCID” (Open Researcher and Contributor ID).

Czytaj dalej >
01 maj 2017
NCN: Najbliższe konkursy
Do 17 września 2018 r. można składać wnioski w ramach konkursów:
 • Sonata Bis 8
 • Harmonia 10
 • Maestro 10,
(termin wewnętrzny: 06.09.2018 r.)

Dane do wniosku:
►Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /ATH_Bielsko_Biala/SkrytkaESP
►Numer rachunku bankowego NCN:
74 1240 4142 1111 0010 7367 3762
►Siedmiocyfrowy identyfikator gminy: 246101 1
►Karta kontrolna: pobierz...
►Wniosek do Komisji ds. etyki badań naukowych (opcjonalnie): pobierz... Czytaj dalej >