Akademia Techniczno-Humanistyczna

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
tel. +48 33 8279349 lub 350
Regon: 072728961
NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /ATH_Bielsko_Biala/SkrytkaESP

Dział Nauki i Współpracy Zewnętrznej

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
budynek L, pokój 310, 311
tel. +48 33 8279330, 445, 318konto bieżące:
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
(skrót handlowy
Bank Pekao S.A.)
02 1240 4142 11110000 48278261

Inne konta:
Konkursy NCN 74 1240 4142 1111 0010 7367 3762
Granty 21 1240 4142 1111 0000 4825 5318
Konferencje 73 1240 4142 1111 0010 5457 2831

DZIAŁ NAUKI I WSPÓŁPRACY ZEWNĘTRZNEJ

Akademia Przyszłości - Kompleksowy Program Rozwoju Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej
Projekty naukowo-badawcze w ATH
Ogłoszone konkursy NCN - nabór do WRZEŚNIA 2018 r.!
Wsparcie dla przedsiębiorców

H2020: Publikacja na temat konkursów z dziedzin społeczno-ekonomicznych i humanistycznych

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zaprasza do zapoznania się z najnowszą wersją opracowania pt. Opportunities for Researchers from the Socio-economic Sciences and Humanities (SSH) in Horizon 2020. W dokumencie zebrano informacje na temat wszystkich tematów konkursowych z Programu Pracy 2016-2017 we wszystkich częściach programu Horyzont 2020, które dotyczą nauk społeczno-ekonomicznych i humanistycznych, a w szczególności tych dot. m.in.:

  • wyzwań społecznych,
  • nauki z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa,
  • działań przekrojowych.

Horyzont 2020

Program Horyzont 2020 to inicjatywa integrująca badania naukowe i innowacje dzięki stworzeniu jednolitego i spójnego systemu finansowania od etapu koncepcji do wprowadzenia na rynek, która zakłada przeznaczenie na te cele 80 mld euro. Jednocześnie w programie znacznie ograniczone mają zostać formalności, a procedury uproszczone, aby przyciągnąć większą liczbę wybitnych naukowców i innowacyjnych przedsiębiorstw.

Horyzont 2020 będzie kontynuował zadania realizowane dotychczas w ramach 7. Programu Ramowego UE (7. PR UE), priorytety Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji (Competitiveness and Innovation Framework Programme - CIP) w części dotyczącej innowacyjności oraz Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (European Institute of Innovation and Technology - EIT).

Czytaj więcej...
20 listopad 2018
Oświadczenia

OŚWIADCZENIE o dziedzinie nauki lub sztuki i dyscyplinie naukowej lub artystycznej pobierz...
Termin składania: 28.11.2018 r. do Dziekanów Wydziałów 

Czytaj dalej >
13 czerwiec 2018
ORCID

Szanowni Państwo,

w związku z nowymi regułami ewaluacji i rankingowania uczelni istnieje konieczność zweryfikowania i uporządkowania dorobku publikacyjnego. Wiąże się to zarówno ze zwróceniem szczególnej uwagi na sposób afiliowania własnych publikacji, jak również z wymogiem założenia konta w bazie „Scopus”.

Ponadto zwracam się do Państwa z prośbą o założenie konta „ORCID” (Open Researcher and Contributor ID).

Czytaj dalej >
01 maj 2017
NCN: Najbliższe konkursy
Do 17 września 2018 r. można składać wnioski w ramach konkursów:
  • Sonata Bis 8
  • Harmonia 10
  • Maestro 10,
(termin wewnętrzny: 06.09.2018 r.)

Dane do wniosku:
►Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /ATH_Bielsko_Biala/SkrytkaESP
►Numer rachunku bankowego NCN:
74 1240 4142 1111 0010 7367 3762
►Siedmiocyfrowy identyfikator gminy: 246101 1
►Karta kontrolna: pobierz...
►Wniosek do Komisji ds. etyki badań naukowych (opcjonalnie): pobierz... Czytaj dalej >