Szkoła Doktorska - ISD ATH


AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI


STUDIUJ
W GÓRACH
!


Akademia Techniczno-Humanistyczna

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
tel. +48 33 8279349 lub 350
Regon: 072728961
NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /ATH_Bielsko_Biala/SkrytkaESP

Dział Nauki i Współpracy Zewnętrznej

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
budynek L, pokój 310, 311
tel. +48 33 8279330, 445, 318
nauka@ath.bielsko.pl
konto bieżące:

Bank Polska Kasa Opieki S.A.
(skrót handlowy
Bank Pekao S.A.)
02 1240 4142 11110000 48278261

Inne konta:
Konkursy NCN 74 1240 4142 1111 0010 7367 3762
Granty 21 1240 4142 1111 0000 4825 5318
Konferencje 73 1240 4142 1111 0010 5457 2831

 
 
 
 

DZIAŁ NAUKI I WSPÓŁPRACY ZEWNĘTRZNEJ

Informacje dotyczące przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się COVID-19 wśród społeczności ATH
Aktualnie ogłoszone konkursy NCN!

Regulamin komisji ds. Etyki badań naukowych
(Zarządzenie Rektora nr 1124/2016/2017)

1) Zadaniem komisji jest opiniowanie projektów badań naukowych pod kątem ich zgodności z zasadami etyki w zakresie respektowania praw ochrony dóbr osobistych uczestników projektu badawczego (badających i badanych).

2) Komisja opiniuje projekty badań na podstawie ich krótkich opisów.

3) Opiniowaniu przez Komisję mogą podlegać projekty badań doktorskich i grantów, w szczególnych przypadkach również projekty realizowane w ramach badań magisterskich.

4) W przypadku projektów realizowanych przez magistrantów i doktorantów odpowiedzialność za etyczną stronę badań spoczywa na promotorze.

5) Komisja może:
- wyrazić zgodę na przeprowadzenie badań,
- nie wyrazić takiej zgody,
- może też wydać zgodę warunkową zastrzegając konieczność dokonania zmian w procedurze.

6) Powodem niewyrażenia zgody na przeprowadzenie badań jest ich zasadnicza niezgodność z normami etycznymi oraz ochrona godności badanych lub zapobieganie ewentualnym szkodom.

7) Warunki pozytywnej rekomendacji komisji:
a. Sposób prowadzenia badań nie może naruszać godności osoby.
b. O ile to możliwe z uwagi na przedmiot i charakter badania, uczestnicy powinni uzyskiwać informację o celu badań.
c. Udział w badaniu nie może narażać uczestników na ryzyko wystąpienia zaburzeń zdrowia psychicznego lub fizycznego.
d. Osoby badane mają zagwarantowaną anonimowość i dyskrecję.
e. Jeśli na jakimś etapie badania uczestnicy zostają wprowadzeni w błąd, powinni otrzymywać stosowne wyjaśnienie po zakończeniu badania.
f. Jeśli na jakimś etapie badania uczestnicy mają wcielić się w rolę innej postaci, to na końcu badania stosowana jest odpowiednia formuła wyprowadzenia ich z tej roli (debriefing).
g. Uczestnicy powinni mieć zagwarantowaną możliwość odmowy udziału lub wycofania się z badań w przypadku, gdyby taka była ich wola.
h. Badani nie mogą być zmuszani do wykonania czegoś, co narusza ich godność lub jest sprzeczne z ich przekonaniami.

8) Dodatkowe czynniki ochronne wobec osób badanych:
a. Badanie nie powinno być zbyt eksploatujące osób badanych.
b. Badanie nie powinno prowadzić do trwałego obniżenia nastroju.
c. Badanie nie powinno narażać uczestników na stres o nasileniu potencjalnie szkodliwym dla ich zdrowia psychicznego.
d. Osoba stosująca w badaniach testy, kwestionariusze lub inne metody psychologiczne, respektuje prawa autorskie i wydawnicze.
e. Badani mają zagwarantowaną możliwość nieujawniania takich informacji, które w ich ocenie naruszają ich prywatność.

9) Tryb realizacji wniosku:
a. Wnioski składane są na odpowiednim formularzu (załącznik nr 1) do Działu Nauki i Współpracy Zewnętrznej
b. Komisja rozpatruje wnioski w czasie nie dłuższym niż jeden miesiąc od daty ich złożenia.
c. W sytuacjach istotnych niejasności Komisja może zwrócić się do Wnioskodawcy z prośba o uzupełnienie wniosku.
13 sierpień 2020
12 sierpień 2020
NCN: Dane do wniosku
 
Dane do wniosku:
►Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /ATH_Bielsko_Biala/SkrytkaESP
►Numer rachunku bankowego NCN:
74 1240 4142 1111 0010 7367 3762
►Siedmiocyfrowy identyfikator gminy: 246101 1
►Karta kontrolna: pobierz...
►Wniosek do Komisji ds. etyki badań naukowych (opcjonalnie): pobierz... Czytaj dalej >
10 marzec 2020
Pismo okólne 2
Pismo okólne z dnia 09.03.2020 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Zewnętrznej
w związku z pojawiającymi się wątpliwościami pracowników w kwestii punktacji niektórych rodzajów publikacji
Czytaj dalej >