Szkoła Doktorska - ISD ATH


AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI


STUDIUJ
W GÓRACH
!


Akademia Techniczno-Humanistyczna

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
tel. +48 33 8279349 lub 350
Regon: 072728961
NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /ATH_Bielsko_Biala/SkrytkaESP

Dział Nauki i Współpracy Zewnętrznej

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
budynek L, pokój 310, 311
tel. +48 33 8279330, 445, 318
nauka@ath.bielsko.pl
konto bieżące:

Bank Polska Kasa Opieki S.A.
(skrót handlowy
Bank Pekao S.A.)
02 1240 4142 11110000 48278261

Inne konta:
Konkursy NCN 74 1240 4142 1111 0010 7367 3762
Granty 21 1240 4142 1111 0000 4825 5318
Konferencje 73 1240 4142 1111 0010 5457 2831

 
 
 
 

DZIAŁ NAUKI I WSPÓŁPRACY ZEWNĘTRZNEJ

Aktualnie ogłoszone konkursy NCN!

Szanowni Państwo,

w związku z nowymi regułami ewaluacji i rankingowania uczelni istnieje konieczność zweryfikowania i uporządkowania dorobku publikacyjnego. Wiąże się to zarówno ze zwróceniem szczególnej uwagi na sposób afiliowania własnych publikacji, jak również z wymogiem założenia konta w bazie „Scopus”.

Ponadto zwracam się do Państwa z prośbą o założenie konta „ORCID” (Open Researcher and Contributor ID).

Poniżej kilka uwag zgłaszanych ze strony pracowników Biblioteki ATH oraz wyjaśnień w kwestii nałożonych obowiązków.

I Afiliacja

Uprzejmie informujemy, że pracownicy naukowi używają bardzo zróżnicowanych nazw Uczelni i jednostek organizacyjnych do afiliacji publikacji naukowych. W bazach Web of Science oraz Scopus funkcjonuje po kilkadziesiąt wariantów nazw, niestety często błędnych (literówki, błędy gramatyczne, dziwne skróty, złe tłumaczenia itp.).
Bazy są już wykorzystywane do rankingowania uczelni. Błędne afiliacje powodują bardzo znaczne zaniżenie wyników wyszukiwania, na czym Uczelnia wiele traci. Również autorzy, którzy podają błędną afiliację są trudno identyfikowalni przy wyszukiwaniu cytowań.
Należy używać dwóch oficjalnych nazw Uczelni:
  • Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
  • University of Bielsko-Biala
Konieczne jest używanie w pierwszej kolejności nazwy Uczelni, a dopiero potem nazwy jednostki lub danych adresowych.
Wersje afiliacji z adresem:
  • Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała
  • University of Bielsko-Biala, Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biala, Poland
Należy stosować jedną spację pomiędzy wyrazami, a przy łącznikach w nazwie Uczelni i miasta nie należy stosować spacji. Dowolność zapisu generuje w bazach nowe warianty nazw Uczelni.

II Numer ORCID/konto w bazie „Scopus”

Definicja numeru ORCID wg Wikipedii:
„ORCID” (Open Researcher and Contributor ID) – kod alfanumeryczny stworzony dla unikalnego identyfikowania autorów i współautorów publikacji naukowych i akademickich”
Numer ORCID będzie obligatoryjny do następnej parametryzacji. Wszyscy pracownicy naukowi powinni założyć sobie profil ORCID i uzupełnić treścią: https://orcid.org/
Po założeniu numeru ORCID należy go przypiąć do profilu w bazie „Scopus”. Niektóre z czasopism wymagają podania Numeru ORCID przy zgłoszeniu artykułu do publikacji.

III Błędy w bazie „Scopus”

Niestety w ww. bazie występują błędy w nazwiskach popularnych, w nazwiskach ze znakami diakrytycznymi oraz w podwójnych nazwiskach.
Bardzo prosimy o sprawdzenie w bazie „Scopus” poprawności wyświetlania powyższych danych oraz poprawności podpiętych publikacji pod nazwisko. W razie stwierdzenia jakichkolwiek błędów autor ma obowiązek zgłosić korektę administratorom bazy. Błędy można zgłosić wyłącznie po zalogowaniu się do bazy. Login i hasło autor może utworzyć wyłącznie osobiście przy pierwszej wizycie na portalu „Scopus”: https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic.
Po założeniu profilu w bazie „Scopus” należy przypiąć do niego uprzednio założony numer ORCID.

IV Wirtualna Biblioteka Nauki

Wszyscy pracownicy ATH mają dostęp do zasobów WBN po założeniu konta w Akademickim Centrum Informatyki ATH.

Instrukcja zakładania numeru ORCID
 
28 marzec 2019
12 marzec 2019
NCN: Najbliższe konkursy
Do 16 grudnia 2019 r. można składać wnioski w ramach konkursów:

Ogłoszenie OPUS 18
Ogłoszenie PRELUDIUM 18
Ogłoszenie SONATA 15
Ogłoszenie PRELUDIUM BIS 1

(termin wewnętrzny: 10.12.2019 r.)

Dane do wniosku:
►Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /ATH_Bielsko_Biala/SkrytkaESP
►Numer rachunku bankowego NCN:
74 1240 4142 1111 0010 7367 3762
►Siedmiocyfrowy identyfikator gminy: 246101 1
►Karta kontrolna: pobierz...
►Wniosek do Komisji ds. etyki badań naukowych (opcjonalnie): pobierz... Czytaj dalej >
20 listopad 2018
Oświadczenia

OŚWIADCZENIE o dziedzinie nauki lub sztuki i dyscyplinie naukowej lub artystycznej pobierz...
Termin składania: 28.11.2018 r. do Dziekanów Wydziałów 

Czytaj dalej >