Szkoła Doktorska - ISD ATH


AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI


STUDIUJ
W GÓRACH
!


Akademia Techniczno-Humanistyczna

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
tel. +48 33 8279349 lub 350
Regon: 072728961
NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /ATH_Bielsko_Biala/SkrytkaESP

Dział Nauki i Współpracy Zewnętrznej

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
budynek L, pokój 310, 311
tel. +48 33 8279330, 445, 318
nauka@ath.bielsko.pl
konto bieżące:

Bank Polska Kasa Opieki S.A.
(skrót handlowy
Bank Pekao S.A.)
02 1240 4142 11110000 48278261

Inne konta:
Konkursy NCN 74 1240 4142 1111 0010 7367 3762
Granty 21 1240 4142 1111 0000 4825 5318
Konferencje 73 1240 4142 1111 0010 5457 2831

 
 
 
 

DZIAŁ NAUKI I WSPÓŁPRACY ZEWNĘTRZNEJ

Informacje dotyczące przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się COVID-19 wśród społeczności ATH
Aktualnie ogłoszone konkursy NCN!
OFERUJEMY WSPÓŁPRACĘ INSTYTUTU  BUDOWNICTWA WYDZIAŁU INŻYNIERII MATERIAŁÓW BUDOWNICTWA I ŚRODOWISKA AKADEMII TECHNICZNO-HUMANISTYCZNEJ W BIELSKU-BIAŁEJ Z PRZEMYSŁEM W ZAKRESIE BADAŃ BETONÓW, CEMENTU, KRUSZYW I ZAPRAW
 
1.       Badania betonu:
a)   sprawdzanie receptur mieszanek betonowych i badania wstępne,
b)   oznaczenie wytrzymałości na ściskanie wg PN-EN 12390-3:2009 po 28 dniach dojrzewania i wystawienie raportu z badania,
c)   oznaczenie konsystencji betonu zgodnie wg PN-EN 12350-2,
d)   oznaczenie wytrzymałości na rozciąganie przy rozłupywaniu wg PN-EN 12390-6:2010,
e)   badanie wodoszczelności betonu wg PN-88/B-06250  wraz z wykonaniem na budowie 6 próbek i ich pielęgnacją,
f)    badanie głębokości penetracji wody pod ciśnieniem wg PN-EN 12390-8:2009) wraz z przygotowaniem próbek i ich pielęgnacją,
g)   badanie nasiąkliwości betonu wg PN-88/B-06250 wraz z wykonaniem na budowie 3 próbek i ich pielęgnacją,
h)   badanie nieniszczące wytrzymałości betonu na ściskanie metodą sklerometryczną.

2.       Badania cementu:
a)   badania wytrzymałości na ściskanie i zginanie cementu,
b)   oznaczenie czasów wiązania, konsystencji normowej i stałości objętości cementu.
 
3.       Badania kruszyw:
a)   oznaczenie składu ziarnowego metodą przesiewania na sucho wg PN-EN 933-1,
b)   oznaczenie nasiąkliwości,
c)   oznaczenie gęstości objętościowej wg PN-EN 1097-6,
d)   oznaczenie gęstości nasypowej wg PN-EN 1097-3,
e)   badanie domieszek chemicznych,
f)    oznaczenie nasiąkliwości wg PN-EN 1097-6.
 
4.       Badanie zapraw:
a)   sprawdzanie receptur mieszanek zapraw i badania wstępne.
b)   badanie konsystencji świeżej zaprawy PN-EN 1015-3 lub PN-EN 1015-4,
c)   gęstość objętościowa świeżej zaprawy PN-EN 1015-6,
d)   oznaczenie zawartości powietrza świeżych zapraw wg PN-EN 1015-7,
e)   czas zachowania właściwości roboczych PN-EN 1015-9,
f)    gęstość wysuszonej stwardniałej zaprawy wg PN-EN 1015-10,
g)   badanie wytrzymałości na ściskanie i rozciąganie wg PN-EN 1015-11,
absorpcja wody spowodowanej podciąganiem kapilarnym wg PN-EN 1015-18.
13 sierpień 2020
12 sierpień 2020
NCN: Dane do wniosku
 
Dane do wniosku:
►Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /ATH_Bielsko_Biala/SkrytkaESP
►Numer rachunku bankowego NCN:
74 1240 4142 1111 0010 7367 3762
►Siedmiocyfrowy identyfikator gminy: 246101 1
►Karta kontrolna: pobierz...
►Wniosek do Komisji ds. etyki badań naukowych (opcjonalnie): pobierz... Czytaj dalej >
10 marzec 2020
Pismo okólne 2
Pismo okólne z dnia 09.03.2020 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Zewnętrznej
w związku z pojawiającymi się wątpliwościami pracowników w kwestii punktacji niektórych rodzajów publikacji
Czytaj dalej >