Szkoła Doktorska - ISD ATH


AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI


STUDIUJ
W GÓRACH
!


Akademia Techniczno-Humanistyczna

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
tel. +48 33 8279349 lub 350
Regon: 072728961
NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /ATH_Bielsko_Biala/SkrytkaESP

Dział Nauki i Współpracy Zewnętrznej

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
budynek L, pokój 310, 311
tel. +48 33 8279330, 445, 318
nauka@ath.bielsko.pl
konto bieżące:

Bank Polska Kasa Opieki S.A.
(skrót handlowy
Bank Pekao S.A.)
02 1240 4142 11110000 48278261

Inne konta:
Konkursy NCN 74 1240 4142 1111 0010 7367 3762
Granty 21 1240 4142 1111 0000 4825 5318
Konferencje 73 1240 4142 1111 0010 5457 2831

 
 
 
 

DZIAŁ NAUKI I WSPÓŁPRACY ZEWNĘTRZNEJ

Aktualnie ogłoszone konkursy NCN!

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym Newsletterem RPK Politechnika Śląska dot. programów badawczych i możliwości pozyskania grantow międzynarodowych. 

PAŹDZIERNIK 2018

Konkursy

NCN: Konkurs BiodivERsA - zapowiedź

W październiku 2018 r. zostanie ogłoszony konkurs o finansowanie międzynarodowych projektów badawczych wpisujących się tematykę: Biodiversity and its influence on animal, human and plant health. Termin składania wniosków wstępnych przypadnie na listopad 2018 r. a finansowanie projektów rozpocznie się końcem 2019 r.
Zobacz więcej

NCN: Konkurs QuantERA - zapowiedź

Sieć QuantERA zapowiada nowy konkurs w obszarze technologii kwantowych, którego ogłoszenie planowane jest na koniec listopada 2018 r. Do konkursu będą mogły przystąpić konsorcja złożone z co najmniej 3 grup badawczych pochodzących z przynajmniej 3 różnych krajów biorących udział w konkursie QuantERA Call 2019 (ostateczna lista państw zostanie potwierdzona w ogłoszeniu o konkursie).
Zobacz więcej

NCBR: EUREKA – konkurs 2/2018

Do 15 października trwa nabór wniosków w konkursie NCBiR EUREKA 2/2018, którego celem jest wspieranie międzynarodowej współpracy w badaniach i rozwoju. Inicjatywa EUREKA to zdecentralizowana sieć 41 państw, w tym państw europejskich oraz Unii Europejskiej. Podstawowym kryterium nadania projektowi statusu projektu EUREKI jest jego innowacyjność, realna perspektywa na opracowanie i podjęcie produkcji nowego wyrobu, wdrożenie nowej technologii lub usługi, szansa na komercyjną sprzedaż rynkową rezultatów projektu.
Zobacz więcej

Aktualne granty i stypendia dla naukowców na październik 2018

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami grantów i stypendiów na październik 2018.
Zobacz więcej

Horyzont 2020: ERC Starting Grant i ERC Synergy Grant

Trwa nabór wniosków do programów ERC Starting Grant i ERC Synergy Grant! Europejska Rada ds. Badań Naukowych (European Research Council – ERC) wspiera twórcze i nowatorskie pomysły badawcze we wszystkich dziedzinach wiedzy. Wysoko cenione są projekty interdyscyplinarne, o wysokim stopniu ryzyka naukowego, prowadzące do ważnych odkryć i przełomowych wyników. Klasyczny podział na badania podstawowe i stosowane nie ma znaczenia: badania muszą mieć charakter poznawczy, pionierski, przekraczać obecne granice wiedzy. Otwarte nabory: ERC Starting Grant – dla początkujących naukowców, 2-7 lat po doktoracie: do 1,5 mln euro na projekt trwający do 5 lat. Termin składania wniosków: 17 października 2018, 17.00 ERC Synergy Grant - dla grupy naukowców (od dwóch do czterech naukowców) do rozwiązania ambitnych problemów badawczych. Termin składania wniosków: 8 listopada 2018, 17.00
Zobacz więcej

NAWA: Wymiana bilateralna – Polska – Włochy

Do Do 31.10.2018 r. trwa nabór wniosków w ramach wymiany bilateralnej naukowców pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Włoch. Celem konkursu jest wsparcie mobilności naukowców w celu realizacji projektów badawczych, uzgodnionych i prowadzonych wspólnie przez partnerów z krajów partnerskich. Dofinansowanie przeznaczone jest na pokrycie wyłącznie kosztów wymiany osobowej. Obszary tematyczne: matematyka, fizyka, chemia, kosmos, rolnictwo, żywność i zrównoważone środowisko, nanotechnologia i zaawansowane materiały, technologie informacyjne i komunikacyjne, w tym stosowane w obszarze dziedzictwa kulturowego, medycyna i zdrowie.
Zobacz więcej

NCN: BEETHOVEN CLASSIC 3 i BEETHOVEN LIFE 1

Celem konkursów jest wsparcie badań prowadzonych przez polsko-niemieckie zespoły naukowe w wyżej wymienionych dyscyplinach naukowych oraz wzmocnienie współpracy pomiędzy polskimi i niemieckimi badaczami w zakresie badań podstawowych, tj. ukierunkowanych na zdobywanie nowej wiedzy. Termin składania wniosków w konkursach BEETHOVEN CLASSIC 3 i BEETHOVEN LIFE 1 mija 17 grudnia 2018 r.
Zobacz więcej

Wydarzenia

IPMA zaprasza na listopadową konferencję dotyczącą zarządzania projektami

Stowarzyszenie International Project Management Association Polska zaprasza na wydarzenie: XXI Konferencję IPMA Polska „Rewolucja w zarządzaniu. Industry 4.0 / Agile & Lean / Internet of things”. Konferencja odbędzie się w dniach 8-9 listopada 2018 r. w Warszawie w Hotelu Airport

Zobacz więcej

Dzień informacyjny – Energia, Środowisko, Materiały dla energii i Przemysł procesowy

Serdecznie zapraszamy do udziału w dniu informacyjnym programu Horyzont2020. Będą mieli Państwo szansę zapoznać się z tematami konkursowymi dotyczącymi następujących obszarów: energia; materiały dla energii i przemysł procesowy; środowisko. Dzień informacyjny odbędzie się 16 października 2018 r. Zachęcamy do rejestracji i udziału. Spotkanie da nie tylko możliwość do zapoznania się z tematami konkursowymi, ale także indywidualnego skonsultowania pomysłów i problemów z ekspertami odpowiedzialnymi za poszczególne obszary tematyczne.
Zobacz więcej

EIT InnoEnergy – Business Booster

Business Buster to coroczne, dwudniowe międzynarodowe wydarzenie networkingowe organizowane przez EIT InnoEnergy. W tym roku impreza odbędzie się w dniach 17-18 października w Bella Center w Kopenhadze – największym centrum wystawowym w Skandynawii, gdzie spotka się ponad 700 uczestników, w tym start-upy, przedstawiciele branży energetycznej, społeczności finansowej oraz przedstawiciele administracji publicznej.
Zobacz więcej

INDTECH2018: Innovative industries for smart growth

W dniach 29-31 października 2018 r. w Wiedniu odbędzie się Konferencja INDustrial TECHnologies. Wydarzenie austriackiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, połączy prezentacje, dyskusje, spotkania brokerskie oraz wystawę poświęconą nowym aplikacjom przemysłowym w obszarze nanotechnologie, zaawansowane materiały, biotechnologia i zaawansowane procesy produkcji.
Zobacz więcej

Międzynarodowy dzień informacyjny i spotkania brokerskie dla obszaru SC6 – Europa w zmieniającym się świecie

W dniu 8 listopada 2018 br. odbędzie się w Warszawie międzynarodowy dzień informacyjny oraz spotkania brokerskie poświęcone najbliższym konkursom na 2019 rok dla 6. Wyzwania Społecznego „Europa w zmieniającym się świecie”. Celem wydarzenia będzie zapoznanie uczestników z tematyką zbliżających się konkursów, których otwarcie planowane jest na początek listopada oraz stworzenie okazji do nawiązywania kontaktów i znalezienia właściwych partnerów międzynarodowych do przygotowania wniosków projektowych (w tym również do prezentacji pomysłów na projekty).
Zobacz więcej

Międzynarodowy Dzień Informacyjny i spotkania brokerskie w obszarze Przestrzeń kosmiczna w programie Horyzont 2020

W dniach 14-15 listopada 2018 br. w Berlinie Sieć Punktów Kontaktowych COSMOS2020 przy wsparciu Komisji Europejskiej organizuje Międzynarodowy Dzień Informacyjny i spotkania brokerskie w obszarze Przestrzeń kosmiczna w programie Horyzont 2020.Tematyka wydarzenia skupi się głównie na konkursach SPACE 2019. W ramach wydarzenia odbędą się również spotkania brokerskie w ramach B2B.
Zobacz więcej

XI Multidyscyplinarna Konferencja Nauki o Leku – Nauka dla przemysłu, przemysł dla nauki

2W dniach 14-16 listopada br. w Warszawie odbędzie się wydarzenie organizowane jest przez Instytut Farmaceutyczny - XI MULTIDYSCYPLINARNA KONFERENCJA NAUKI O LEKU „NAUKA DLA PRZEMYSŁU, PRZEMYSŁ DLA NAUKI” Konferencja kierowana jest do chemików różnych specjalizacji, analityków, klinicystów, biochemików, specjalistów w dziedzinie formy leku, przedstawicieli ośrodków akademickich, towarzystw naukowych, instytutów badawczych oraz przedstawicieli przemysłu farmaceutycznego.
Zobacz więcej

Konferencja SET-PLAN 2018

Serdecznie zapraszamy do udziału w dorocznej konferencji SET-Plan conference 2018, która odbedzie się w ramach austriackiej prezydencji w Wiedniu w dniach 19 – 21 listopada. Udział w konferencji jest bezpłatny. Tegoroczna konferencja SET-Plan podsumuje postępy w realizacji priorytetów planu i ma na celu określenie, w jaki sposób badania naukowe i innowacje na poziomie europejskim i krajowym, finansowane ze środków publicznych i prywatnych, przyczyniają się do transformacji energetycznej UE.
Zobacz więcej

Wiadomości

Możliwość dofinansowania kosztów wyjazdu na ICT 2018 Imagine Digital – Connect Europe (Wiedeń, 4-6.12.2018)

W dniach 4-6.12.br, we Wiedniu odbędzie się największe spotkanie informacyjno-brokerskie w obszarze ICT dla Programu H2020 – ICT 2018 Imagine Digital – Connect Europe organizowane przez Komisję Europejską. Podczas której prezentowane będą tematy konkursów związanych z ICT w Programie H2020, na lata 2019-2020. W związku z tym KE oferuje pokrycie (wyłącznie) kosztów transportu dla naukowców i przedsiębiorców z tzw. „nowych” krajów członkowskich (EU13). Dofinansowanie może objąć 11 osób z Polski. Warunki otrzymania dofinansowania na stronie kpk.gov.pl
Zobacz więcej

Stanowiska badawcze na Cyprze!

Uniwersytet w Nikozji oferuje ciekawe stanowiska badawcze w ramach projektu badawczego finansoweanego przez Unię Europejską! Kandydaci będą mieli możliwość ściśle współpracować z personelem badawczym Fundacji Badawczej Uniwersytetu w Nikozji.
Zobacz więcej

Blisko 300 polskich przedsiębiorstw bierze udział w programie ramowym w zakresie badań i innowacji Horyzont 2020

Polskie firmy są coraz aktywniejsze w pozyskiwaniu europejskich grantów na realizację innowacyjnych pomysłów. Na ich koncie jest obecnie 346 projektów, dofinansowanych z UE na kwotę 89,8 mln euro. W liczbieprowadzonych projektów w ramach Horyzontu 2020 przedsiębiorstwa nie ustępują tradycyjnym beneficjentom programów ramowych – polskim uczelniom (355 projektów; 92 mln euro) ani instytutom (336 projektów; 83,3 mln euro). To bilans czterech lat trwania programu Horyzont 2020.
Zobacz więcej

EIT odwiedził Warszawę, by popularyzować KIC-e i swój model innowacji

Z25 września 2018 r. odbył się w Warszawie EIT Awareness Day zorganizowany przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE oraz Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) w Budapeszcie. Wydarzenie zgromadziło ok. 80 przedstawicieli reprezentujących biznes, edukację oraz naukę. Mieli oni możliwość spotkań z przedstawicielami sześciu innowacyjnych wspólnot EIT oraz dyskusji. Konferencja miała na celu zaprezentowanie bieżącej działalności EIT – instytucji wspierającej współpracę pomiędzy uczelniami, biznesem i instytucjami publicznymi z całej Europy. Jej uczestnicy mieli również możliwość nawiązania współpracy pomiędzy podmiotami zarówno z Polski jak i z Europy w obszarze badań, biznesu i edukacji.
Zobacz więcej

MNiSW: w 2019 r. ponad 26,5 mld zł na naukę i szkolnictwo wyższe

W ustawie budżetowej na rok 2018 r. przewidziano, że wydatki w dziale nauka wyniosą 7,96 mld zł, a w dziale szkolnictwo wyższe 16,59 mld zł. Łącznie było to więc 24,55 mld zł. Zgodnie z informacjami resortu nauki, projekt budżetu na rok 2019 zakłada, że na dział nauka przeznaczonych będzie 8,44 mld zł, a na dział szkolnictwo wyższe 18,07 mld zł. Razem będzie to więc 26,51 mld zł. W dane te wliczono środki unijne.
Zobacz więcej

Nobel 2018 z medycyny: za nową metodę walki z rakiem

Znamy nazwiska pierwszych tegorocznych noblistów. Nagrodę w dziedzinie fizjologii lub medycyny przyznano za opracowanie nowej metody walki z rakiem - immunoterapię. Tegoroczna Nagroda Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny powędrowała do Jamesa P. Allisona z USA i Tasuku Honjo z Japonii za odkrycie nowej metody walki z rakiem, która polega na regulowaniu odpowiedzi immunologicznej organizmu.
Zobacz więcej

Przypominamy, że jesteśmy obecni również na Facebooku, gdzie na bieżąco informujemy Państwa, co słychać w świecie projektów badawczych i nie tylko! Zachęcamy do polubienia i śledzenia naszego profilu https://www.facebook.com/rpk.politechnika.slaska

Październik 2018
Osoba kontaktowa: Magdalena Gramatyka, tel. 32 237 19 98, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Regionalny Punkt Kontaktowy
Politechnika Śląska
http://www.rpk.polsl.pl/
28 marzec 2019
12 marzec 2019
NCN: Najbliższe konkursy
Do 16 grudnia 2019 r. można składać wnioski w ramach konkursów:

Ogłoszenie OPUS 18
Ogłoszenie PRELUDIUM 18
Ogłoszenie SONATA 15
Ogłoszenie PRELUDIUM BIS 1

(termin wewnętrzny: 10.12.2019 r.)

Dane do wniosku:
►Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /ATH_Bielsko_Biala/SkrytkaESP
►Numer rachunku bankowego NCN:
74 1240 4142 1111 0010 7367 3762
►Siedmiocyfrowy identyfikator gminy: 246101 1
►Karta kontrolna: pobierz...
►Wniosek do Komisji ds. etyki badań naukowych (opcjonalnie): pobierz... Czytaj dalej >
20 listopad 2018
Oświadczenia

OŚWIADCZENIE o dziedzinie nauki lub sztuki i dyscyplinie naukowej lub artystycznej pobierz...
Termin składania: 28.11.2018 r. do Dziekanów Wydziałów 

Czytaj dalej >