Szkoła Doktorska - ISD ATH


AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI


STUDIUJ
W GÓRACH
!


Akademia Techniczno-Humanistyczna

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
tel. +48 33 8279349 lub 350
Regon: 072728961
NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /ATH_Bielsko_Biala/SkrytkaESP

Dział Nauki i Współpracy Zewnętrznej

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
budynek L, pokój 310, 311
tel. +48 33 8279330, 445, 318
nauka@ath.bielsko.pl
konto bieżące:

Bank Polska Kasa Opieki S.A.
(skrót handlowy
Bank Pekao S.A.)
02 1240 4142 11110000 48278261

Inne konta:
Konkursy NCN 74 1240 4142 1111 0010 7367 3762
Granty 21 1240 4142 1111 0000 4825 5318
Konferencje 73 1240 4142 1111 0010 5457 2831

 
 
 
 

DZIAŁ NAUKI I WSPÓŁPRACY ZEWNĘTRZNEJ

Informacje dotyczące przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się COVID-19 wśród społeczności ATH
Aktualnie ogłoszone konkursy NCN!

strona MNiSW poświęcona reformie szkolnictwa wyższego i nauki

list Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Jarosława Gowina

komunikat MNiSW w sprawie oświadczeń

AKTY PRAWNE

Dz.U. 2019 poz. 276 Ustawa z dnia 31 stycznia 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
Dz.U.2018 poz.1668 Ustawa z 20 lipca 2018 r.
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
Dz.U.2018 poz.1669 Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 


Dz.U.2020 poz. 418  Rozporządzenie MNiSW z dnia 12 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dyplomów doktorskich, dyplomów habilitacyjnych i legitymacji doktoranta
Dz.U.2019 poz. 2341 Rozporządzenie MNiSW z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych
Dz.U.2019 poz. 2297 Rozporządzenie MNiSW z dnia 14 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców
Dz.U.2019 poz.658 Rozporządzenie MNiSW z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców
Dz.U.2019 poz.533 Rozporządzenie MNiSW z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie przyznawania, rozliczania i przekazywania środków finansowych na realizację inwestycji związanych z kształceniem oraz działalnością naukową
Dz.U.2019 poz.496 Rozporządzenie MNiSW z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on
Dz.U.2019 poz.392 Rozporządzenie MNiSW z dnia 22lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej
Dz.U.2019 poz.335 Rozporządzenie MNiSW z dnia 12 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych
Dz.U.2019 poz.182 Rozporządzenie MNiSW z dnia 23 stycznia 2019 r.
w sprawie nagród ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki
Dz.U.2019 poz.202 Rozporządzenie MNiSW z dnia 22 stycznia 2019 r.
w sprawie współczynników kosztochłonności
Dz.U.2018 poz.2152 Rozporządzenie MNiSW z dnia 7 listopada 2018 r.
w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych
Dz.U.2018 poz.1837 Rozporządzenie MNiSW z dnia 21 września 2018 r.
w sprawie dyplomów doktorskich, dyplomów habilitacyjnych i legitymacji doktoranta
Dz.U.2018 poz.1818 Rozporządzenie MNiSW z dnia 20 września 2018 r.
w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych
   

PROJEKTY AKTÓW PRAWNYCH   

BIP MNISW


MATERIAŁY INFORMACYJNE, DRUKI

Przewodnik po Systemie Szkolnictwa Wyższego i Nauki pobierz...
Przewodnik po ewaluacji  pobierz...
Oświadczenie o dziedzinie nauki lub sztuki i dyscyplinie naukowej lub artystycznej pobierz...
Upoważnienie do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową  pobierz...
13 sierpień 2020
12 sierpień 2020
NCN: Dane do wniosku
 
Dane do wniosku:
►Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /ATH_Bielsko_Biala/SkrytkaESP
►Numer rachunku bankowego NCN:
74 1240 4142 1111 0010 7367 3762
►Siedmiocyfrowy identyfikator gminy: 246101 1
►Karta kontrolna: pobierz...
►Wniosek do Komisji ds. etyki badań naukowych (opcjonalnie): pobierz... Czytaj dalej >
10 marzec 2020
Pismo okólne 2
Pismo okólne z dnia 09.03.2020 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Zewnętrznej
w związku z pojawiającymi się wątpliwościami pracowników w kwestii punktacji niektórych rodzajów publikacji
Czytaj dalej >