Szkoła Doktorska - ISD ATH


AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI


STUDIUJ
W GÓRACH
!


Akademia Techniczno-Humanistyczna

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
tel. +48 33 8279349 lub 350
Regon: 072728961
NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /ATH_Bielsko_Biala/SkrytkaESP

Dział Nauki i Współpracy Zewnętrznej

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
budynek L, pokój 310, 311
tel. +48 33 8279330, 445, 318
nauka@ath.bielsko.pl
konto bieżące:

Bank Polska Kasa Opieki S.A.
(skrót handlowy
Bank Pekao S.A.)
02 1240 4142 11110000 48278261

Inne konta:
Konkursy NCN 74 1240 4142 1111 0010 7367 3762
Granty 21 1240 4142 1111 0000 4825 5318
Konferencje 73 1240 4142 1111 0010 5457 2831

 
 
 
 

DZIAŁ NAUKI I WSPÓŁPRACY ZEWNĘTRZNEJ

Aktualnie ogłoszone konkursy NCN!

Regulamin rad dyscyplin naukowych

Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego
Regulamin Rad Dyscyplin Naukowych Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

 

Staże - rekrutacja

Zapraszamy studentki i studentów Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki Akademii Techniczno-Humanistycznej do zgłaszania udziału w płatnych stażach w ramach projektu

Studiuj w górach! – Program Rozwoju ATH

Oferta dotyczy osób studiujących na studiach stacjonarnych I stopnia na kierunkach:
  • Automatyka i robotyka sem. 6 (7 staży)
  • Mechanika i budowa maszyn sem. 6 (6 staży)
  • Zarządzanie i inżynieria produkcji, sem. 6 (8 staży)

 Rekrutacja trwa do 4 czerwca 2019 roku
Rekrutacja przedłużona do 25 czerwca 2019 roku
 

Liczba staży ograniczona

Czas trwania stażu: 12 tygodni (20 godzin/tydzień), razem 240 godzin
Wynagrodzenie: 18,50 zł/godz. (brutto), 14,40zł/godz. (netto, tylko ZUS jest odprowadzany, od podatku wynagrodzenie jest zwolnione)

Zainteresowani składają do pokoju L310 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00-14:00:

  • Wniosek aplikacyjny na staż – docx
  • Pobrane z Dziekanatu zaświadczenie o średniej ocen z dotychczasowego przebiegu studiów
  • Zaświadczenia potwierdzające dodatkową aktywność studenta w trakcie studiów: co najmniej roczna działalność w kole naukowym (zaświadczenie od opiekuna koła), udział w szkoleniach organizowanych przez ATH (np. zaświadczenie o uczestnictwie, świadectwo, certyfikat), czynny udział, tj. artykuł i uczestnictwo w konferencji dla studentów i młodych pracowników nauki (np. ksero artykułu w materiałach konferencyjnych).

Program stażowy obejmuje wynagrodzenie dla stażysty oraz pokrycie kosztów badań lekarskich, ubezpieczeń od NNW i kosztów komunikacji publicznej.

Uruchomienie staży dla danego roku na danym kierunku nastąpi pod warunkiem zgłoszenia się co najmniej 20% studentów tego roku na tym kierunku. Warunek ten wynika z głównych założeń projektu, które muszą zostać spełnione.

W przypadku, gdy liczba studentów danego roku na danym kierunku deklarujących uczestnictwo w stażu przekracza liczbę staży możliwych do realizacji w danej edycji, to decyzję o przyznaniu stażu podejmuje Komisja Projektu na podstawie wyniku oceny rekrutacyjnej studenta. Wynik ten (W) zostanie określony według wzoru:

W = śr × 0,7 + akt × 0,3

gdzie:

śr – średnia ocen studenta z dotychczasowego przebiegu studiów,
akt – aktywność studenta w działaniach poza programem studiów – jest to suma ocen za następujące rodzaje aktywności:
rodzaj aktywności ocena uwaga
koło naukowe (co najmniej roczna działalność w kole) 1,5 członkostwo w więcej niż jednym kole nie wpływa na ocenę
szkolenia (organizowane przez ATH) 0,5 za każde szkolenie łącznie nie więcej niż 1,5
konferencje – czynny udział 1 za każdy czynny udział łącznie nie więcej niż 2
Maksymalna suma ocen ze wszystkich rodzajów aktywności wynosi 5
Studenci niezakwalifikowani na staż zostaną wpisani na listę rezerwową.


Warunkiem koniecznym do odbywania stażu jest zgodność efektów kształcenia dla kierunku studiów kandydata na staż z proponowaną tematyką stażu zgłoszoną przez pracodawcę biorącego udział w Projekcie.
Do programu stażowego nie mogą przystąpić studenci prowadzący działalność gospodarczą, czy pracujący na umowę o pracę.
W projekcie na rok akad. 2018/19 zaplanowano: 7 staży na kierunku Automatyka i robotyka, 6 staży na kierunku Mechanika i budowa maszyn, 8 staży na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji, sem. 6.
W zależności od liczby studentów na roku i limitu 20%, mogą nastąpić niewielkie przesunięcia między kierunkami studiów.
Jesteśmy w trakcie podpisywania umowy dotyczącej projektu Studiuj w górach! – Program Rozwoju ATH. Regulamin i dokumentacja zostaną opracowane po podpisaniu umowy z NCBR. Wyżej przedstawiono wstępne założenia.
Uruchomienie staży nastąpi pod warunkiem podpisania przez Uczelnię umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Z poważaniem
dr inż. Dorota Więcek
Koordynator ds. Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki 

Biuro projektu:

Kierownik projektu

prof. dr hab. n.t. Iwona Adamiec-Wójcik 33 8279 404

Z-ca kierownika projektu

mgr Ewa Sobiecka 33 8279 404

Koordynator ds. ...........

........................ 33 8279 

Koordynator ds. ............

.................33 8279

Staże

Staże w ramach projektu "Studiuj w górach!"

Rekrutacja

Wymagane dokumenty

Lista osób zakwalifikowanych

Harmonogramy staży 

 

Staże - harmonogramy staży

 
Harmonogram stażu 01/SG/2019
Harmonogram stażu 02/SG/2019
Harmonogram stażu 03/SG/2019
Harmonogram stażu 04/SG/2019
Harmonogram stażu 05/SG/2019
Harmonogram stażu 06/SG/2019
Harmonogram stażu 07/SG/2019
Harmonogram stażu 08/SG/2019
Harmonogram stażu 09/SG/2019
Harmonogram stażu 10/SG/2019
Harmonogram stażu 11/SG/2019
Harmonogram stażu 12/SG/2019
Harmonogram stażu 13/SG/2019

 

OFERTA

Propozycje tematów badawczych:

Inżynieria materiałowa

dr hab. inż. Wacław Brachaczek, prof. ATH - pobierz

temat: Wpływ czynników materiałowych na kompatybilność wybranych materiałów naprawczych z substancją podłoży
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dr hab. inż. Jan Broda, prof. ATH - pobierz

temat: 
emial: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dr hab. inż. Ryszard Fryczkowski, prof. ATH - pobierz

temat: Badania nad otrzymywaniem termoplastycznych kompozytów zawierających produkty grafenowe
emial: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dr hab. inż. Beata Fryczkowska, prof. ATH - pobierz

temat: Kompozyty na bazie biopolimerów zawierające dodatki węglowe
emial: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dr hab. Anna Pielesz, prof. ATH - pobierz

temat: Strukturalne biomarkery zmienności patologicznej i tkankowej
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dr inż. Dorota Biniaś / dr hab. inż. Włodzimierz Biniaś, prof. ATH - pobierz

temat: Otrzymywanie materiałów i analiza ich właściwości barierowych w stosunku do fal elektromagnetycznych
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dr hab. inż. Janusz Fabia, prof, ATH / dr inż. Andrzej Gawłowski - pobierz

temat: Modyfikacja właściwości palnych polimerowych materiałów włóknistych
emial: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Inżynieria mechaniczna


prof. dr hab. n.t. Iwona Adamiec-Wójcik - promotor - pobierz

temat: Dynamika i sterowanie urządzeń offshorowych
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dr hab. inż. Janusz Mleczko, prof. ATH, kierownik zespołu - pobierz

temat: Harmonogramowanie dyskretnych zadań produkcyjnych w warunkach zintegrowanego zarządzania procesami produkcyjnymi w grupie przedsiębiorstw
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dr hab. inż. Dariusz Plinta, prof. ATH, kierownik zespołu - pobierz

temat: Analiza technologiczności konstrukcji złożonych wyrobów w warunkach jednostkowej i małoseryjnej produkcji
emial: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dr hab. inż. Janusz Mleczko, prof. ATH, promotor - pobierz

temat: Komputerowe wspomaganie określania kosztów własnych produkcji w warunkach nierytmicznej i niepowtarzalnej produkcji
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dr hab. inż. Dorota Pawlus, prof. ATH - pobierz

temat: Odpowiedź dynamiczna warstowej struktury o zmiennych własnościach na przykładzie wybranych elementów konstrukcyjnych pod wpływem obciążeń termiczno-mechanicznych.
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dr hab. inż, Andrzej Harlecki, prof. ATH, kierownik zespołu - pobierz

temat: Opracowanie modelu symulacyjnego robota kardiochirurgicznego
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dr hab. inż. Izabela Kutschenreiter-Praszkiewicz, prof. ATH, promotor - pobierz

temat: Budowa baz wiedzy dla procesów produkcyjnych
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dr hab. inż. Krzysztof Parczewski, prof. ATH - pobierz

temat: Analiza i badania eksperymentalne/ symulacyjne silników, pojazdów i jego zespołów pod kątem obniżenia emisji składników szkoldilwych spalin
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Literaturoznawstwo 

dr hab. Maria Korusiewicz, prof. ATH - pobierz

temat: Literatura i przekład: konteksty kulturowe
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dr hab. Jolanta Szarlej, prof. ATH - pobierz

temat: Biblia w kulturze dawnej i współczesnej Europy
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dr hab. Aleksandra Banot - pobierz

temat: Konstrukty kobiecości (i męskości) w literaturze 
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dr hab. Carlos Fernando Dimeo Alvarez - pobierz

temat: Genealogia praktyk inscenizacji w XX i XXI wieku (Performacje i inscenizacja w teatrze latynoamerykańskim i związki z teatrem europejskim)
emial: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Staże - wymagane dokumenty

Regulamin organizacji i przeprowadzania staży

załącznik 1 - Deklaracja udziału przedsiębiorstwa w prorgamie stażowym
Efekty kształcenia:

załącznik 2 - Wniosek aplikacyjny na staż
załącznik 3 - Deklaracja uczestnictwa
załącznik 4 - Umowa o realizację stażu:

załącznik 5 - Harmonogram stażu
załącznik 6 - Karta zadań i czasu pracy opiekuna stażu
załącznik 7 - Wniosek o refundację kosztów wynagrodzenia opiekuna stażu
załącznik 8 - Dziennik stażu
załącznik 9 - Lista obecności na stażu
załącznik 10 - Potwierdzenie odbycia stażu

INNE:

Studiuj w górach!

Aktualności

Staże

Szkolenia 

Kontakt

 

Akademia Przyszłości

Aktualności

Informacja o projekcie

Rekrutacja

Zespół

Harmonogram

Zapytania ofertowe

Kontakt

 
 

REFORMA NAUKI 2018

strona MNiSW poświęcona reformie szkolnictwa wyższego i nauki

list Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Jarosława Gowina

komunikat MNiSW w sprawie oświadczeń

AKTY PRAWNE

Dz.U. 2019 poz. 276 Ustawa z dnia 31 stycznia 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
Dz.U.2018 poz.1668 Ustawa z 20 lipca 2018 r.
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
Dz.U.2018 poz.1669 Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 


Dz.U.2019 poz.658 Rozporządzenie MNiSW z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców
Dz.U.2019 poz.533 Rozporządzenie MNiSW z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie przyznawania, rozliczania i przekazywania środków finansowych na realizację inwestycji związanych z kształceniem oraz działalnością naukową
Dz.U.2019 poz.496 Rozporządzenie MNiSW z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on
Dz.U.2019 poz.392 Rozporządzenie MNiSW z dnia 22lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej
Dz.U.2019 poz.335 Rozporządzenie MNiSW z dnia 12 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych
Dz.U.2019 poz.182 Rozporządzenie MNiSW z dnia 23 stycznia 2019 r.
w sprawie nagród ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki
Dz.U.2019 poz.202 Rozporządzenie MNiSW z dnia 22 stycznia 2019 r.
w sprawie współczynników kosztochłonności
Dz.U.2018 poz.2152 Rozporządzenie MNiSW z dnia 7 listopada 2018 r.
w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych
Dz.U.2018 poz.1837 Rozporządzenie MNiSW z dnia 21 września 2018 r.
w sprawie dyplomów doktorskich, dyplomów habilitacyjnych i legitymacji doktoranta
Dz.U.2018 poz.1818 Rozporządzenie MNiSW z dnia 20 września 2018 r.
w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych
   

PROJEKTY AKTÓW PRAWNYCH   

BIP MNISW


MATERIAŁY INFORMACYJNE, DRUKI

Przewodnik po Systemie Szkolnictwa Wyższego i Nauki pobierz...
Przewodnik po ewaluacji  pobierz...
Oświadczenie o dziedzinie nauki lub sztuki i dyscyplinie naukowej lub artystycznej pobierz...
Upoważnienie do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową  pobierz...
28 marzec 2019
12 marzec 2019
NCN: Najbliższe konkursy
Do 16 grudnia 2019 r. można składać wnioski w ramach konkursów:

Ogłoszenie OPUS 18
Ogłoszenie PRELUDIUM 18
Ogłoszenie SONATA 15
Ogłoszenie PRELUDIUM BIS 1

(termin wewnętrzny: 10.12.2019 r.)

Dane do wniosku:
►Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /ATH_Bielsko_Biala/SkrytkaESP
►Numer rachunku bankowego NCN:
74 1240 4142 1111 0010 7367 3762
►Siedmiocyfrowy identyfikator gminy: 246101 1
►Karta kontrolna: pobierz...
►Wniosek do Komisji ds. etyki badań naukowych (opcjonalnie): pobierz... Czytaj dalej >
20 listopad 2018
Oświadczenia

OŚWIADCZENIE o dziedzinie nauki lub sztuki i dyscyplinie naukowej lub artystycznej pobierz...
Termin składania: 28.11.2018 r. do Dziekanów Wydziałów 

Czytaj dalej >