Akademia Techniczno-Humanistyczna

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961
NIP: 547-194-37-84

Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
budynek L, pokój 311 (III piętro)
tel. +48 33 8279330 lub 445konto bieżące:
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
(skrót handlowy
Bank Pekao S.A.)
02 12404142 11110000 48278261

Inne konta:
Konferencje
73 12404142 11110010 54572831

 

DZIAŁ NAUKI I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ

Ogłoszone konkursy NCN - nabór do marca 2017 r.!
Konkurs o Nagrodę Fiat Chrysler Automobiles (FCA) w 2016 r.

Konsorcjum Progres 3: konkurs na najlepszą pracę doktorską obronioną w 2016 r.

Konsorcjum Progres 3, którego członkiem jest ATH, ogłosiło kolejną edycję konkursu The Competition for the best doctoral dissertation defended in 2016. Do konkursu mogą zostać zgłoszone prace doktorskie obronione w Akademii Techniczno-Humanistycznej w terminie 1.01.2016-31.12.2016 r. (w wyjątkowych, uzasadnionych wypadkach można zgłaszać prace obronione w grudniu 2015 r.) w następujących kategoriach:

  1. Technologie informatyczne,
  2. Konkurencyjność przemysłu maszynowego, badania materiałowe,
  3. Surowce, energetyka i ochrona środowiska,
  4. Ekonomia i finanse,
  5. Zdrowie i zastosowania w służbie zdrowia.
Czytaj więcej...

MNiSW: Mobilność Plus V - nabór wniosków

Od 2 stycznia 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach V edycji konkursu Mobilność Plus. Wniosek, wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w formie elektronicznej w systemie teleinformatycznym Obsługa Strumieni Finansowania, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 marca 2017 r. Celem konkursu jest finansowanie zagranicznych pobytów uczestników programu, w celu udziału w badaniach naukowych lub pracach rozwojowych realizowanych w zagranicznych ośrodkach naukowych przez młodych naukowców, którzy nie ukończyli 35. roku życia.

Czytaj więcej...

NCN: Etiuda 5, Sonatina 1, Uwertura 1 - ruszył nabór wniosków

Narodowe Centrum Nauki otworzyło nabór wniosków w ramach konkursów Etiuda 5, Sonatina 1 oraz Uwertura 1. Termin składania wniosków w wersji elektronicznej w systemie www.osf.opi.org.pl upływa 15 marca 2017 r. Łączny budżet konkursów wynosi 45 mln zł.

Czytaj więcej...

NCBiR: 23. Konkurs w ramach Inicjatywy CORNET

Do 29 marca 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach 23. edycji konkursu w ramach inicjatywy Cornet. Celem konkursu jest udzielenie wsparcia na realizację międzynarodowych projektów badawczych. Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w konkursie Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeznaczy 500 000 euro.

Czytaj więcej...

NCBiR: Pierwszy konkurs ERA CoBioTech na projekty z zakresu biotechnologii

Do 2 marca 2017 r. trwa nabór wniosków w pierwszym konkursie organizowanym w ramach programu ERA CoBioTech, w ramach którego można uzyskać środki finansowe na finansowanie międzynarodowych projektów badawczych z zakresu biotechnologii.

Czytaj więcej...

RPK: Warsztaty dot. zasad zarządzania prawami własności intelektualnej w H2020

RPK Politechnika Śląska i Krajowy Punkt Kontaktowy serdecznie zapraszają na warsztaty: Zasady zarządzania prawami własności intelektualnej w programie Horyzont 2020, które odbędą się 13 grudnia 2016 roku w Gliwicach.

Czytaj więcej...

MNiSW: Stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców

Od 2 stycznia 2017 r. do 31 marca 2017 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach konkursu na stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców. Poprzez młodego naukowca należy rozumieć osobę prowadzącą działalność badawczo-rozwojową, która w roku ubiegania się o przyznanie środków finansowych na naukę kończy nie więcej niż 35 lat.

Czytaj więcej...

NCN: Konkurs MINIATURA na pojedyncze działania naukowe

20 mln złotych budżetu i nabór w trybie ciągłym od 3 kwietnia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. z możliwością kontynuacji w 2018 r. Rada Narodowego Centrum Nauki zakończyła prace nad zapowiadanym od kilku miesięcy konkursem Miniatura.

Czytaj więcej...

NCBiR: Zakończenie oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie złożonych w konkursie 1/ 4.1.2/2016 - projekt dla Wydziału Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska

NCBiR zakończyło ocenę merytoryczna projektów złożonych w konkursie 1/4.1.2/2016 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałanie 4.1.2 „Regionalne agendy naukowo-badawcze”. Do dofinansowania rekomendowanych zostało 19 projektów, w tym projekt z Wydziału Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska. Projekt "Materiały termoizolacyjne o zmniejszonej przewodności cieplnej zawierające grafen" realizowany będzie w partnerstwie z firmą SEMPRE Farby Sp. z o.o. 

Czytaj więcej...

Nagrody premiera za działalność naukową, naukowo-techniczną lub artystyczną

Do 31 stycznia 2017 r. można zgłaszać kandydatów do nagrody Prezesa Rady Ministrów za działalność naukową, naukowo-techniczną lub artystyczną. Nagroda będzie przyznawana za wyróżnione rozprawy doktorskie, wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego sztuki oraz osiągnięcia naukowe, naukowo-techniczne lub artystyczne.

Czytaj więcej...
09 styczeń 2017
15 grudzień 2016
NCN: Najbliższe konkursy

Od 15 grudnia 2016 r. do 15 marca 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursów:

(termin wew.: 7.03.2017)  
Czytaj dalej >
04 grudzień 2014
Przypomnienie

Przypominamy, że do każdego wniosku aplikacyjnego należy dołączyć kartę kontrolną!

Czytaj dalej >