Akademia Techniczno-Humanistyczna

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961
NIP: 547-194-37-84

Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
budynek L, pokój 311 (III piętro)
tel. +48 33 8279330 lub 445
konto bieżące:
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
(skrót handlowy
Bank Pekao S.A.)
02 12404142 11110000 48278261

Inne konta:
Konferencje
73 12404142 11110010 54572831

 

DZIAŁ NAUKI I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ

Ogłoszone konkursy NCN - nabór do grudnia br.!
Nowe zasady zgłaszania konferencji

MNiSW: Pomniki polskiej myśli filozoficznej, teologicznej i społecznej XX i XXI wieku

Od 15 stycznia 2016 r. do 29 lutego 2016 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach programu pn. Pomniki polskiej myśli filozoficznej, teologicznej i społecznej XX i XXI wieku. Celem programu jest wspieranie realizacji przedsięwzięć służących udokumentowaniu i upowszechnieniu najwybitniejszych dokonań polskiej filozofii, teologii i myśli społecznej. Budżet programu wynosi 5 000 000 zł.

Czytaj więcej...

Młodzi Innowacyjni 2016 - konkurs na prace o automatyce, robotyce i pomiarach

Do 5 lutego 2016 r. można zgłasza prace do konkursu Młodzi Innowacyjni 2016, którego organizatorem jest Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów. Zgłaszać można prace magisterskie, inżynierskie oraz doktorskie, które zostały obronione po 1 stycznia 2014 r. Tematyka zgłaszanych prac musi dotyczyć automatyki, robotyki lub pomiarów.

Czytaj więcej...

MNiSW: Krótkoterminowy program stażowy

Do 24 listopada 2015 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach krótkoterminowych programów stażowych w polskich przedsiębiorstwach i instytutach. Program adresowany jest do pracowników uczelni, instytutów naukowych i doktorantów oraz studentów.

Czytaj więcej...

MNiSW: program "Premia na Horyzoncie"

MNiSW informuje, iż podpisane zostało rozporządzenie uruchamiające program „Premia na Horyzoncie”, który zakłada wsparcie finansowe na wynagrodzenia dla zaangażowanych w realizację projektów naukowców.

Czytaj więcej...

MNiSW: Granty na granty

Do 31 grudnia 2015 r. w trybie ciągłym trwa nabór wniosków w ramach drugiej edycji programu Granty na granty, którego organizatorem jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Celem programu jest wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej. W ramach programu uzyskać do 30 000 zł.

Czytaj więcej...

Druga edycja przedsięwzięcia TANGO

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i Narodowe Centrum Nauki wspólnie uruchomią drugą edycję przedsięwzięcia TANGO.
W ramach inicjatywy finansowane są m.in.: tworzenie koncepcji wykorzystania gospodarczego uzyskanych wcześniej wyników prac badawczych, pozyskiwanie partnerów zainteresowanych ich wdrożeniem oraz zabezpieczenie praw do ochrony własności intelektualnej. Środki mogą również zostać przeznaczone na pokrycie kosztów analiz rynkowych, badań przemysłowych oraz prac rozwojowych. Otwarcie konkursu przewidziane jest na grudzień 2015 r.

„Wspierajmy mobilność młodych zdolnych – konkurs Innovative Training Networks”

RPK Politechnika Śląska serdecznie zaprasza na spotkanie pracowników instytucji wyrażających chęć stworzenia międzynarodowej sieci szkoleniowej dla doktorantów oraz do początkujących naukowców zainteresowanych wyjazdem szkoleniowo-badawczym w ramach projektu europejskiego.

Czytaj więcej...

NCBiR: Konkurs sieci CHIST-ERA

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło otwarcie konkursu sieci CHIST-ERA. Konkurs dot. międzynarodowych projektów badawczych obejmujących tematy:
  • User-Centric Security, Privacy and Trust in the Internet of Things (SPTIoT);
  • Terahertz Band for Next-Generation Mobile Communication Systems (TMCS).
Termin składania wniosków upływa 13 stycznia 2016 r., o godz. 17:00. Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją konkursową: strona konkursu CHIST-ERA NCN

Konkurs FameLab Poland 2016 - Naukowcy kontaktują

Ogłoszona została 5. edycja FameLab - międzynarodowego konkursu, który zachęca naukowców, by w 3 minuty przedstawili przed jury i publicznością to, czym się pasjonują na co dzień w swojej pracy badawczej. Nagrodą w konkursie jest 30 tys. zł na cele naukowe i 5 tys. zł na dowolne wydatki oraz udział w międzynarodowym finale FameLab.

European Young Researchers’ Award dla naukowców po doktoracie

European Young Researchers’ Award to nagroda przyznawana co roku przez stowarzyszenie EuroScience - European Association for the Advancement of Science and Technology. O tę nagrodę do 1 lutego 2016 r. mogą ubiegać się naukowcy, którzy pracują w Europie i którzy uzyskali stopień doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2011 r. 

Czytaj więcej...
19 październik 2015
NCN - konkursy
  • OPUS 10 - projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów
  • PRELUDIUM 10 - projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora
  • SONATA 10 - projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora
  • POLONEZ 1 - projekty badawcze realizowane przez naukowców przyjeżdżających z zagranicy.
Nabór wniosków: 15 grudnia 2015 r.
(uwaga! termin wew.: 7.12.2015)  
Czytaj dalej >
04 grudzień 2014
Przypomnienie

Przypominamy, że do każdego wniosku aplikacyjnego należy dołączyć kartę kontrolną!

Czytaj dalej >
25 czerwiec 2014
Komunikat Prorektora ds. Nauki i Finansów

Komunikat odnośnie podawania w publikacjach naukowych wyłącznie oficjalnie przyjętych nazw naszej uczelni.

Czytaj dalej >