Akademia Techniczno-Humanistyczna

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961
NIP: 547-194-37-84

Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
budynek L, pokój 311 (III piętro)
tel. +48 33 8279330 lub 445
konto bieżące:
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
(skrót handlowy
Bank Pekao S.A.)
02 12404142 11110000 48278261

Inne konta:
Konferencje
73 12404142 11110010 54572831

 

DZIAŁ NAUKI I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ

Nagrody im. G. Agnelliego
Uroczysta gala XVII edycji Konkursu o Nagrody FIATa
Nowe zasady zgłaszania konferencji

FNP: Szkolenia z negocjacji dla naukowców

Do 2 marca 2015 r. trwają zapisy na szkolenia z zakresu negocjacji dla naukowców. Szkolenie adresowane jest do doktorantów oraz pracowników jednostek naukowych, których siedziba znajduje się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. W szkoleniu mogą wziąć udział także absolwenci studiów doktoranckich, jeżeli od ich ukończenia nie minęło 12 miesięcy. Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne.

Czytaj więcej...

RPK: Szkolenie „Wymiana pracowników kluczem do współpracy nauki z przemysłem..."

RPK Politechnika Śląska zaprasza na szkolenie „Wymiana pracowników kluczem do współpracy nauki z przemysłem – konkurs Research and Innovation Staff Exchange Scheme w Programie HORYZONT2020”, które odbędzie się dn. 04.03.2015 w godz. 10:00-12:00 w sali konferencyjnej CIiTT w Gliwicach.

Czytaj więcej...

Konkurs na pobyty badawcze we Francji

Do 1 maja 2015 r. można składać wnioski w ramach konkursu im. Marii Skłodowskiej-Curi. Konkurs adresowany jest do wszystkich dyscyplin, których prace znajdują zastosowanie w dziedzinie związanej z nauką o materiałach (produkcja, badania, analizy, charakteryzowanie, obliczenia i symulacje, starzenie się i odporność materiałów, itp.). W ramach konkursu przyznanych zostanie pięć nagród o wartości 12 000 zł każda na miesięczny pobyt badawczy we Francji.

Czytaj więcej...

MNiSW: Zagraniczne szkolenia dla młodych naukowców

Przypominamy, że do 28 lutego 2015 r. trwa nabór zgłoszeń na dwutygodniowe zagraniczne kursy dla doktorantów i młodych naukowców z zakresu umiejętności miękkich niezbędnych do współpracy z gospodarką, finansowanych w ramach projektu systemowego "Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi i ich wynikami". W ramach projektu 500 młodych uczonych (w tym doktorantów) weźmie udział w szkoleniu w najlepszych ośrodkach akademickich na świecie.

Czytaj więcej...

Konkurs za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego

Komisja Nadzoru Finansowego ogłosiła czwartą edycję konkursu o Nagrodę Przewodniczącego KNF za najlepszą pracę doktorską. Celem konkursu jest stymulowanie rozwoju polskiej nauki w zakresie tematyki rynku finansowego.

Czytaj więcej...

MNiSW: Propozycje zmian w zasadach oceny jednostek naukowych

Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN), w porozumieniu z resortem nauki, przedstawił środowisku akademickiemu podczas środowej debaty propozycje nowych rozwiązań dotyczących weryfikowania osiągnięć jednostek naukowych, które dot. przede wszystkim: zmiany zasad oceny, uproszczenia procedur oraz większego uwzględnienia zróżnicowania, osiągnięć i innowacyjności w/w jednostek.

Czytaj więcej...

Konkurs na goszczenie naukowca w ramach Programu Fulbright Specialist

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta przypomina, iż konkurs na goszczenie naukowca w ramach Programu Fulbright Specialist jest otwarty. O przyznanie stypendium, trwającego 2-6 tyg., (max. 42 dni), uczelnia zapraszająca może ubiegać się do 01.04.2015 r. Nabór wniosków trwa do wyczerpania środków finansowych - obowiązuje zasada pierwszeństwa.

Czytaj więcej...

RPK Politechnika Śląska zaprasza zainteresowanych na kolejne spotkania

Zaproszenia na kolejne dwa spotkania informacyjne RPK Pol. Śląska dot.:

  1. Umowa konsorcjum projektu w ramach Porgramu Horyzont 2020 
    24 02.2015,
  2. Program Twinning – szansa na podniesienie potencjału B+R instytucji badawczych 26.02.2015.
Oba spotkania odbędą się w Gliwicach, przy ul. Banacha 7. 

FNP: Nabór wniosków w konkursie Monografie

Do 2 kwietnia 2015 r. można zgłaszać prace do kolejnej edycji konkursu Monografie, którego organizatorem jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. Celem konkursu jest finansowanie wydania najlepszych, oryginalnych i wcześniej niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Najlepsze prace publikowane są w serii wydawniczej Monografie FNP.

Czytaj więcej...

MNiSW: Mobilność Plus IV - rusza nabór wniosków

Do 15 kwietnia 2015 r. trwa nabór wniosków w ramach IV edycji konkursu Mobilność Plus. Celem konkursu jest finansowanie zagranicznych pobytów uczestników programu, w celu udziału w badaniach naukowych lub pracach rozwojowych realizowanych w zagranicznych ośrodkach naukowych przez pracowników naukowych i doktorantów, którzy nie ukończyli 35. roku życia.

Czytaj więcej...
10 luty 2015
Konsultacje dot. wniosków projektowych

Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej zaprasza na konsultacje dot. pisania wniosków na projekty badawcze, które odbędzie się 19 lutego br. (tj. czwartek) w godz. 10.00 - 12.00 w sali L 316.

Czytaj dalej >
04 grudzień 2014
Przypomnienie

Przypominamy, że do każdego wniosku aplikacyjnego należy dołączyć analizę ryzyka wraz z kartą kontrolną!

Czytaj dalej >
25 czerwiec 2014
Komunikat Prorektora ds. Nauki i Finansów

Komunikat odnośnie podawania w publikacjach naukowych wyłącznie oficjalnie przyjętych nazw naszej uczelni.

Czytaj dalej >