Akademia Techniczno-Humanistyczna

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961
NIP: 547-194-37-84

Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
budynek L, pokój 311 (III piętro)
tel. +48 33 8279330 lub 445konto bieżące:
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
(skrót handlowy
Bank Pekao S.A.)
02 12404142 11110000 48278261

Inne konta:
Konferencje
73 12404142 11110010 54572831

 

DZIAŁ NAUKI I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ

Konkursy PO WER: Program Rozwoju Kompetencji i Nowe Programy Kształcenia
Ogłoszone konkursy NCN - nabór do czerwca 2016 r.!
Harmonogram konkursów NCN na 2016 r.

Debata o rozwoju społeczno-gospodarczym

Dopasowanie oferty kształcenia do potrzeb pracodawców oraz współpraca uczelni z otoczeniem gospodarczym stanowiły główne tematy debaty zorganizowanej przez Samorząd Studencki Akademii Techniczno-Humanistycznej. Moderatorem dyskusji był Prorektor ds. Nauki i Finansów prof. dr hab. Kazimierz Nikodem. 

Czytaj więcej...

16. edycja Nagród Naukowych tygodnika Polityka

Do 19 czerwca 2016 r. można przesyłać zgłoszenia do 16. edycji Nagród Naukowych tygodnika Polityka. W ramach konkursu przyznanych zostanie pięć stypendiów dla młodych naukowców w wysokości 30 000 zł każde i dziesięć nagród finałowych. Konkurs składa się z dwóch etapów.

Czytaj więcej...

L'Oréal Polska dla Kobiet i Nauki 2016

Do 24 czerwca 2016 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach konkursu L'Oréal Polska dla Kobiet i Nauki 2016. W ramach konkursu przyznane zostaną dwa stypendia dla badaczek kończących prace nad swoją rozprawą doktorską oraz trzy stypendia dla badaczek kończących prace nad swoją pracą habilitacyjną.

Czytaj więcej...

MNiSW: Wymiana osobowa z Austrią - zgłoszenia na lata 2017-2019

MNiSW zaprasza do zgłaszania propozycji wspólnych tematów badawczych w ramach konkursu wymiany osobowej z Austrią na lata 2017-2019

Czytaj więcej...

FNP: Możliwości finansowania projektów B+R

Trwa nabór w projektach Fundacji na rzecz Nauki Polskiej adresowanych do naukowców chcących realizować projekty B+R. Projekty dają możliwość finansowania innowacyjnych projektów i budowania zespołów badawczych, a sugerowane wynagrodzenia w przypadku pracy pełnym wymiarze godzin wynoszą nawet do 27 000 zł miesięcznie.

Czytaj więcej...

Młodzi Innowacyjni dla PGNiG 2016

Do 30 czerwca 2016 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach II edycji konkursu Młodzi Innowacyjni dla PGNiG. Konkurs skierowany jest do młodych naukowców, studentów lub doktorantów studiujących lub zatrudnionych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i którzy w dniu 31.XII.2015 r. nie ukończyli 30 lat. Pula nagród indywidualnych w konkursie wynosi 30 000 zł.

Czytaj więcej...

Spotkanie informacyjne dot. realizacji staży w zagranicznych jednostkach naukowych i przyjmowania naukowców z zagranicy

RPK Politechnika Śląska zaprasza na spotkanie pt.: Granty indywidualne MSCA i konkurs POLONEZ II - szanse na odbywanie staży w zagranicznych jednostkach naukowych i przyjmowanie naukowców z zagranicy, które odbędzie sie 12.05.2016 r. w godzinach 10:00-12:00 w sali konferencyjnej Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej przy ul. Banacha 7 w Gliwicach.

Czytaj więcej...

FNP: Team i Team-Tech. Drugi nabór wniosków

Od 2 maja 2016 r. do 20 czerwca 2016 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach drugiej edycji nowych konkursów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej pn. Team oraz Team-Tech. W ramach obu programów możliwe będzie uzyskanie środków rozwój kadr sektora B+R i wsparcie projektów zespołowych prowadzonych przez wybitnych uczonych z całego świata w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce.

Czytaj więcej...

Konferencja „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków”, Gliwice

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Politechnika Śląska serdecznie zapraszają na konferencję pn.: „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków”, któa odbędzie sie 19 maja br. w Gliwicach, ul. Konarskiego w Centrum Edukacyjno-Kongresowym w godz. 11:00-14:00.

Czytaj więcej...

Wprowadzanie danych do Systemu Informacji „POL-on" - zmiana terminów

W zwiazku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lutego 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie Systemu Informacji o Nauce (Dz. U. poz. 309) nastąpiła nowelizacja częstotliwości i terminów aktualizacji przez jednostki naukowe informacji i danych zawartych w systemie "POL-on". 

Czytaj więcej...
15 marzec 2016
NCN: Najbliższe konkursy
  • OPUS 11 - projekty badawcze
  • PRELUDIUM 11 - projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora
  • SONATA 11 - projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora
  • POLONEZ 2 - konkurs dla naukowców przyjeżdżających z zagranicy
Nabór wniosków trwa do: 15.06.2016 r. 
(termin wew.: 7.06.2016)  
Czytaj dalej >
04 grudzień 2014
Przypomnienie

Przypominamy, że do każdego wniosku aplikacyjnego należy dołączyć kartę kontrolną!

Czytaj dalej >
25 czerwiec 2014
Komunikat Prorektora ds. Nauki i Finansów

Komunikat odnośnie podawania w publikacjach naukowych wyłącznie oficjalnie przyjętych nazw naszej uczelni.

Czytaj dalej >