Akademia Techniczno-Humanistyczna

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961
NIP: 547-194-37-84

Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
budynek L, pokój 311 (III piętro)
tel. +48 33 8279330 lub 445
konto bieżące:
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
(skrót handlowy
Bank Pekao S.A.)
02 12404142 11110000 48278261

Inne konta:
Konferencje
73 12404142 11110010 54572831

 

DZIAŁ NAUKI I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ

Ogłoszone konkursy NCN!
Uroczysta gala XVII edycji Konkursu o Nagrody FIATa
Nowe zasady zgłaszania konferencji

MNiSW: ogłoszenie konkursu Iuventus Plus

Od 1 września 2015 r. do 15 października 2015 r. można składać wnioski w ramach kolejnej edycji konkursu Iuventus Plus, którego organizatorem jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Konkurs adresowany jest do młodych naukowców, którzy nie ukończyli 35. roku życia i opublikowali artykuły w czasopismach naukowych. Budżet programu wynosi 15 000 000 zł.

Czytaj więcej...

Warsztaty „Co trzeba wiedzieć, żeby prawidłowo skalkulować budżet, zrealizować i rozliczyć projekt w H2020”, 15.09.2015, Gliwice

RPK Politechnika Śląska zaprasza serdecznie na warsztaty, które odbędą się 15 września br. w Gliwicach. Podczas warsztatów będzie można dowiedzieć się:

  • jak skonstruować poprawny budżet w projekcie H2020,
  • jakie koszty są kwalifikowane,
  • jak kalkulować koszty osobowe w projektach H2020,
  • jak MNiSW planuje wspierać polskie zespoły badawcze (tzw. „Premia na Horyzoncie”).
Czytaj więcej...

Mapa międzynarodowej współpracy badawczej

Ciekawa propozycja serwisu Granty na badania (www.granty-na-badania.com): stworzona została Mapa międzynarodowej współpracy badawczej, na ktorej znaleźć można aktualne oferty prowadzenia międzynarodowych badań naukowych, międzynarodowej współpracy badawczej oraz zagranicznych ofert stypendialnych - polecamy!

DAAD - nowa oferta grantowa

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej ogłosiła nową ofertę stypendiów m.in. dla doktorantów i młodych naukowców - na pobyty badawcze (od 7 do 10 miesięcy) w Niemczech oraz dla naukowców - na pobyty badawcze dla naukowców i nauczycieli akademickich.
Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie: www.daad.pl

ERC Starting Grants 2016 - konkurs

Komisja Europejska ogłosiła konkurs na granty dla naukowców będących od 2 do 7 lat po uzyskaniu tytułu doktora, które mają na celu wsparcie doktorów z obiecującym dorobkiem (Principal Investigators) w stworzeniu swojego niezależnego zespołu badawczego lub programu badań na okres max. 5 lat.
Więcej informacji: ec.europa.eu/research/participants/portal.

Fundusz Wyszehradzki - standardowe granty

Do 15 września 2015 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na standardowe granty, którego organizatorem jest Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki. Minimalna kwota dofinansowania wynosi 6 001 euro. Wkład finansowy Funduszu nie może przekroczyć 80% całkowitych kosztów projektu. Preferowane są projekty, których uczestnicy pochodzą ze wszystkich krajów Grupy Wyszehradzkiej (Polska, Czechy, Słowacja i Węgry).

Czytaj więcej...

FNP: Nabór wniosków w konkursie Monografie

Do 8 września 2015 r. można zgłaszać prace do kolejnej edycji konkursu Monografie, którego organizatorem jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. Celem konkursu jest finansowanie wydania najlepszych, oryginalnych i wcześniej niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Najlepsze prace publikowane są w serii wydawniczej Monografie FNP.

Czytaj więcej...

Konkurs o Nagrodę ABB - Edycja 2015/2016

Do 15 listopada 2015 r. można składać wnioski w ramach konkursu organizowanego przez koncern ABB. Do konkursu mogą zgłaszać się autorzy obronionych prac magisterskich, inżynierskich oraz doktorskich, napisanych w języku polskim lub angielskim. Nagroda główna wynosi 30 000 zł. Przyznane zostaną również dwa wyróżnienia po 15 000 zł każde.

Czytaj więcej...

Newsletter dot. Programów Badawczych UE - lipiec 2015

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z lipcowym Newsletterem PK ds. Programów Badawczych UE (rej. Śląska i Opolszczyzny), w którym znaleźć można  najnowsze informacje m.in. nt. 20. Konkursu w ramach Inicjatywy CORNET, otwartych konkursów w obszarze „Inteligentny, zielony i zintegrowany transport” oraz kalendarium nadchodzących wydarzeń. 

NCBiR: Konkurs nr 7/2015 na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa

Komitet Sterujący do spraw badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z dniem 6 lipca 2015 r. ogłasza Konkurs Nr 7/2015 na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa.
Składanie wniosków, wyłącznie za pośrednictwem systemu elektronicznego, możliwe będzie w dniach od 6 lipca 2015 r. do 15 września 2015 r. pod adresem https://osf.opi.org.pl.

Czytaj więcej...
16 czerwiec 2015
UWAGA!
W związku z nieobecnością w pracy prof. dr hab. Kazimierza Nikodema Prorektora ds Nauki i Finansów w dniach od 12 do 29 września 2015 r., wszystkich zainteresowanych aplikowaniem w kokursach do NCN (Sonata Bis5, Harmonia7 oraz Maestro7) prosimy o składanie wniosków w dniach od 7-11 wrzesnia. Wnioski złożone po 12 września nie zostaną podpisane przez osoby upoważnione i nie będą mogły zostać złożone do NCN.  Czytaj dalej >
04 grudzień 2014
Przypomnienie

Przypominamy, że do każdego wniosku aplikacyjnego należy dołączyć kartę kontrolną!

Czytaj dalej >
25 czerwiec 2014
Komunikat Prorektora ds. Nauki i Finansów

Komunikat odnośnie podawania w publikacjach naukowych wyłącznie oficjalnie przyjętych nazw naszej uczelni.

Czytaj dalej >