Akademia Techniczno-Humanistyczna

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961
NIP: 547-194-37-84

Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
budynek L, pokój 311 (III piętro)
tel. +48 33 8279330 lub 445
konto bieżące:
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
(skrót handlowy
Bank Pekao S.A.)
02 12404142 11110000 48278261

Inne konta:
Konferencje
73 12404142 11110010 54572831

 

DZIAŁ NAUKI I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ

Rusza nabór wniosków w ramach konkursów NCN!
Ocena nauczycieli 2015!
Nowe zasady zgłaszania konferencji

I konkurs w ramach Współpracy państw Grupy Wyszehradzkiej i Japonii

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje, iż trwa nabór wniosków w ramach I edycji konkursu dot. Współpracy państw Grupy Wyszehradzkiej (V4) i Japonii, który trwa do 10 kwietnia br. 
W ramach konkursu składać można wnioski, w których zaplanowano współpracę partnera z Japonii oraz z przynajmniej 2 krajów z Grupy Wyszehradzkiej (Polska, Czechy, Węgry, Słowacja), a wsparcie może zostać przeznaczone na realizację badań podstawowych (wyłącznie jednostki naukowe), badań przemysłowych oraz prac rozwojowych.

Czytaj więcej...

NCN: Konkurs na międzynarodowe projekty humanistyczne (HERA)

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło nabór wniosków w ramach konkursu na międzynarodowe projekty humanistyczne, którego organizatorem jest oraz konsorcjum HERA. Konkurs dotyczy projektów humanistycznych, które poszukują odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób rozumienie przeszłości i wyobrażenia o niej wpływają na naszą teraźniejszość oraz postawy wobec przyszłości.

Czytaj więcej...

Atom dla nauki - konkurs dla doktorantów i kadry naukowej

Do 15 lutego 2015 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach drugiej edycji konkursu dla doktorantów i kadry naukowej w ramach programu Atom dla nauki. Do konkursu można zgłaszać publikacje naukowe na temat szeroko pojętej energetyki jądrowej. Pula nagród w konkursie wynosi 12 000 zł.

Czytaj więcej...

XX edycja Konkursu o Nagrodę Siemensa

Informujemy, że rozpoczęła się XX edycja Konkursu o Nagrodę Siemensa.
Konkurs ogłaszany na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Politechniką Warszawską a firmą Siemens Sp. z o.o. służy promowaniu wybitnych osiągnięć w technice i badaniach naukowych prowadzonych przez pracowników instytucji akademickich i pozaakademickich w Polsce.

Czytaj więcej...

NCBiR: VI edycja Programu LIDER

LIDER jest programem skierowanym do młodych naukowców. Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy.

Czytaj więcej...

MNiSW: X edycja konkursu o stypendia dla wybitnych młodych naukowców

Do 31 marca 2015 r. można składać wnioski w ramach X edycji konkursu na stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców. Konkurs adresowany jest do naukowców, którzy w momencie składania wniosku, nie ukończyli 35. roku życia w dniu składania wniosku.

Czytaj więcej...

RPK: „Znajdź swoje miejsce w Programie HORYZONT2020”

RPK Politechnika Śląska zaprasza na spotkanie „Znajdź swoje miejsce w Programie HORYZONT2020”, które odbędzie się 27.01.2015 w godz. 10:00-13:00 w sali konferencyjnej Centrum Innowacji i Transferu Technologii przy ul. Banacha 7 w Gliwicach. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Czytaj więcej...

Bezpłatne badania w dużych laboratoriach europejskich

Konkurs organizowany w ramach projektu Science Link to szansa na wykonanie całkowicie bezpłatnych badań w dużych laboratoriach europejskich.
Aby wziąć udział w konursie należy w zwięzły sposób (pół strony) opisać problem, z którym firma boryka się w czasie produkcji, opracowywania nowego produktu lub też ulepszania już istniejącego. Termin składania wniosków do 30.01.2015 r. Więcej informacji: www.sciencelink.pl/czwarty-konkurs.html

Uroczysta Gala FIATa

W imieniu władz Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej informujemy, iż tegoroczna uroczystość wręczenia nagród laureatom konkursu odbędzie się w dniu 29.01.2015 r. o godz. 10.00 w Sali Senatu Politechniki Śląskiej, Wydział Górnictwa i Geologii, ul. Akademicka 2A.

RPK: Szkolenie nt. finansowych aspektów udziału w programie H2020

RPK Politechnika Śląska zaprasza na szkolenie „Finansowe aspekty udziału w programie H2020”, które odbędzie się 20 stycznia 2015 r. w godz. 10:00-11:30 w sali konferencyjnej Centrum Innowacji i Transferu Technologii przy ul. Banacha 7 w Gliwicach.

Czytaj więcej...
05 styczeń 2015
Wykaz czasopism naukowych ogłoszonych przez MNiSW

Informujemy, iż 31 grudnia 2014 r. MNiSW opublikowało wykaz czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach. 

Czytaj dalej >
04 grudzień 2014
Przypomnienie

Przypominamy, że do każdego wniosku aplikacyjnego należy dołączyć analizę ryzyka wraz z kartą kontrolną!

Czytaj dalej >
25 czerwiec 2014
Komunikat Prorektora ds. Nauki i Finansów

Komunikat odnośnie podawania w publikacjach naukowych wyłącznie oficjalnie przyjętych nazw naszej uczelni.

Czytaj dalej >