Akademia Techniczno-Humanistyczna

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961
NIP: 547-194-37-84

Dział Nauki i Współpracy Zewnętrznej

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
budynek L, pokój 310, 311
tel. +48 33 8279330, 445, 318konto bieżące:
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
(skrót handlowy
Bank Pekao S.A.)
02 1240 4142 11110000 48278261

Inne konta:
Konkursy NCN 74 1240 4142 1111 0010 7367 3762
Granty 21 1240 4142 1111 0000 4825 5318
Konferencje 73 1240 4142 1111 0010 5457 2831

DZIAŁ NAUKI I WSPÓŁPRACY ZEWNĘTRZNEJ

Wyniki XIX edycji Konkursu o Nagrodę FCA!
Projekty naukowo-badawcze w ATH
Ogłoszone konkursy NCN - nabór do marca 2018 r.!

NCBiR: Regionalne agendy naukowo-badawcze

Od 15 marca 2018 r. do 15 maja 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach Działania 4.1 "Badania naukowe i prace rozwojowe" Poddziałanie 4.1.2 "Regionalne agendy naukowo-badawcze". Budżet konkursu wynosi 200 mln zł. Konkurs dotyczy tylko regionów słabiej rozwiniętych (cała Polska oprócz województwa mazowieckiego).

Czytaj więcej...

Akademia Przyszłości - nowy projekt POWER

Z radością informujemy, iż projekt „Akademia Przyszłości – Kompleksowy Program Rozwoju Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej” został zakwalifikowany do dofinansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
Realizacja projektu złożonego w konkursie nr POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ1/17 na Zintegrowane Programy Uczelni w ramach Ścieżki I, Działanie 3.5 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 rozpocznie się już w kwietniu 2018 r.

Czytaj więcej...

Konkurs na najlepszą pracę magisterską obronioną w 2017 r.

Politechnika Śląska ogłosiła konkurs na najlepszą pracę magisterską obronioną w 2017 r. „The Best PROGRES 3 Master Thesis Award 2017” dla uczelni stowarzyszonych w Konsorcjum Progres3 (w tym ATH). Szczegóły konkursu – pobierz.
Do konkursu mogą zostać zgłoszone prace magisterskie obronione w Akademii Techniczno-Humanistycznej w terminie 1.01.2017-31.12.2017 r. w następujących dziedzinach:

  • surowce, energetyka i ochrona środowiska,
  • ekonomia i finanse,
  • zdrowie i zastosowania w służbie zdrowia,
  • konkurencyjność przemysłu maszynowego, badania materiałowe,
  • technologie informatyczne oraz elektrotechnika.
Czytaj więcej...

Fulbright Senior Award 2019-20 dla pracowników naukowych oraz naukowo-dydaktycznych

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta @FulbrightPolska zaprasza pracowników naukowych zainteresowanych wyjazdem badawczym do USA do aplikowania o stypendium Fulbright Senior Award 2019-20. Nabór wniosków trwa do 30 maja.
Więcej informacji: https://goo.gl/XGQva4 

Czytaj więcej...

NCN: grant Miniatura dla ATH po raz szósty!

Wniosek grantowy dra inż. Krzysztofa Augustynka z Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki pn. Rozwój modeli luzów i tarcia w połączeniach przestrzennych mechanizmów dźwigniowych z podatnymi członami do celów analizy dynamiki i sterowania otrzymał finansowanie Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu "Minitaura 1" w wysokości 9 245 PLN.

Czytaj więcej...

NCN: Miniatura 2 - pierwsze szczegóły naboru wniosków

Narodowe Centrum Nauki podało pierwsze szczegóły planowanego naboru w ramach konkursu Miniatura 2. Jak zostało ustalone podczas styczniowego posiedzenia Rady Narodowego Centrum Nauki nabór wniosków ruszy w kwietniu 2018 r. i będzie prowadzony w trybie ciągłym. Budżet konkursu wyniesie 20 mln zł.

Czytaj więcej...

FNP: Nabór zgłoszeń w konkursie Monografie

Do 19 marca 2018 r. można zgłaszać prace do kolejnej edycji konkursu Monografie, którego organizatorem jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. Celem konkursu jest finansowanie wydania najlepszych, oryginalnych i wcześniej niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych.

Czytaj więcej...

MNiSW: Ogłoszenie konkursów I/2018 Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego poinformowało, że nabór wniosków do konkursów w modułach „Dziedzictwo narodowe”, „Uniwersalia 2.1” i „Uniwersalia 2.2” zostanie uruchomiony 16 stycznia i potrwa do 28 lutego.

Czytaj więcej...

Konkurs Konsorcjum Progres 3 na najlepszą pracę doktorską obronioną w 2017 r.

Konsorcjum Progres 3, którego członkiem jest ATH, ogłosiło kolejną edycję konkursu The Competition for the best doctoral dissertation defended in 2017.
Do konkursu mogą zostać zgłoszone prace doktorskie obronione w Akademii Techniczno-Humanistycznej w terminie 1.01.2017-31.12.2017 r. (w wyjątkowych, uzasadnionych wypadkach można zgłaszać prace obronione w grudniu 2016 r.) w następujących kategoriach:

Czytaj więcej...
01 maj 2017
NCN: Najbliższe konkursy
Do 15 marca 2018 r. można składać wnioski w ramach konkursów:
(termin wewnętrzny: 6 marca br.)

Dane do wniosku:
►Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /ATH_Bielsko_Biala/SkrytkaESP
►Numer rachunku bankowego NCN:
74 1240 4142 1111 0010 7367 3762
►Siedmiocyfrowy identyfikator gminy: 246101 1
►Dane wnioskodawcy: pokaż...
►Karta kontrolna: pobierz...
►Wniosek do Komisji ds. etyki badań naukowych (opcjonalnie): pobierz...

  Czytaj dalej >
25 czerwiec 2014
Komunikat Prorektora ds. Nauki i Finansów

Komunikat odnośnie podawania w publikacjach naukowych wyłącznie oficjalnie przyjętych nazw naszej uczelni.

Czytaj dalej >