Akademia Techniczno-Humanistyczna

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961
NIP: 547-194-37-84

Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
budynek L, pokój 311 (III piętro)
tel. +48 33 8279330 lub 445
konto bieżące:
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
(skrót handlowy
Bank Pekao S.A.)
02 12404142 11110000 48278261

Inne konta:
Konferencje
73 12404142 11110010 54572831

 

DZIAŁ NAUKI I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ

Wesołych Świąt!
Rusza nabór wniosków w ramach konkursów NCN!
Wizyta przedstawicieli CR FIAT w ATH

WESOŁYCH ŚWIĄTŚwiąt pełnych radości i rodzinnego ciepła,
a w nadchodzącym roku wielu sukcesów 
oraz nowych okazji do podejmowania zawodowych wyzwań


życzy
prof. dr hab. Kazimierz Nikodem, Prorektor ds. Nauki i Finansów,
wraz z zespołem Działu Nauki i Współpracy Międzynarodowej 

Młodzi Innowacyjni 2015

Do 21 lutego 2015 r. można zgłasza prace do konkursu Młodzi Innowacyjni 2014, którego organizatorem jest Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów. Zgłaszać można prace magisterskie, inżynierskie oraz doktorskie, które zostały obronione po 1 stycznia 2013 r. Tematyka zgłaszanych prac musi dotyczyć automatyki, robotyki lub pomiarów.

Czytaj więcej...

FNP: Szkolenia z zakresu komercjalizacji wyników prac badawczych

Informujemy, że do 1 stycznia 2015 r. trwają zapisy na bezpłatne szkolenia z zakresu komercjalizacji wyników prac badawczych (transfer technologii), które organizowane są przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Szkolenie skierowane jest do doktorantów oraz pracowników naukowych z jednostek naukowych, które swoją siedzibę mają na terenie Polski. W szkoleniu mogą wziąć udział także absolwenci studiów doktoranckich, jeśli od momentu otrzymania przez nich stopnia doktora nie minęło więcej niż 12 miesięcy.

Czytaj więcej...

NCN: Etiuda 3, Fuga 4, Symfonia 3 - ruszył nabór wniosków

Narodowe Centrum Nauki otworzyło nabór wniosków w ramach konkursów Etiuda 3, Fuga 4 oraz Symfonia 3. Termin składania wniosków w wersji elektronicznej w systemie www.osf.opi.org.pl oraz w wersji papierowej upływa 16 marca 2015 r.

Czytaj więcej...

Newsletter Punktów Kontaktowych ds. Programów Badawczych UE

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z najnowszym Newsletterem Punktów Kontaktowych ds. Programów Badawczych UE działających na terenie Śląska i Opolszczyzny, opracowanym przez RPK Politechnika Śląska.

NCBR: Otwarcie naboru wniosków w ramach ERA-NET Industrial Biotechnology 2

Informujemy, że do dn. 23 lutego 2015 r. trwa nabór wniosków w ramach 6. międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu ERA-NET Industrial Biotechnology. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu biotechnologii przemysłowej, a jego temtem jest “Industrial biotechnology for Europe: an integrated approach”.
Szczegółowe informacje tn. konkursu.

Nagrody premiera za działalność naukową, naukowo-techniczną lub artystyczną

Do 31 stycznia 2015 r. można zgłaszać kandydatów do nagrody Prezesa Rady Ministrów za działalność naukową, naukowo-techniczną lub artystyczną. Nagroda będzie przyznawana za wyróżnione rozprawy doktorskie, wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego sztuki oraz osiągnięcia naukowe, naukowo-techniczne lub artystyczne.

Czytaj więcej...

ERC Starting Grants - dla rozpoczynających karierę naukową - oraz webinarium nt. ERC Grants

W ramach unijnego programu ramowego Horyzont 2020 ogłoszony został konkurs na granty dla badaczy rozpoczynających samodzielną karierę naukową (ERC Starting Grants), który trwa do 3 lutego 2015 r.

Czytaj więcej...

FNP: program Mentoring w ramach projektu SKILLS

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP) ogłosiła najbliższy termin naboru wniosków do programu Mentoring, który organziwany jest w ramach projektu SKILLS.
Wnioski należy składać do 12 stycznia 2015 r.
Program umożliwia młodym naukowcom pracującym w Polsce nawiązanie kontaktów i współpracy z doświadczonymi uczonymi o uznanym dorobku naukowym. Więcej nt. programu: www.fnp.org.pl/oferta/mentoring-fnp

Międzynarodowe kontakty Katedry Matematyki

Katedra Matematyki gościła 19 listopada br. matematyków z Uniwersytetu w Miskolcu na Węgrzech: dr Judit Mako i dr Kwami Agbeko. Wizyta miała charakter naukowy - goście m.in. wzięli udział w seminarium Katedry, podczas którego dr Agbeko wygłosił referat pt. Some Banach lattice-valued functionals with related topics.
Pracownicy Katedry współpracują z węgierskimi matematykami z Węgier od wielu lat, a efektem tej współpracy jest wiele współnych publikacji naukowych.

Czytaj więcej...
04 grudzień 2014
Przypomnienie

Przypominamy, że do każdego wniosku aplikacyjnego należy dołączyć analizę ryzyka wraz z kartą kontrolną!

Czytaj dalej >
23 październik 2014
List MNiSW dotyczący zasad etyki naukowej

Zapraszamy do zapoznania się z treścią listu prof. Leny Kolarskiej-Bobińskiej dotyczącym zasad etyki naukowej.

Czytaj dalej >
25 czerwiec 2014
Komunikat Prorektora ds. Nauki i Finansów

Komunikat odnośnie podawania w publikacjach naukowych wyłącznie oficjalnie przyjętych nazw naszej uczelni.

Czytaj dalej >