Akademia Techniczno-Humanistyczna

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961
NIP: 547-194-37-84

Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
budynek L, pokój 311 (III piętro)
tel. +48 33 8279330 lub 445
konto bieżące:
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
(skrót handlowy
Bank Pekao S.A.)
02 12404142 11110000 48278261

Inne konta:
Konferencje
73 12404142 11110010 54572831

 

DZIAŁ NAUKI I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ

Ogłoszone konkursy NCN!
Uroczysta gala XVII edycji Konkursu o Nagrody FIATa
Nowe zasady zgłaszania konferencji

Fundusz Wyszehradzki - standardowe granty

Do 15 września 2015 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na standardowe granty, którego organizatorem jest Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki. Minimalna kwota dofinansowania wynosi 6 001 euro. Wkład finansowy Funduszu nie może przekroczyć 80% całkowitych kosztów projektu. Preferowane są projekty, których uczestnicy pochodzą ze wszystkich krajów Grupy Wyszehradzkiej (Polska, Czechy, Słowacja i Węgry).

Czytaj więcej...

FNP: Nabór wniosków w konkursie Monografie

Do 8 września 2015 r. można zgłaszać prace do kolejnej edycji konkursu Monografie, którego organizatorem jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. Celem konkursu jest finansowanie wydania najlepszych, oryginalnych i wcześniej niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Najlepsze prace publikowane są w serii wydawniczej Monografie FNP.

Czytaj więcej...

Konkurs o Nagrodę ABB - Edycja 2015/2016

Do 15 listopada 2015 r. można składać wnioski w ramach konkursu organizowanego przez koncern ABB. Do konkursu mogą zgłaszać się autorzy obronionych prac magisterskich, inżynierskich oraz doktorskich, napisanych w języku polskim lub angielskim. Nagroda główna wynosi 30 000 zł. Przyznane zostaną również dwa wyróżnienia po 15 000 zł każde.

Czytaj więcej...

Newsletter dot. Programów Badawczych UE - lipiec 2015

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z lipcowym Newsletterem PK ds. Programów Badawczych UE (rej. Śląska i Opolszczyzny), w którym znaleźć można  najnowsze informacje m.in. nt. 20. Konkursu w ramach Inicjatywy CORNET, otwartych konkursów w obszarze „Inteligentny, zielony i zintegrowany transport” oraz kalendarium nadchodzących wydarzeń. 

NCBiR: Konkurs nr 7/2015 na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa

Komitet Sterujący do spraw badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z dniem 6 lipca 2015 r. ogłasza Konkurs Nr 7/2015 na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa.
Składanie wniosków, wyłącznie za pośrednictwem systemu elektronicznego, możliwe będzie w dniach od 6 lipca 2015 r. do 15 września 2015 r. pod adresem https://osf.opi.org.pl.

Czytaj więcej...

NCBiR: Cornet - 20. konkurs

Do 30 września 2015 r. trwa nabór wniosków w ramach 20. edycji konkursu w ramach inicjatywy Cornet. Celem konkursu jest udzielenie wsparcia na realizację międzynarodowych projektów badawczych. Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w konkursie Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeznaczy 1 000 000 euro.

Czytaj więcej...

Zaproszenie na szkolenia RPK dot. H2020 oraz Akcji Marii Skłodowskiej-Curie

RPK Politechnika Śląska zaprasza na spotkani, które odbędą się w sali konferencyjnej Centrum Transferu i Technologii Politechniki Śląskiej, ul. Banacha 7, Gliwice:

Stypendia i granty od Fundacji Kościuszkowskiej

Od 17 czerwca 2015 r. do 15 października 2015 r. trwa nabór wniosków w ramach następujących konkursów organizowanych przez Fundację Kościuszkowską:

  • Fellowships - wyjazd badawczy, staż naukowy - dla naukowców, specjalistów oraz artystów ze stopniem naukowym doktora,
  • Teaching Fellowships - wykłady i projekt badawczy - dla wykładowców akademickich - na realizację projektu badawczego i prowadzenie wykładów,
  • Granty badawcze - dla kandydatów, którzy nie posiadają stopnia naukowego doktora. 

NCN: Ogłoszenie konkursów MAESTRO 7, HARMONIA 7 i SONATA BIS 5

Do 15 września 2015 r. można składać wnioski w ramach konkursów Sonata Bis 5, Harmonia 7 oraz Maestro 7, których organizatorem jest Narodowe Centrum Nauki. Finansowanie mogą uzyskać projekty, które obejmują badania podstawowe. Wnioski należy składać w wersji papierowe oraz w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu http://www.osf.opi.org.pl.
Termin wewnętrzny przyjmowania wniosków: 7 wrzesień 2015 r.

Czytaj więcej...

Zaproszenie na wykład „Bezpieczeństwo cybernetyczne..."

Katedra Informatyki ATH zaprasza na Seminarium Naukowe nr 4 i wykład Ph.D. Serhieja Hnatiuka, eksperta NATO ds. bezpieczeństwa cybernetycznego, pt. Bezpieczeństwo cybernetyczne w świetle “NATO Advanced Research Workshop-2015 devoted to modern challenges”, które odbedzie się w środę, 17 czerwca 2015, godz. 10:50-11:35 w sali L 136.

Czytaj więcej...
16 czerwiec 2015
UWAGA!
W związku z nieobecnością w pracy prof. dr hab. Kazimierza Nikodema Prorektora ds Nauki i Finansów w dniach od 12 do 29 września 2015 r., wszystkich zainteresowanych aplikowaniem w kokursach do NCN (Sonata Bis5, Harmonia7 oraz Maestro7) prosimy o składanie wniosków w dniach od 7-11 wrzesnia. Wnioski złożone po 12 września nie zostaną podpisane przez osoby upoważnione i nie będą mogły zostać złożone do NCN.  Czytaj dalej >
04 grudzień 2014
Przypomnienie

Przypominamy, że do każdego wniosku aplikacyjnego należy dołączyć kartę kontrolną!

Czytaj dalej >
25 czerwiec 2014
Komunikat Prorektora ds. Nauki i Finansów

Komunikat odnośnie podawania w publikacjach naukowych wyłącznie oficjalnie przyjętych nazw naszej uczelni.

Czytaj dalej >