Szkoła Doktorska - ISD ATH


AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI


STUDIUJ
W GÓRACH
!


Akademia Techniczno-Humanistyczna

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
tel. +48 33 8279349 lub 350
Regon: 072728961
NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /ATH_Bielsko_Biala/SkrytkaESP

Dział Nauki i Współpracy Zewnętrznej

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
budynek L, pokój 310, 311
tel. +48 33 8279330, 445, 318
nauka@ath.bielsko.pl
konto bieżące:

Bank Polska Kasa Opieki S.A.
(skrót handlowy
Bank Pekao S.A.)
02 1240 4142 11110000 48278261

Inne konta:
Konkursy NCN 74 1240 4142 1111 0010 7367 3762
Granty 21 1240 4142 1111 0000 4825 5318
Konferencje 73 1240 4142 1111 0010 5457 2831

 
 
 
 

DZIAŁ NAUKI I WSPÓŁPRACY ZEWNĘTRZNEJ

Aktualnie ogłoszone konkursy NCN!

MNiSW: Nowe wykazy czasopism i wydawnictw

Nowy wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych obejmuje 30404 czasopisma naukowe - to wzrost o 1373 pozycje w stosunku do wykazu opublikowanego pod koniec lipca. Natomiast w nowym wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe znajduje się 713 wydawnictw, w tym 677 wydawnictw na poziomie I (80 pkt) i 36 wydawnictw na poziomie II (200 pkt).
Więcej informacji: www.nauka.gov.pl

XXI edycja Konkursu o Nagrodę FCA ogłoszona - zapraszamy do składania zgłoszeń!

W imieniu JM Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej ogłaszona została  XXI edycję Konkursu o Nagrodę Fiat Chrysler Automobiles (FCA) na najlepsze prace dyplomowe i doktorskie obronione w Akademii Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej.
Do Nagrody FCA mogą być zgłoszone prace inżynierskie, magisterskie, doktorskie i habilitacyjne obronione w okresie: 18.07.2018 r. – 8.10.2019 r. 

Czytaj więcej...

Śląska nauka bez granic - 21-22.10.2019, Gliwice - konferencja

Regionalny Punkt Kontaktowy Politechnika Śląska zaprasza na konferencję „Śląska nauka bez granic”, która odbędzie się w dniach 21-22 października 2019 r. w auli D Centrum Edukacyjno-Kongresowego Politechniki Śląskiej przy ul. Konarskiego 18B w Gliwicach.
Wydarzenie ma na celu przedstawienie uczestnikom:

  1. całej gamy możliwości finansowania badań w programach krajowych oraz międzynarodowych,
  2. nowych zasad oceny parametrycznej jednostek,
  3. najlepszej ścieżki do zbudowania własnej kariery naukowej,
  4. założeń instytucji finansujących na kolejną perspektywę budżetową 2021-2027.
Czytaj więcej...

NCN: Konkurs OPUS w odświeżonej odsłonie oraz nowa forma finansowania dla doktorantów – PRELUDUM BIS

Narodowe Centrum Nauko ogłosiło konkursy na projekty badawcze w ramach badań podstawowych: OPUS, SONATA i PRELUDIUM oraz nowy konkurs PRELUDIUM BIS na projekty realizowane przez doktorantów, organizowany we współpracy z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej (NAWA). PRELUDIUM BIS jest pierwszym wspólnym konkursem NCN i NAWA, który jest skierowany do podmiotów prowadzących szkoły doktorskie. Jego cel to wsparcie kształcenia doktorantów poprzez finansowanie stypendiów i projektów badawczych, realizowanych przez młodych naukowców w ramach rozpraw doktorskich, a także trwających od 3 do 6 miesięcy staży zagranicznych, mających za zadanie wspierać mobilność badaczy.

Czytaj więcej...

MNiSW: Wzór wniosku (roboczy) + rozporządzenie dotyczące SPUB

W oczekiwaniu na uruchomienie modułu w systemie OSF, które nastąpi 7 października 2019 r.,Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zamieściło roboczy wzór wniosku.

Czytaj więcej...

MNISW: Nabór wniosków w konkursach NPRH

Nabór wniosków do konkursów w modułach Dziedzictwo narodowe, Uniwersalia 2.1, Uniwersalia 2.2 i Fundamenty w ramach NPRH będzie trwał od 4 września do 31 października 2019 r. 
 

MNiSW: Tłumaczenie nowej klasyfikacji dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych na język angielski

MNiSW przedstawiło tłumaczenie na język angielski „Klasyfikacji dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych”. Propozycja ma pomóc uczelniom i badaczom, składać wnioski o granty, a także zatrudniać cudzoziemców.
Klasyfikacja jest załącznikiem do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1818).

Jak napisać dobry wniosek w programie Twinning? - szkolenie w Gliwicach

RPK  Politechnika Śląska zaprasza na szkolenie dot. przygotowania wniosków w programie Twinning, którego celem jest wzmocnienie potencjału naukowo-technologicznego uczestniczących instytucji (uniwersytetów, jednostek badawczych) oraz rozwój karier badawczych zaangażowanego personelu.

Czytaj więcej...

Nabór wniosków w 2019 r. w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki już we wrześniu

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zapowiedziało ogłoszenie konkursów w ramach NPRH już we wrzesieniu br.

Czytaj więcej...

Projekty Międzynarodowe Współfinansowane

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ustanowiło program pod nazwą Projekty Międzynarodowe Współfinansowane, którego przedmiotem jest wsparcie uczestnictwa podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w projektach międzynarodowych obejmujących badania naukowe lub prace rozwojowe, współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, realizowanych we współpracy z partnerami zagranicznymi. Program nie ma charakteru konkursu - nabór wniosków w ramach programu prowadzony jest w trybie ciągłym.

Czytaj więcej...
28 marzec 2019
12 marzec 2019
NCN: Najbliższe konkursy
Do 16 grudnia 2019 r. można składać wnioski w ramach konkursów:

Ogłoszenie OPUS 18
Ogłoszenie PRELUDIUM 18
Ogłoszenie SONATA 15
Ogłoszenie PRELUDIUM BIS 1

(termin wewnętrzny: 10.12.2019 r.)

Dane do wniosku:
►Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /ATH_Bielsko_Biala/SkrytkaESP
►Numer rachunku bankowego NCN:
74 1240 4142 1111 0010 7367 3762
►Siedmiocyfrowy identyfikator gminy: 246101 1
►Karta kontrolna: pobierz...
►Wniosek do Komisji ds. etyki badań naukowych (opcjonalnie): pobierz... Czytaj dalej >
20 listopad 2018
Oświadczenia

OŚWIADCZENIE o dziedzinie nauki lub sztuki i dyscyplinie naukowej lub artystycznej pobierz...
Termin składania: 28.11.2018 r. do Dziekanów Wydziałów 

Czytaj dalej >