Akademia Techniczno-Humanistyczna

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961
NIP: 547-194-37-84

Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
budynek L, pokój 311 (III piętro)
tel. +48 33 8279330 lub 445
konto bieżące:
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
(skrót handlowy
Bank Pekao S.A.)
02 12404142 11110000 48278261

Inne konta:
Konferencje
73 12404142 11110010 54572831

 

DZIAŁ NAUKI I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ

Nagrody im. G. Agnelliego
Uroczysta gala XVII edycji Konkursu o Nagrody FIATa
Nowe zasady zgłaszania konferencji

NCN: POLONEZ – nowy konkurs dla naukowców przyjeżdżających z zagranicy

We wrześniu 2015 r. Narodowe Centrum Nauki ogłosi konkurs dla naukowców przyjeżdżających z zagranicy, którzy chcą prowadzić badania w polskich jednostkach naukowych. Adresatami konkursu są naukowcy posiadający stopień doktora lub przynajmniej cztery lata doświadczenia badawczego, którzy w okresie 3 lat przed złożeniem wniosku w konkursie nie mieszkali, nie pracowali ani nie studiowali w Polsce dłużej niż 12 miesięcy.

Czytaj więcej...

NCN: Zmiany w konkursach

Począwszy od ogłoszonych 16 marca konkursów OPUS 9, PRELUDIUM 9 i SONATA 9, Rada NCN wprowadziła w regulaminie przyznawania środków istotne zmiany, m.in. w zakresie kosztów, jakie mogą być ponoszone w grantach oraz dotyczące ograniczeń w występowaniu z wnioskami.

Czytaj więcej...

Zaproszenie na konferencję

Konferencja, pt. "Publikacje naukowe w systemie oceny naukometrycznej", która ma na celu prezentację roli publikacji naukowych w systemie oceny pracy naukowców i organizacji naukowych, odbędzie się 14 maja br. w Warszawie. Organizatorzy zapraszają m.in. pracowników wydawnictw naukowych, dyrektorów naukowych instytutów badawczych oraz autorów artykułów naukowych.

FNP: Praxis - kolejny nabór wniosków na zagraniczne staże

Do 30 marca 2015 r. trwa nabór wniosków w ramach programu Praxis. Celem programu jest umożliwienie jego uczestnikom podniesienia kwalifikacji z zakresu zarządzania badaniami naukowymi, zarządzania zespołami naukowymi, współpracy interdyscyplinarnej, komercjalizacji wyników badań oraz przedsiębiorczości w ramach stażu odbywanego w zagranicznej jednostce naukowej lub firmie.

Czytaj więcej...

NCN: Ogłoszenie konkursów OPUS 9, PRELUDIUM 9 i SONATA 9

Narodowe Centrum Nauki otworzyło nabór wniosków w ramach konkursów OPUS 9, PRELUDIUM 9 oraz SONATA 9. Termin składania wniosków w wersji elektronicznej w systemie www.osf.opi.org.pl oraz w wersji papierowej upływa 16 czerwca 2015 r.

Czytaj więcej...

Nabór wniosków w ramach konkursów Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta (fulbright.edu.pl) przypomina, iż w kwietniu upływa termin składania wniosków zgłoszeniowych w nastepujących konkursach:

Fulbright Specialist Program (wnioski do 1 kwietnia br.)
Fulbright Senior Award (wnioski do 30 kwietnia br.).

Konkurs Research and Innovation Staff Exchange Scheme

Wraz z RPK Pol. Śl. przedstawiamy krótką charakterystykę otwartego konkursu Research and Innovation Staff Exchange Scheme (w ramach Marie Skłodowska-Curie Actions, HORYZONT2020) na innowacyjne projekty badawcze realizowane w dowolnej dziedzinie naukowej, które mogą trwać do 48 miesięcy.
Deadline upływa: 28 kwietnia 2015 r.  Należy dodać, iż w poprzednim konkursie współczynnik sukcesu wyniósł aż 42%.

Innowacja jest kobietą - V edycja konkursu

Do 30 czerwca 2015 r. trwa nabór wniosków w ramach piątej edycji konkursu Innowacja jest kobietą, którego organizatorem jest Fundacja Kobiety Nauki. Celem konkursu jest wyłonienie innowacyjnego autorskiego lub współautorskiego rozwiązania technologicznego lub koncepcji wdrożenia już opracowanego rozwiązania.

Czytaj więcej...

Newsletter PK ds. Programów Badawczych UE - marzec 2015

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z marcowym Newsletterem Punktów Kontaktowych ds. Programów Badawczych UE działających na terenie Śląska i Opolszczyzny, opracowanym przez RPK Politechnika Śląska.
W newsletterze znaleźć można m.in. zestawienie aktualnie otwartych konkursów w HORYZONCIE 2020 oraz informacje o sukcesach polskich jednostek w inicjatywie ERA Chairs.

FNP: Szkolenia z negocjacji dla naukowców

Do 2 marca 2015 r. trwają zapisy na szkolenia z zakresu negocjacji dla naukowców. Szkolenie adresowane jest do doktorantów oraz pracowników jednostek naukowych, których siedziba znajduje się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. W szkoleniu mogą wziąć udział także absolwenci studiów doktoranckich, jeżeli od ich ukończenia nie minęło 12 miesięcy. Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne.

Czytaj więcej...
10 luty 2015
Konsultacje dot. wniosków projektowych

Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej zaprasza na konsultacje dot. pisania wniosków na projekty badawcze, które odbędzie się 19 lutego br. (tj. czwartek) w godz. 10.00 - 12.00 w sali L 316.

Czytaj dalej >
04 grudzień 2014
Przypomnienie

Przypominamy, że do każdego wniosku aplikacyjnego należy dołączyć analizę ryzyka wraz z kartą kontrolną!

Czytaj dalej >
25 czerwiec 2014
Komunikat Prorektora ds. Nauki i Finansów

Komunikat odnośnie podawania w publikacjach naukowych wyłącznie oficjalnie przyjętych nazw naszej uczelni.

Czytaj dalej >