Akademia Techniczno-Humanistyczna

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961
NIP: 547-194-37-84

Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
budynek L, pokój 311 (III piętro)
tel. +48 33 8279330 lub 445konto bieżące:
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
(skrót handlowy
Bank Pekao S.A.)
02 12404142 11110000 48278261

Inne konta:
Konferencje
73 12404142 11110010 54572831

 

DZIAŁ NAUKI I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ

Ogłoszone konkursy NCN - nabór do grudnia 2016 r.!
Konkurs o Nagrodę Fiat Chrysler Automobiles (FCA) w 2016 r.

MNiSW: Stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców 2017 r.

Od 2 stycznia 2017 r. do 31 marca 2017 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach konkursu na stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców. Poprzez młodego naukowca należy rozumieć osobę prowadzącą działalność badawczo-rozwojową, która w roku ubiegania się o przyznanie środków finansowych na naukę kończy nie więcej niż 35 lat.

Czytaj więcej...

NCN: Konkurs MINIATURA na pojedyncze działania naukowe

20 mln złotych budżetu i nabór w trybie ciągłym od 3 kwietnia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. z możliwością kontynuacji w 2018 r. Rada Narodowego Centrum Nauki zakończyła prace nad zapowiadanym od kilku miesięcy konkursem Miniatura.

Czytaj więcej...

NCBiR: Zakończenie oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie złożonych w konkursie 1/ 4.1.2/2016 - projekt dla Wydziału Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska

NCBiR zakończyło ocenę merytoryczna projektów złożonych w konkursie 1/4.1.2/2016 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałanie 4.1.2 „Regionalne agendy naukowo-badawcze”. Do dofinansowania rekomendowanych zostało 19 projektów, w tym projekt z Wydziału Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska. Projekt "Materiały termoizolacyjne o zmniejszonej przewodności cieplnej zawierające grafen" realizowany będzie w partnerstwie z firmą SEMPRE Farby Sp. z o.o. 

Czytaj więcej...

Nagrody premiera za działalność naukową, naukowo-techniczną lub artystyczną

Do 31 stycznia 2017 r. można zgłaszać kandydatów do nagrody Prezesa Rady Ministrów za działalność naukową, naukowo-techniczną lub artystyczną. Nagroda będzie przyznawana za wyróżnione rozprawy doktorskie, wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego sztuki oraz osiągnięcia naukowe, naukowo-techniczne lub artystyczne.

Czytaj więcej...

NCN: Zapowiedź konkursu MINIATURA na pojedyncze działania naukowe – „małe granty”

Rada Narodowego Centrum Nauki finalizuje prace nad dokumentacją konkursu MINIATURA na pojedyncze działania naukowe służące realizacji badań podstawowych. Konkurs ma na celu wsparcie osób realizujących działania naukowe w planowanym ubieganiu się o finansowanie projektów badawczych w konkursach Narodowego Centrum Nauki.

Czytaj więcej...

FNP: Team i Team-Tech. Trzeci nabór wniosków (3/2016)

Od 15 listopada 2016 r. do 15 stycznia 2017 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach trzeciej edycji konkursów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej pn. Team oraz Team-Tech. W ramach obu programów możliwe będzie uzyskanie środków rozwój kadr sektora B+R i wsparcie projektów zespołowych prowadzonych przez wybitnych uczonych z całego świata w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce.

Czytaj więcej...

Nagroda (Ig) Nobla - czy wiesz, że...

Głośno ostatnio o literackiej Nagrodzie Nobla dla Boba Dylana – zwolennicy i przeciwnicy spierają się, czy Szwedzka Akademia popełniła błąd, czy naprawiła wieloletnie niedopatrzenie. My w naszym mini cyklu „Czy wiesz, że…” dziś jednak wspomnimy o Nagrodach Nobla „z przymrużeniem oka”, czyli tzw. „Antynoblach”.

Stypendia zagraniczne - oferta na stornie Biura Uznawalności Wykształcenia i WM

Oferta stypendialna, obejmująca m.in. staże naukowe, studia doktoranckie, staże habilitacyjne oraz kursy językowe dla studentów i pracowników naukowych polskich uczelni, na rok akademicki 2017/2018 jest dostępna na stronie internetowej Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej. Termin składania wniosków upływa 30 listopada 2016 r.  w przypadku planowania wyjazdów do większości państw.

RPK: Dzień Projektożerców w Gliwicach

27 października 2016 roku w Gliwicach Regionalny Punkt Kontaktowy funkcjonujący w Politechnice Śląskiej po raz czwarty organizuje seminarium pt.: Dzień Projektożerców.
Wydarzenie to będzie okazją dla naukowców i przedsiębiorców ze Śląska i Opolszczyzny do zapoznania się z nowymi możliwościami pozyskiwania środków finansowych z różnych źródeł, w tym: programów europejskich, strukturalnych oraz programów krajowych.

Czytaj więcej...

Chist-Era - technologie informacyjne oraz komunikacyjne

Od 12 października 2016 r. do 17 stycznia 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu Chist-Era z obszaru technologii informacyjnych oraz komunikacyjnych (ICST).

Czytaj więcej...
15 wrzesień 2016
NCN: Najbliższe konkursy

Od 15 września 2016 r. do 15 grudnia 2016 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursów:

(termin wew.: 7.12.2016)  
Czytaj dalej >
04 grudzień 2014
Przypomnienie

Przypominamy, że do każdego wniosku aplikacyjnego należy dołączyć kartę kontrolną!

Czytaj dalej >
25 czerwiec 2014
Komunikat Prorektora ds. Nauki i Finansów

Komunikat odnośnie podawania w publikacjach naukowych wyłącznie oficjalnie przyjętych nazw naszej uczelni.

Czytaj dalej >