Akademia Techniczno-Humanistyczna

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961
NIP: 547-194-37-84

Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
budynek L, pokój 311 (III piętro)
tel. +48 33 8279330 lub 445konto bieżące:
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
(skrót handlowy
Bank Pekao S.A.)
02 12404142 11110000 48278261

Inne konta:
Konferencje
73 12404142 11110010 54572831

 

DZIAŁ NAUKI I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ

Ogłoszone konkursy NCN - nabór do września 2016 r.!
Nowy harmonogram konkursów NCN na 2016 r.

MNiSW: Granty na granty 2016

Od 1 lipca 2016 r. do 31 marca 2017 r. w trybie ciągłym trwa nabór wniosków w ramach drugiej edycji programu Granty na granty, którego organizatorem jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Celem programu jest wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej. W ramach programu uzyskać do 30 000 zł.

Czytaj więcej...

NCN: Zmiany w trybie oceny i harmonogramie konkursów 2016-2017

Rada NCN podjęła decyzję o zmianie trybu oceny wniosków w konkursach Sonata i Sonta Bis. W celu dopasowania grantów do standardów ERC drugi etap oceny wniosków w uzupełniony zostanie o rozmowy kwalifikacyjne z kierownikami projektów. Zmienił się także przyjęty harmonogramu konkursów na rok 2016-2017.

Czytaj więcej...

Międzynarodowe Programy Kształcenia - konkurs

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, ogłasza w ramach Działania 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego PO WER: Konkurs nr 1/MPK/POWER/3.3/2016 na Międzynarodowe Programy Kształcenia dotyczy poprawy dostępności międzynarodowych programów kształcenia dla osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym z Polski oraz dla cudzoziemców.

Czytaj więcej...

Konkurs w ramach ERC Advanced Grant

Europejska Rada ds. Badań Naukowych (European Research Council – ERC), która wspiera twórcze i nowatorskie pomysły badawcze we wszystkich dziedzinach, wiedzy ogłosiła konkurs w ramach ERC Advanced Grant adresowany do doświadczonych naukowców o uznanym dorobku naukowym. Termin składania wniosków 1 września 2016 r.

Czytaj więcej...

RPK: Aspekty finansowe w programie Horyzont 2020 - szkolenie

RPK Politechnika Śląska zaprasza na spotkanie informacyjne „Aspekty finansowe w programie Horyzont 2020”, które odbędzie się 29.06.2016 r. w godzinach 10:00 - 13.00 w Gliwicach.

Czytaj więcej...

NCN: Sonata Bis 6, Harmonia 8, Maestro 8 - rusza nabór wniosków

Do 15 września 2016 r. można składać wnioski w ramach konkursów Sonata Bis 6, Harmonia 8 oraz Maestro 8, których organizatorem jest Narodowe Centrum Nauki. Finansowanie mogą uzyskać projekty, które obejmują badania podstawowe. Wnioski należy składać w wersji papierowe oraz w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu www.osf.opi.org.pl.  Łączny budżet wynosi 170 mln zł.

Czytaj więcej...

NCBiR: 22. Konkurs w ramach Inicjatywy CORNET

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje o otwarciu 22. międzynarodowego konkursu na projekty badawcze w ramach Inicjatywy CORNET. Głównym celem Inicjatywy CORNET (ang. COllective Research NETworking) jest promowanie ścisłej współpracy pomiędzy zaangażowanymi podmiotami narodowymi/regionalnymi (ministerstwami i agencjami) oraz stwarzanie możliwości finansowania, ze źródeł publicznych, badań na potrzeby konkretnych branż przemysłowych.

Czytaj więcej...

NCBiR: BIOSTRATEG - trzeci konkurs ogłoszony

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło trzeci konkurs w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” - BIOSTRATEG. Budżet programu to 150 mln zł. 

Czytaj więcej...

NCN: Konkurs na projekty polsko-niemieckie BEETHOVEN 2

Narodowe Centrum Nauki oraz Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) zapraszają do udziału w konkursie BEETHOVEN 2 na polsko-niemieckie projekty badawcze z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce, a także wybranych dziedzin nauk ścisłych i technicznych. Konkurs zostanie otwarty 15 września 2016 r. Nabór wniosków potrwa do 15 grudnia 2016.

Czytaj więcej...

"Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego" - nabór wniosków

Od 30 czerwca do 29 lipca 2016 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach Działania 4.1 "Badania naukowe i prace rozwojowe", Poddziałania 4.1.2 "Regionalne agendy naukowo-badawcze", w ramach IV Osi priorytetowej: "Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Budżet konkursu wynosi 400 mln zł.

Czytaj więcej...
15 czerwiec 2016
NCN: Najbliższe konkursy
  • SONATA BIS 6 - projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego
  • HARMONIA 8 - projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej
  • MAESTRO 8 - projekty badawcze dla doświadczonych naukowców mające na celu realizację pionierskich badań naukowych
Nabór wniosków trwa do: 15.09.2016 
(termin wew.: 7.09.2016)  
Czytaj dalej >
04 grudzień 2014
Przypomnienie

Przypominamy, że do każdego wniosku aplikacyjnego należy dołączyć kartę kontrolną!

Czytaj dalej >
25 czerwiec 2014
Komunikat Prorektora ds. Nauki i Finansów

Komunikat odnośnie podawania w publikacjach naukowych wyłącznie oficjalnie przyjętych nazw naszej uczelni.

Czytaj dalej >