Szkoła Doktorska - ISD ATH


AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI


STUDIUJ
W GÓRACH
!


Akademia Techniczno-Humanistyczna

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
tel. +48 33 8279349 lub 350
Regon: 072728961
NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /ATH_Bielsko_Biala/SkrytkaESP

Dział Nauki i Współpracy Zewnętrznej

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
budynek L, pokój 310, 311
tel. +48 33 8279330, 445, 318
nauka@ath.bielsko.pl
konto bieżące:

Bank Polska Kasa Opieki S.A.
(skrót handlowy
Bank Pekao S.A.)
02 1240 4142 11110000 48278261

Inne konta:
Konkursy NCN 74 1240 4142 1111 0010 7367 3762
Granty 21 1240 4142 1111 0000 4825 5318
Konferencje 73 1240 4142 1111 0010 5457 2831

 
 
 
 

DZIAŁ NAUKI I WSPÓŁPRACY ZEWNĘTRZNEJ

Informacje dotyczące przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się COVID-19 wśród społeczności ATH
Aktualnie ogłoszone konkursy NCN!

FNP: Młodzi naukowcy na START - trwa konkurs o prestiżowe stypendia FNP

Do 2 listopada br. młodzi naukowcy z całej Polski mogą ubiegać się o prestiżowe stypendium START przyznawane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej.
START jest najstarszym w Polsce programem stypendialnym dla naukowców. Jego celem jest wsparcie młodych badaczy, którzy mogą poszczycić się wybitnymi osiągnięciami naukowymi.
Laureaci otrzymują roczne stypendium w wysokość 28 tys. zł. 

Czytaj więcej...

NCN: konkursy OPUS 20 +LAP, BEETHOVEN CLASSIC 4, SONATA 16 i PRELUDIUM BIS 2

Narodowe Centrum Nauki przeznaczyło aż 660 mln zł na cztery konkursy skierowane do naukowców, znajdujących się na różnych etapach kariery naukowej.
Wnioski można złożyć o przyznanie grantów na badania w konkursach: 

Termin składania wniosków we wszystkich konkursach upływa 15 grudnia 2020 r., o godz. 16:00. Nabór wniosków we wszystkich konkursach jest prowadzony za pośrednictwem systemu elektronicznego OSF.
Czytaj więcej...

Rekrutacja do ISD ATH

Uprzejmie informujemy, że w dniach od 20.08.2020-11.09.2020 r. trwać będzie przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych do Interdyscyplinarmej Szkoły Doktorskiej Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. 
Miejsce przyjmowania dokumentów:

Dział Nauki i Współpracy Zewnętrznej 
ul. Willowa 2 
Budynek L, III piętro, pokój 311

prof. Iwona Adamiec-Wójcik członkiem KBM PAN

Mamy wielką przyjemność poinformować, że w dniu 18.06.2020 r. w wyniku tajnego głosowania, przeprowadzonego podczas Zebrania Plenarnego Komitetu Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk, członkiem Komitetu  została prof. dr hab. n.t. Iwona Adamiec-Wójcik.
W ramach Komitetu Budowy Maszyn PAN działają następujące sekcje:

  1. Sekcja Konstrukcji
  2. Sekcja Technologii
  3. Sekcja Mechatroniki
  4. Sekcja Eksploatacji
  5. Sekcja Teorii Maszyn i Mechanizmów

Serdecznie gratulujemy!

NCN: Profesura Gościnna NAWA – nowy program dla naukowców

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłasza nowy program - Profesura Gościnna NAWA. Program oferuje uczelniom i innym jednostkom naukowym długookresowy pakiet finansowy z NAWA na zaproszenie zagranicznego naukowca o światowej renomie oraz dofinansowanie badań podstawowych z środków Narodowego Centrum Nauki.

Czytaj więcej...

NCBiR: Konkurs na projekty aplikacyjne

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeznaczy 100 mln zł na dofinansowanie projektów realizowanych przez konsorcja naukowo-przemysłowe. Głównym celem konkursu jest znaczące zwiększenie skali wykorzystania nowych rozwiązań technologicznych, niezbędnych dla rozwoju rodzimych przedsiębiorstw oraz poprawy ich pozycji konkurencyjnej. „Projekty aplikacyjne” są realizowane dzięki środkom z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój z Funduszy Europejskich. 

Czytaj więcej...

NCN: „Małe granty” startują po raz czwarty - Miniatura4

Narodowe Centrum Nauki ogłasza kolejną edycję konkursu, w którym badacze mogą otrzymać finansowe wsparcie pojedynczych działań naukowych służących przygotowaniu przyszłego projektu badawczego. Badania wstępne i pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, wyjazdy badawcze i konsultacyjne – właśnie te zadania będą mogli zrealizować naukowcy w konkursie MINIATURA 4. Czas realizacji działań naukowych nie może przekraczać 12 miesięcy, a wysokość wnioskowanego finansowania musi mieścić się w przedziale od 5 do 50 tys. zł.

Czytaj więcej...

Kolejny sukces dr hab. inż Izabelli Rajzer

Z przyjemnością informujemy, że kolejny wniosek złożony przez dr hab. inż. Izabellę Razjer, pracownika Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki, został rekomendowany do dofinansowania.
Projekt pt. "Warstwowe implanty chrząstek i kości nosa wytwarzane metodą druku 3D" realizowany będzie w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Centrum Nauki – TANGO, ścieżka A.
W ramach ww. ścieżki finansowane są projekty mające na celu określenie strategii rozwoju technologii bazujących na wynikach badań podstawowych zrealizowanych w ramach projektu bazowego. Projekt realizowany będzie w składzie: dr hab. inż. Izabella Rajzer, dr inż. Anna Kurowska, mgr inż. Adam Jabłoński, dr inż. Jarosław Janusz, dr inż. Jerzy Kopeć, dr inż. Marcin Sidzina i dr n. med. Maciej B. Hajduga.

Serdecznie gratulujemy!

Wniosek rekomendowany do dofinansowania

Informujemy, że wniosek pt. "Polish sheep wool for improved resource utilisation and value creation" złożony w ramach konkursu: Program „Badania stosowane” w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 / POLNOR 2019, ścieżka: Food and natural resources, został rekomendowany do dofinansowania. Projekt złożony przez pracowników Wydziału Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska realizowany będzie wraz z Centrum Produktu Regionalnego w Koniakowie Maria Kohut, Oslo Metropolitan University oraz Selbu spinneri AS. Serdecznie gratulujemy!
zaeżka / obszar: Food and natural resources

Nowe akcje COST

Już wkrótce rusza 45 nowych akcji COST rozpoczynających się od numeracji CA191...
Osoby zainteresowane dołączeniem do nowych akcji COST, a nie będące secondary proposers, mogą nadsyłać wnioski do nowych akcji od 27 kwietnia 2020 r. Osoby będące secondary proposers mogą przesyłać wnioski do akcji już od 16 kwietnia 2020 r.

Czytaj więcej...
13 sierpień 2020
12 sierpień 2020
NCN: Dane do wniosku
 
Dane do wniosku:
►Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /ATH_Bielsko_Biala/SkrytkaESP
►Numer rachunku bankowego NCN:
74 1240 4142 1111 0010 7367 3762
►Siedmiocyfrowy identyfikator gminy: 246101 1
►Karta kontrolna: pobierz...
►Wniosek do Komisji ds. etyki badań naukowych (opcjonalnie): pobierz... Czytaj dalej >
10 marzec 2020
Pismo okólne 2
Pismo okólne z dnia 09.03.2020 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Zewnętrznej
w związku z pojawiającymi się wątpliwościami pracowników w kwestii punktacji niektórych rodzajów publikacji
Czytaj dalej >